Op de foto wordt Deinum geflankeerd door hotelmagnaat Harry Westers (l.) en jurist Pieter Tuinman.

LEEUWARDEN - Een goed sentiment op de 10e Friese Vastgoedborrel, gehouden in het Fries Museum. Weliswaar geven de cijfers nog niet een rooskleurig beeld qua woningwaarde, leegstand en huurprijs, er gloort licht aan de horizon. Met name wethouder Henk Deinum van Economische Zaken in Leeuwarden kwam met een goed nieuwsshow over zijn stad: de bijna voltooide Watercampus, bedrijven die naar de Friese hoofdstad trekken, winkelstraten waarin nieuw leven is geblazen enzovoorts. Om nog maar te zwijgen over de ontsluiting van de stad en het opkrikken van het voorzieningenniveau (o.a. bouwstart van de Elfstedenhal). Op de foto wordt Deinum geflankeerd door hotelmagnaat Harry Westers (l.) en jurist Pieter Tuinman.

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen