friesjournaal logo

 

De bouwsector staat nooit stil. Dit geldt eveneens voor bouw hulpmiddelen zoals ladders en rolsteigers, om veilig in de hoogte te kunnen werken. Welke ontwikkelingen zijn er gaande op dat gebied? In Friesland zijn diverse takken van industrieën actief die werkzaamheden op hoogte met zich meebrengen en waarbij de rolsteiger en ladder een onmisbaar bouw hulpmiddel vormen. Het is echter van belang voor bedrijven om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op dat vlak.

Friesland werkt in de hoogte

Friesland heeft een actieve bouwsector waarin werkzaamheden op hoogte frequent voorkomen. Dit omvat nieuwbouw, renovaties, en onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen, bruggen, 'akwadukten', wegen, en andere constructies. Binnenshuis, zoals bij renovaties, volstaat vaak een brede kamersteiger, maar verder worden er vaak rolsteigers ingezet tot een maximale hoogte van 22 meter.

Ook binnen de maritieme wereld, een sector waar Friesland traditioneel groot in is, vormen rolsteigers hét hulpmiddel om op grote hoogtes langs wanden van schepen te kunnen werken, voor het uitvoeren van bijvoorbeeld inspecties, reparaties, installaties en onderhoud.

Daarnaast zijn er verschillende industrieën in Friesland aanwezig, zoals de voedingsmiddelenindustrie, de chemische industrie en andere productiebedrijven, waar periodiek onderhoud aan installaties en machines moet worden uitgevoerd; ook hierbij kan werken op hoogte voorkomen en is het belangrijk om van de laatste ontwikkelingen op gebied vanLadders & Rolsteigers op de hoogte te blijven.

Recente ontwikkelingen op gebied van hoog werken middels rolsteigers

Ontwikkelingen op het gebied van veilig werken op hoogte, met rolsteigers en ladders, zijn voortdurend in beweging. Dit levert continue verbeteringen en innovaties op. Enkele recente ontwikkelingen zijn te zien binnen de nieuweNEN EN 1004:2020 normen.

Hernieuwde NEN EN 1004:2020 normering voor rolsteigers

De NEN-EN 1004 is een Nederlandse en Europese standaard die van toepassing is op rolsteigers bestaande uit prefab onderdelen. Deze norm stelt eisen en richtlijnen vast voor het ontwikkelen, leveren, opbouwen en gebruiken van dit type rolsteigers. Sinds november 2021 is deze normering herzien en aangepast en vervangt daarmee die uit 2015.

Welke wijzigingen zijn ingegaan?

De belangrijkste veranderingen zijn te vinden op gebied van welke prefab rolsteigers onder de normering vallen; alle prefab rolsteigers tot 12 meter vallen nu onder de NEN-EN 1004. Dit geldt dus voortaan ook voor vouwsteigers enbrede kamersteigers onder 2,50 meter.

Ook is de maximale afstand tussen platforms binnen de rolsteiger kleiner geworden met 2,25 meter. Daarnaast moet elk platform aan 2 zijden worden voorzien van opwaaibeveiliging d.m.v. windhaken en mag de maximale afstand van de grond tot het eerste platform nog maar 3,40 meter bedragen. Tot slot moet elke rolsteiger zijn voorzien van 4 stabilisatoren en moet er tijdens de opbouw aan beide zijden een knie en heup leuning aanwezig zijn. 

Rolsteigers aanschaffen

Het is aan te bevelen om altijd bij gecertificeerde bedrijven nieuwe Ladders & Rolsteigers aan te schaffen, want beide vormen een forse investering, dan moeten zij aan de kwaliteitseisen voldoen van de huidige NEN-EN 1004 normering. Is dit niet het geval, dan kan er bij een arbeidsinspectie geëist worden dat de werkzaamheden moeten worden stilgelegd. Daarbij loopt personeel een groot en onaanvaardbaar risico indien de rolsteigers niet aan de juiste normering voldoen. 

Partners