friesjournaal logo

LEEUWARDEN – “En dan gaan we nu zingend de kerk uit”, zo stelde Dietske Bouma voor, nadat zij met haar vriendin Jannewietske de Vries hun pommerantenpreek in de Grote Kerk hadden gehouden. In die kerk, waarin de akoestiek overigens te wensen overliet, ging muziek- en koorman Hindrik van der Meer het damesduo twee weken eerder al voor met een naar eigen goeddunken te verzorgen preek. Dietske (56), lid van de directieraad van het Friesland College, en Jannewietske (52), alom bekend als Friese gedeputeerde, kennen elkaar van hun voormalige functie in de directieraad van de gemeente Leeuwarden. Hun preek, waarin Dietske voorging met twee bespiegelingen en Jannewietske met een overdenking, had als thema ‘Brek troch de muorren hinne’. Een strijdvaardige titel, zo bleek meteen toen het Leeuwarder ambtenarenkoor De Schakel de kerk enthousiast zingend binnenkwam met het Afrikaanse volkslied ‘Nkosi Sikele Africa’. De sfeer kreeg vervolgens een dimensie extra met zang van het multiculti kinderkoor uit de Leeuwarder Vrijheidswijk. Daarmee, en met de door Laura de Rover op de piano begeleide Nadieh Wesseling, die ‘Gabriella's sang’ voortreffelijk ten gehore bracht, was de toon gezet voor een kerkelijk gebeuren dat er spreekwoordelijk en toepasselijk inging als een preek bij een ouderling.

Partners