friesjournaal logo

DRACHTEN – Het failliete kabel- en telecombedrijf Verkley in Drachten is overgenomen door PMH Investments uit Heerenveen. Met de overname worden de lopende opdrachten, 160 medewerkers en de contracten met toeleveranciers overgenomen.

Verkley kwam in de problemen door een begrotingstekort van 5 miljoen euro, een oude schuldenlast en het stilvallen van grondwerk in de winter. Daardoor kon het bedrijf niet meer aan de verplichtingen voldoen. Voor enkele bv’s werd uitstel van betaling aangevraagd. De orderportefeuille was goed gevuld en bij curator Wouter Cnossen meldden zich tien partijen die geïnteresseerd waren in overname. Dat de keus viel op de Friese investeerder PMH had te maken dat dit bedrijf van Bart en Durk van der Meer (vader en zoon) de werkgelegenheid kon garanderen.

Bart van der Meer ziet toekomst in Verkley: ‘Er moet in ons land veel kabelwerk worden vernieuwd. Verkley kan daarin een grote rol spelen.’ PMH gaat het bedrijf niet leiden. Naar alle waarschijnlijkheid zullen zich mutaties voordoen in de directie van Verkley.

Partners