De stuurgroep van het netwerkevent GIFT: Vlnr Ciska Bari, Chris Kalsbeek, Ard de Graaf, Douwe Kiestra, Monique van der Meulen, Monique Rienks en Marjon Hakse

LEEUWARDEN – ‘Wer mear,’ zei Douwe Kiestra, voorzitter van de stuurgroep van het netwerkevent Get Inspired Foar de Takomst (GIFT) ten bate van het Ronald McDonald logeerhuis bij het MCL. Het bedrag – € 16.000 – mocht ook hoger zijn dan de voorgaande keer. In het WTC Congrescentrum waren namelijk beduidend meer bezoekers (175). ‘Dat is mede te danken aan de mediacampagne, waaraan Okkinga Communicatie en de Noordelijke Dagblad Combinatie hun medewerking verleenden,’ zo verklaarde logeerhuis-manager Chris Kalsbeek het succes van de vierde editie. In het kader van ‘Dromen, durven, doen’ beet gedragswetenschapper en publicist Ben Tiggelaar de spits af met zijn stelling dat een pijnlijke ervaring langer blijft hangen dan een plezierige gebeurtenis.
Onderdeel van de door dagvoorzitter Marijke Roskam geleide bijeenkomst was voorts de door Douwe Kiestra geveilde stukken: een ingelijst Cambuurshirt, adoptie van een kunstkoe in het logeerhuis en een schilderij van de door zijn trouwe hondje vergezelde Bonny Dijkstra. In totaal werd daarmee € 3.100 gescoord. Het zou geen netwerkevent zijn zonder versterking van de inwendige mens in restaurant Elevé. Daar zwaait Ifaf Boughammoura, de opvolger van Thom van der Heide, nu de scepter in nauwe samenwerking met manager Willy Stiekema van het zalencomplex. Wie bleef is chef-kok Gilbert van der Heide.

Foto: De stuurgroep van het netwerkevent GIFT. Vlnr Ciska Bari (eventmarketeer), Chris Kalsbeek (logeerhuismanager), Ard de Graaf (directeur Cambuur), Douwe Kiestra (voorzitter en commercieel directeur Strukton Worksphere), Monique van der Meulen (vrijwilliger RMcD huis), Monique Rienks (Buro Mpower) en Marjon Hakse (Welkom bij WIL).

De stuurgroep van het netwerkevent GIFT: Vlnr Ciska Bari, Chris Kalsbeek, Ard de Graaf, Douwe Kiestra, Monique van der Meulen, Monique Rienks en Marjon Hakse

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen