friesjournaal logo

LEEUWARDEN - Zijn 25-jarige periode als theatermaker in Leeuwarden zag Jan Dirk van Ravesteijn bekroond met de ingebruikname van het voormalige Utrecht verzekeringen pand aan de Tweebaksmarkt. In dat fraaie, in 1904 in Jugendstil opgetrokken gebouw, gaat nu het kleinste theater van Leeuwarden van start.

Pandeigenaar Dolf Dijkstra, voorheen directeur van Dijkstra’s Schildersbedrijf, onthulde het naambord aan de gevel van zijn pand dat hij grondig liet restaureren. De Vier Pelikanen benaming is afgeleid van het door Joseph Mendes da Costa gemaakte vogelbeeld op het dak er boven.

Partners