friesjournaal logo

LEEUWARDEN – Dit jaar is het 250 jaar geleden dat Maria Louise van Hessen-Kassel (1688-1765) overleed op het Princessehof in Leeuwarden. Het hele jaar wordt dit herdacht in Leeuwarden (haar residentie), Oranjewoud (haar lustoord) en op Ameland (haar recreatieplek) gevierd. Dat er zoveel aandacht aan haar sterfjaar wordt geschonken komt omdat ze heel populair was, de ‘Mem fan de Friezen’ (liefkozend werd ze Marijke Meu genoemd), en ze is de stammoeder van de Oranjes, van ons vorstenhuis en van de Europese erftronen. Tijdens de opening van het gedenkjaar in de Grote Kerk in Leeuwarden vertelde koningshuiskenner Bearn Bilker over haar leven. Op de foto wordt hij geflankeerd door Tet Rozendal (als Maria Louise) en zijn vrouw Angelika Steiner.

Partners