friesjournaal logo

De eerste, aan Fopma’s Reed in Wytgaard, werd ingewijd door gedeputeerde Johannes Kramer (l.) en Wiebe Zijlstra.
De eerste, aan Fopma’s Reed in Wytgaard, werd ingewijd door gedeputeerde Johannes Kramer (l.) en Wiebe Zijlstra.

WYTGAARD - Ganzen brengen schade aan de weilanden. Omdat er een overschot aan is en om ze te leren eten in foerageer-gebieden mogen ze volgens regelgeving in jachtperioden worden afgeschoten. Maar wat doe je met een dode gans? Zonde om die niet op te eten. 'Wat is er mooier en beter dan oogst uit de natuur?,' stelde bestuurslid Wiebe Zijlstra van de Friese jacht. Ze hebben een goed leven gehad, goed voedsel gegeten, ze zijn niet opgefokt en snel gegroeid en ze hebben geen stress gekend tijdens leven en niet bij het abrupte einde. Met het project 'Gans en Bord' wil de provincie de consumptie van ganzen stimuleren. Om die reden zijn op vijf plaatsen in Friesland koeldepots geplaatst. De eerste, aan Fopma's Reed in Wytgaard, werd ingewijd door gedeputeerde Johannes Kramer (l.) en Wiebe Zijlstra.

Partners