friesjournaal logo

AKKRUM - Na het opgaan van Hendrix UTD in het internationale concern ForFarmers raakt het aloude veevoederbedrijf van Ulbe Twijnstra (in Akkrum gesticht) nog meer in de vergetelheid, want in Nederland gaat de nieuwe onderneming ForFarmers-Hendrix heten. ForFarmers is in luttele jaren uitgegroeid tot de grootste producent van veevoeders in Europa. Het concern heeft zijn hoofdzetel in Lochem (Achterhoek), het telt 2.500 werknemers, het produceert jaarlijks 6,5 miljoen ton mengvoeders en het heeft een omzet van 6,6 miljard euro.

Na tal van overnames sinds 2000 bestrijkt het marktgebied van ForFarmers thans heel Nederland, België en Groot-Brittannië (waar men onder de oude naam BOCM Pauls doorgaat) en tweederde van Duitsland. Net als in de zuivelsector kent de veevoederindustrie een lange traditie van fusies, overnames en schaalvergrotingen.

De oudste historie van ForFarmers gaat terug tot 14 juli 1887 toen Ulbe Twijnstra in Akkrum de stoom- en windoliemolen ‘De Eendragt’ kocht. Hij perst er olie uit lijnzaad, grondnoten en koolzaad. Deze olie wordt gebruikt voor de productie van verf, slaolie en margarine. De overblijvende koek gaat in de winter als krachtvoer naar de koeien. Veevoer is in het begin slechts bijzaak. In de loop der jaren is het product steeds belangrijker geworden.

Hoezeer Ulbe Twijnstra zijn tijd vooruit was blijkt uit zijn transparantie. Zo garandeerde hij de zuiverheid van zijn voer en de gehalten aan eiwit, vet en vocht door klanten het product ‘op zijn kosten’ te laten controleren door het landbouwproefstation in Maastricht!

In 1930 worden de eerste contacten gelegd met Unilever waaraan U. Twijnstraís Oliefabrieken NV grondstoffen begon te leveren. In 1963 leidde dat tot de vorming van UT-Delfia (later UTD) door een fusie met de mengvoederafdeling van Calvé-Delft (onderdeel van Unilever). In 1986 maakte UTD zich los van Unilever. In 1998 fuseert het bedrijf met het in 1928 opgerichte Hendrixí Voeders tot Hendrix UTD en wordt de combinatie

opgenomen Nutreco. Als onderdeel van dit beursgenoteerde concern wordt Henrix UTD in 2012 voor Ä 92,5 miljoen opgekocht door ForFarmers (sinds 2006 een fusieonderneming van ABC en CTA).

Partners