friesjournaal logo

GORREDIJK – Van Wijnen Noord, met onder andere de vestiging Van Wijnen Gorredijk, heeft €132 miljoen bijgedragen aan de totale nettoomzet van Van Wijnen Holding N.V. (€ 633 miljoen). Met betrekking tot werkgelegenheid, is deze bijdrage het resultaat van de inzet, innovatie en betrokkenheid van 373 medewerkers. Enkele projecten die in 2012 door Van Wijnen Gorredijk B.V. zijn opgeleverd en/of in uitvoering zijn genomen zijn: nieuwbouw woonzorgcentrum Frittemahof Sneek, nieuwbouw 79 recreatieappartementen Landal West-Terschelling, nieuwbouw bedrijfshal Body & Fitshop Heerenveen, nieuwbouw 50 appartementen Oostergoplein Leeuwarden, vernieuwbouw laboratorium met kantoor Izore Leeuwarden, planmatig onderhoud 56 woningen Smûk & Súnich Heerenveen en uitbreiding en renovatie kantoor Veiligheidsregio Fryslân Leeuwarden.

Van Wijnen Noord is zich bewust van de marktsituatie in de regio en de impact die deze heeft op het ontwikkel- en bouwvolume. Echter, Van Wijnen speelt als proactieve en procesbeheersende organisatie snel in op de ontwikkelingen in de markt. Dit wordt steeds vaker gedaan in samenwerking met overige (regionale) marktpartijen en overheden. Daarom acht Van Wijnen zich in staat een sterke concurrentiepositie te kunnen behouden. Van Wijnen heeft vertrouwen in haar deskundige medewerkers in de regio. Zij zijn gemotiveerd en weten wat vandaag de dag van hen wordt gevraagd.

Partners