friesjournaal logo

HARLINGEN - Harlingen Sail werd voor de eerste maal georganiseerd en was een succes. Er kwam veel publiek op af. De Tall Ships zijn nu in de race voor hun jaarlijkse competitie en hebben koers gezet naar Frederikstad. Op de Pre Sail Party van Copini Brillen werd geld ingezameld voor de Stichting Zienderogen die gratis brillen verstrekt aan arme kinderen waar ook ter wereld. De gasten mochten in het grootste mobiele reuzenrad van Europa, gemaakt door de fa. Knijpstra in Terband. Op de foto vlnr Janine en Leo Copini, FD Gazelle-winnaar Peter en Karin Rijpstra (Combistralen), en komkommerkoning Willem Hartman en zijn vrouw Til op de Pre Sail Party.

Partners