LEEUWARDEN – Na de troonswisseling geeft FRL-Post in Leeuwarden tezamen met Merenpost in Sneek onder het gemeenschappelijk logo van PostGroep Fryslân een nieuwe postzegel uit: de ‘Kroningszegel’. Deze zegel heeft voor de beide regionale postbedrijven een frankeringswaarde van 35 ct. De zegel is te koop bij alle postpunten van de beide regionale postbedrijven. De zegel is gedrukt in een beperkte oplage van 30.000 stuks en zal in de maanden april en mei 2013 in omloop zijn. Gezien de beperkte oplage, de relatief korte looptijd en het thema van het zegelvel, verwacht directeur Lieuwe Dijkstra van FRL-Post dat vanuit de hoek van filatelisten er bijzondere belangstelling zal zijn voor deze uitgave.
Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen