DRACHTEN – John Vernooij, algemeen directeur van afvalverwerker Omrin en Wilko de Vreeze, algemeen directeur van sociale werkvoorziening Caparis, tekenden een langdurige samenwerkingsovereenkomst waarmee beide partijen uitdrukkelijk kiezen voor een duurzame samenwerking. Omrin verzorgt voortaan de totale afvalverwerking voor Caparis en detacheert medewerkers van Caparis bij haar activiteiten. De medewerkers kunnen aan de slag in o.a. de onkruidbestrijding, chauffeurswerkzaamheden en reinigingswerkzaamheden.

De samenwerking ligt voor beide partijen voor de hand. Omrin wil onderstrepen dat ze het als organisatie belangrijk vindt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden. Voor Caparis is het van belang dat Omrin de grootste biogasproducent van Nederland is en afval op duurzame wijze inzamelt en verwerkt. Door de inzet van zijn medewerkers, investeert Caparis indirect in duurzame energie.

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen