friesjournaal logo

Ik ben in februari geïnstalleerd als raadslid in De Fryske Marren. Dat deed nogal wat mensen de wenkbrauwen fronsen. Jij? Raadslid? Hoe denk je dat te combineren met jouw onafhankelijk geest? Ik zou niet weten waarom niet. Juist als je kritisch bent en je onafhankelijk opstelt, lijkt me een raadslidmaatschap een goede hobby. Nu stond ik op de lijst van de VVD. Daar kun je vraagtekens bij plaatsen, dat ik namens deze partij in de raad zit. Maar wat doet de partij er in de lokale politiek toe? Landelijke thema’s spelen er niet, in de gemeente of de provincie werkt de VVD even makkelijk samen met een SP als met Forum. Als liberaal moet je toch ergens onderdak vinden. D66 vindt dat je als liberaal ook bij hen terecht kan. Ik vind van niet. Of je moet drugs graag willen legaliseren met alle ellende van dien of alle boeren willen opruimen, wat me erg contraproductief lijkt voor zowel de staatskas als het milieu. Bovendien ben ik van mening dat het politieke spel tegenwoordig te veel over de flanken wordt gespeeld. Een stevig midden met sociaaldemocraten, liberalen en confessionelen lijkt me niet verkeerd voor de stabiliteit in dit land.

Daar komt bij dat ik graag mijn mening ventileer. Dat kan iedere burger doen. Daar hoef je geen journalist voor te zijn. Maar als raadslid legt je mening misschien wat meer gewicht in de schaal. Ik ben bijvoorbeeld voor de schone kernenergie omdat je in een land dat steeds voller wordt en steeds meer stroom gaat gebruiken, niet zonder kan. Al helemaal niet als je milieudoelstellingen wil halen en evenmin als je niet afhankelijk wil worden van het buitenland wat betreft je energiebehoefte of van de grillen van zon en wind. Ik ben ook erg voor natuur en milieu. Zo speelde in mijn gemeente de zandwinning uit het IJsselmeer. Mijn partij is voor, ik ben tegen. Haal dat zand maar uit de Sahara, daar ligt genoeg. Als watermens (opgegroeid bij de doorwaadbare Koevorde waar je tot je middel in het water én op een prachtige zandplaat staat) weet ik hoezeer diepte en golfslag een meer ecologisch kan vernielen. Komt bij dat zonder zand een meer haar recreatieve waarde verliest. Als mijn vader niet zo veel actie had gevoerd in de jaren zestig tegen de voorgenomen zandwinning voor de aanleg van de A6, had de Koevorde er heel anders uitgezien. Op zonnige zondagen in de zomer ligt het meer vol met kleine boten en zwemmers, oudjes en kinderen. Die zandwinning werd een heet hangijzer. De FNP switchte van standpunt – eerst voor en op het moment suprème tegen – en werd uit het college gekieperd, want afspraak is afspraak, alsof je na tien jaar niet van standpunt mag veranderen of tot een beter inzicht mag komen. Wat betreft de A6, die is er ook zonder dat prachtige Koevorde-zand gekomen. Helaas is onder de regie van de overheid de westelijke oever van de Koevorde vernield met drek uit de Langweerder Wielen, het buurmeer nota bene. Lelijke drijvers die het depot omringen ontsieren de natuuroever daar. Misschien weer tijd voor actie. 

Nu ben ik ook lid van de FNP, de partij die meer op geothermie wil inzetten dan op de landschapsvervuilende zonneparken en windturbines. Uit adhesie ben ik lid. Friesland verdient gewoon een eigen partij die nog wat meer dan andere partijen hoedt over taal, cultuur, landschap en identiteit. Zelfs was het mogelijk geweest gewoon als zelfstandig FNP’er die niet op de kieslijst van deze partij stond in de raad zitting te nemen. Dat zou landelijk nieuws geworden zijn. Ik denk dat de gemeentewet op dit punt herzien moet worden.

De Fryske Marren is een mooie gemeente met, de naam zegt het al, veel meren. Hier wonen is een voorrecht. Echter, toen ik recent een woonstedenonderzoek van Elsevier doornam bleek mijn gemeente samen met die andere prachtige gemeente Súdwest-Fryslân zowat onderaan de landelijke lijst te bungelen. Hoe is het mogelijk? Wel, dat is mogelijk als je maar genoeg al dan niet gemanipuleerde input in een computer stopt. Heeft DFM een ziekenhuis? Nee. Er staat niet bij dat je binnen vijf minuten in Sneek en in Heerenveen kunt worden opgenomen. Is er een treinstation? Nee. Er staat natuurlijk niet bij dat je in beide genoemde plaatsen ook op de trein kunt stappen en dat Joure met het nieuwe knooppunt super strategisch gelegen is. Zo kan ik nog een poosje doorgaan met een opsomming hoe ondernemersvriendelijk DFM is, hoe hoog de pleziervaartvoorzieningen zijn, hoe goed de woonkwaliteit is enzovoorts. Als je niet oppast word je straks geregeerd door algoritmes, zei burgemeester Fred Veenstra terecht.

Als nieuwbakken raadslid bevreemdt het mij ten zeerste dat er een Friese Burgertop is geweest. Die is samengesteld uit 43 uitgelote Friezen. Inzet was om te zien hoe de democratie kan worden vernieuwd. En dan is het lot dus bepalend! En georganiseerd met provinciaal geld. Gekker kan het niet worden, ruwer en dommer kun je een democratie niet uithollen. De provincie weet niet waar ze met het geld heen moet. Arno Brok zit er als commissaris. Een man met een goed verstand. Zou hij dat weleens gebruiken om zulke onzin tegen te houden?, vraag ik mij dan af. Er waren drie weekenden gepland om te brainstormen en een vaag en zweverig ‘intensief groepsproces’ in gang te zetten. Veertig procent haakte af en bij de eindpresentatie van het geneuzel was de helft present. Gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA) ontmaskerde zichzelf als een dwaallicht door dit groepje heikneuters ‘de nieuwe provinciale staten’ te noemen. Ik ben benieuwd naar uw reactie. Ik ga even lachen, dat is veel gezonder dan je te ergeren. 

Partners