Rick van der Spek (l.) en zijn opvolger Wout IJzerman ‘in de bak’, of wel manegeOnder de Linde’.

BEETSTERZWAAG – Een feestelijke finale. ‘Ja, zo kun je het wel noemen,’ zegt voorzitter Rick van de Spek bij de nieuwbouw van manege Onder de Linde. De voltooiing viel samen met het 25-jarig bestaan van die voorziening voor 200 invalide en valide ruiters nabij Lyndensteyn in Beetsterzwaag. Het ‘prettig gevoel’, waarover Rick sprak, heeft onder meer te maken met het feit dat de vrijwilligersorganisatie is geprofessionaliseerd, er een veiligheidscertificaat aan de manege is toegekend en dat die als pilot dient voor therapeutisch paardrijden.

‘Daar hebben we wel het nodige voor bij elkaar moeten lubben,’ hoorde ik hem zeggen over het interesseren van sponsoren. Zijn opvolger Wout IJzerman uit Beetsterzwaag, dagelijks adviseur van Rabo directies, komt dan ook in een gespreid bedje. ‘Wie wil geen voorzitter zijn van zo’n prachtige accommodatie,’ liet hij zich ontvallen. Zijn dorpsgenoot, makelaar Gerben Dijkstra, liet mij weten een enthousiaste fan van Onder de Linde te zijn. Hij vond zijn Lionsclub Ljouwert’80 tweemaal bereid een golftoernooi te organiseren.

‘Daarvan hebben we speciale, en derhalve dure rijzadels kunnen bekostigen,’ vertelde Gerben op immer geanimeerde toon. Van Piet Hoekstra, de man van de fanatieke manegebestuurder Ans, hoorde ik dat de stichting Van Teijens Fundatie af en toe ook een deel van haar vermogen aan de rijhal met speciale voorzieningen beschikbaar stelt.

‘Dankzij de ongehuwde oude dames die hier tot 150 jaar geleden in het pand met die naam woonden,’ zei Piet. Met hem aanwezig was zijn medebestuurslid Henk Hoen, de oud-wethouder van Opsterland die nu ‘van alles’ zegt te doen.

‘Ook nog wat politieke en museale bezigheden,’ aldus de flink schorre Hoen. Uitgenodigd als voorzitter van de stichting Beatrixoord Noord Nederland was Pieter van der Zaag, eerder bevlogen burgemeester van Smallingerland. Ook die stichting, waarvan notaris Peter van Dijk als secretaris fungeert, doneert jaarlijks flinke bedragen aan goede doelen.

Pieter: ‘Onlangs kregen we een huis ter waarde van ca. € 250.000 als legaat en er zijn ook donateurs die jaarlijks bedragen met vier nullen schenken.’

Maar dan nog vinden de manegebestuurders het ‘mooi meegenomen’ dat burgemeester Ciska van Ravestein, Lauswoltdirecteur Marc van Gulick, de Sweachster filmacteur Rutger Hauer en VVD-coryfee Loek Hermans hun Comité van Aanbeveling vormen.

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen