friesjournaal logo

We hebben met zijn allen een bijzonder, en voor velen een moeilijk jaar 2020 achter de rug. Nu we net aan het nieuwe jaar zijn begonnen, lijkt het mij wel een mooi moment om deze column juist nu te vullen met hoop, een wenkend perspectief, vooruitgang en gezondheid in 2021. Op alle zaken die ik ga noemen is vast het een en ander af te dingen, maar het lijkt me in het kader van het voorgaande goed, daar in deze eerste editie van het Fries Journaal in dit jaar, eens NIET bij stil te staan.

Een grote gamechanger wordt natuurlijk het vaccin tegen corona. Een bijzondere prestatie van de wetenschap en de farmaceuten, die in de loop van komend jaar steeds meer mensen hun vrijheid zal teruggeven, en belangrijker; ons zal beschermen tegen deze pittige ziekmaker.In maart krijgen we verkiezingen voor de Tweede Kamer en volgt hopelijk snel daarna de vorming van een nieuw kabinet. Nieuwe politiek bestuurders kunnen ons land weer perspectief bieden, en wellicht een beetje resetten, zodat we het beroerde 2020 snel achter ons laten. Niets ten nadele van Rutte en zijn Ministers die nu een geweldige klus klaren, maar met een frisse ploeg lukt het sneller, om met zijn allen de blik weer vooruit te krijgen.Belangrijk punt in het regeerakkoord zou een grotere erkenning voor de positie van de regio kunnen zijn. Voor ons kan de Lelylijn, met Leeuwarden als volwaardige eindbestemming, realiteit worden. Een visie vanuit het Rijk over het spreiden van wonen en werken zou zomaar onze provincie kunnen promoten, voor jonge mensen die hier vanwege sociale factoren willen komen wonen en werken.Het nieuwe kabinet heeft ook de kans, nee de opdracht, om ons weer perspectief te bieden op zaken als klimaat en energie. Als één ding het afgelopen jaar duidelijk is geworden, is dat je de mensen voor gewenste verandering perspectief moet bieden, in plaats van idiote stapeling van regelgeving zoals we die hebben gezien bij de stikstofdiscussie en bij mensen in de bijstand die worden gestraft als ze een extraatje van hun familie krijgen. Na jaren van een hoop negatieve energie over de Brexit, is er nu een deal en weten we dit voorjaar hoe we met het Verenigd Koninkrijk verder kunnen. Laten we met zijn allen een beetje denken aan al die jonge Britten, die de Brexit als nieuwe wereldburgers niet gewild hebben.Het disruptieve jaar is ook voor een aantal zaken best goed geweest. Het thuiswerken is wellicht niet geschikt voor elke werknemer en werkgever, maar voor de liefhebber smaakt de les van 2020 naar meer. Minder verkeer en een schonere leefomgeving liggen in het verschiet. Ik wens dat een ieder zijn/haar weg vindt in dit nieuwe normaal.Voor velen onder ons is de winst van het afgelopen jaar, dat we een pas op de plaats hebben gemaakt in ons gejaagde leventje. We zijn de gekte een beetje voorbij geraakt, en dat geeft overzicht en rust. Ik wens u een gezond en gezegend jaar toe, in de hoop dat we tegen 2022 dit lijstje kunnen afvinken.

Partners