friesjournaal logo

Voor kernenergie was er ineens aandacht. Of de politieke partijen daar wat aan gaan doen wachten we af. Maar wat doen we aan het grote verzet tegen de windmolens? 

Als ik door Friesland rij kijk ik met verbazing en soms afkeer naar al die molens. Je zult er maar wonen, denk ik dan. Gelukkig ziet het gebied, waar ik woon, er heel wat frisser uit. 

Hoe kan dat, vroeg ik toen ik hier kwam wonen. Dat komt omdat de gemeenteraad in de toen nog onafhankelijke gemeente Wijmbritseradeel niets voelde voor die windmolens. Heel anders dan in de gemeenten daaromheen, zo richting de Afsluitdijk. Daar staan rissen van die molens. Nu zijn er plannen daarmee nog verder te gaan: 89 kolossale windturbines in het IJsselmeer. De palen van zo’n 180 meter hoog, worden nu gebouwd. Het wordt, las ik, het grootste windpark op binnenwater.

En dat in een natuurgebied. De Raad van State vond het goed en ook gedeputeerde Sander de Rouwe van Friesland vertelt trots hoe het hem lukte draagvlak te krijgen. En de provincie Friesland betaalt dik honderd miljoen euro mee aan die molens. Ik las het in ‘De Volkskrant’ van 25 september.

In diezelfde krant stond een verhaal over dat soort megawindmolens bij het mooie Abcoude. Nee, zegt het halve dorp. In de krant las ik dat er gescheld, verwijten en verdachtmakingen zijn.

Maar wat gebeurde er? Die windmolens komen er niet! Althans voorlopig niet. Dat is winst. Nu doorzetten. Weg met die gruwels.

Laatste nieuws: vlakbij Amsterdam – IJburg – dreigen 200 meter hoge windmolens te komen. GroenLinks-stemmers staan nu lijnrecht tegenover het door GroenLinks geleide college in Amsterdam! Humor.

Partners