friesjournaal logo

Burgemeester Tjeerd van der Zwan overhandigde de eerste jubileumzegels aan mevrouw Hanneke Smilde sr.

HEERENVEEN – ‘Omdat wij als broers en zussen allemaal aandeelhouders zijn, kunnen we over ons koninklijke familiebedrijf mee blijven praten.’

Die uitspraak hoorde ik van Anneke Havenga-Smilde, de dochter van de wegens ziekte verhinderde Dirk Smilde (87) bij de opening van een expositie van het bedrijf in het Heerenveense museum Willem van Haren. Het voor de buitenwacht wat gesloten bedrijf zou onder het ‘regiem Dirk Smilde’ misschien nog wel een andere wending hebben gekregen. Dochter Anneke: ‘Als pa in 2007 nog aan het roer had gestaan, zou de vetsmelterij waarschijnlijk niet zijn afgestoten.’

Auke Schievink, vanaf 1966 tientallen jaren werkzaam als hoofd Verkoop bij Smilde, hoorde ik een opmerkelijk detail vertellen over de lange weg van het familiebedrijf. De documentalist zei: ‘Toen Arend Egbert Smilde in 1863 op de Herenwal met de handel in spek-, vet- en vleeswaren begon, werd net de slavernij afgeschaft.’ De onderneming zou volgens burgemeester Tjeerd van der Zwan, aanwezig met wethouder Coby van der Laan, uitgroeien tot een ‘solied, echt Fries familiebedrijf: ‘Eentje die we moeten koesteren en ons uit de crisis moet trekken.’

‘Voor mij een grote eer,’ zo vervolgde hij, ‘om mevrouw Hanneke Smilde sr. een serie aan het bedrijfsjubileum gewijde postzegels te mogen overhandigen.’

Passend in het Heerenveense museum was wel de door Jos van Es ingerichte tentoonstelling, waarin tot 16 juni veel facetten van Smilde BV worden getoond. Of het museum daarna sluit? ‘Dat dus niet. We zijn toch geen Rijksmuseum?,’ zei interim directeur Reg Leenes gedecideerd. Gelijk met de aankondiging dat Linda Trip als nieuwe museumdirecteur is aangesteld, kwam het bureau LAGroup namelijk met het advies om het museum twee jaar te sluiten. Maar Leenes, telg uit de vroegere ‘tabaksfamilie’, ontkent niet dat er hier en daar wel wat moet gebeuren. Het bureau wil scoren met themapresentaties over de tegenstelling tussen arm en rijk en de geschiedenis van Heerenveen. Gevreesd wordt dat de nieuwe bezems volksmenner Ferdinand Domela Nieuwenhuis uit het beeld van het vroegere ‘rooie dorp’ willen laten verdwijnen.

Partners