friesjournaal logo

BITGUMMOLE - Zeventig jaar geleden kreeg de bevrijding en de wederopbouw van Friesland een gouden rand met de vermaarde revue 'De tiid hâldt gjin skoft' van het Selskip Tetman de Vries. Dit theaterstuk, door Tetman geschreven in 1944 als jubileumrevue voor het jubilerend korps in Bitgum, werd 1.200 keer opgevoerd! De familie De Vries (vier broers en twee zusters) maakten een historische zegetocht door de provincie die heden ten dage nog nagalmt bij de oudere generatie. Omdat het 100 jaar geleden is dat animator Tetman de Vries en zijn tweelingbroer Jarich geboren werden, was dat voor Rients Gratama (die tussen 1963 en 1969 deel uitmaakte van het cabaretgezelschap) en Tetmans dochter Leny (die ook meespeelde) reden om een hommage aan Tetman te brengen, genoemd naar de evergreen uit het stuk: 'Doe kaam de maitiid'. Deze voorstelling is 1 mei in première gegaan. Ze spelen deze meimaand het stuk in het geboortedorp Bitgummole van de broers en ook nog op de locatie waar de première vlak na de bevrijding in 1945 plaatsvond, de zaal van Groot Terhorne. Het is een prachtig, nostalgisch eerbetoon dat men niet mag missen. De speeldata zijn: 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 en 31 mei. Aanvang 20.00 uur en op de zondagen 15.00 uur. Kaarten: www.tetman100.frl. Op de foto Anneke de Vries en haar zuster Leny Dijkstra, Pieter de Groot (voormalig chef kunstredactie LC), gedeputeerde Jannewietske de Vries (geboren in Bitgum, geen familie) en Rients Gratama. Jannewietske kwam symbolisch het door Auke Hettema gemaakte beeld van Tetman afstoffen omdat het in depot ligt opgeslagen.

Partners