friesjournaal logo

Onlangs viel mijn oog op een artikel over voedingsadviezen, van de Twentse kinderarts Ellen van der Gaag. Ze pleit in haar artikel voor het eten van onbewerkte groenten, rundvlees en zuivel. Bij met name jonge kinderen is bewezen dat een gebalanceerd menu bijdraagt aan versterking van het immuunsysteem, waarmee bijvoorbeeld luchtweginfecties minder kans krijgen, en kinderen sneller herstellen als ze gezond eten.

In haar promotieonderzoek volgde Van der Gaag 118 "Kwakkelkleuters" met steeds terugkerende luchtweginfecties. De ene helft volgde een half jaar haar voedingsadvies, de andere helft ging door met eten zoals voorheen. Gevolg waren aanzienlijk minder ziektegevallen en antibioticagebruik in de dieetgroep, bij gelijkblijvende klachten in de controlegroep. Met "de R in de maand" en mijn ervaringen uit mijn FrieslandCampina-tijd, mooie ingrediënten voor deze column

In die tijd werd ik gebeld door een gepensioneerde kinderarts van het MCL, die ondersteunend werk deed voor de voedselbank in Leeuwarden. Hij hield een pleidooi voor een stabiele aanvoer van melk voor de voedselbank, omdat er in Leeuwarden minimaal 200 kinderen groeiachterstanden opliepen vanwege ernstige tekorten aan dierlijke eiwitten in hun dagelijkse eten. Natuurlijk zijn toen leveringsafspraken gemaakt.

Een ander voorbeeld was tijdens een bezoek aan een basisschool in de binnenlanden van Nigeria. De onderwijzer melde ons zijn diepe respect in relatie tot SCM, Sweetened Condensed Milk. FrieslandCampina maakt dit product in Indonesië en Nigeria, maar verreweg de meeste blikjes van dit product worden met "Fryske Molke" gemaakt bij de CCF. De onderwijzer vertelde dat zijn kinderen vanwege ondervoeding te weinig energie hadden om gedurende de dag in de klas goed op te letten. Het schoolmelkprogramma met SCM droeg sterk bij aan een broodnodige oplossing...

De boeren Fan Fryslân mogen trots zijn op een rijk assortiment aan gezond vlees en zuivel, wat elke dag weer vers voor u in het schap ligt. Natuurlijk mag u kiezen voor allerlei smaakjes, en toevoegingen, maar onbewerkt ligt er al een super kwaliteitsproduct, met wereldfaam. Nooit verkeerd om deze winter de schijf van vijf er weer eens bij te pakken, al was het maar om die broodnodige gezonde weerstand een beetje op peil te houden, en waar mogelijk kwakkelkleuters te voorkomen...

Partners