friesjournaal logo

Van de waarde van 1 miljard kan ik me geen voorstelling maken. Zelfs 1 miljoen euro, de prijs van onze woonboerderij plus een goedkoop huis van de buren, vind ik al heel veel. Bij de Spar halen we altijd nog een ‘To Good to Go’ voor 5 euro. Daar zit van alles in. Wel tegen de datum, maar dat hindert niet als je de bril af zet. Want dan zie je die kleine cijfertjes niet zo. Bovendien vindt de visite het meestal heerlijk, want die krijgt de verpakking niet te zien.

            Eén miljard is veel, en dan moet zo’n Lelylijn nog aangelegd worden ook. Dwars door de bossen bij Beetsterzwaag, waar een vierbaans weg ligt, door schoon polderland en natuurlijk dicht langs woonhuizen in Lúkswâld. Die zullen wat in waarde dalen nadat ze onfatsoenlijk zijn gestegen. Daar zal wel misbaar van komen.

            Die Lelylijn, ons in het Coalitieakkoord in het vooruitzicht gesteld, kost maar een schijntje in vergelijking met de 35 miljard die voor het Klimaat wordt uitgetrokken en de 25 miljard voor het Stikstofprobleem. Omdat de rente laag is en blijft en er in Nederland acht miljoen woningen staan die gemiddeld per jaar een halve ton in waarde zijn gestegen, zijn we in 2021 zonder het te voelen samen 480 miljard euro rijker geworden. Dan kun je best royaal doen tegen ongeruste Groningers en zielige gedupeerden van de Toeslagenaffaire. Zestig is maar 12,5% van 480.

            Mark Rutte maakt het zich dus wéér gemakkelijk, met een fooi. Logisch dat iedereen nu wel mee wil regeren. Temeer als je weet dat met goedkope additieven in mest of veevoer de CO2- en stikstofemissie met 15 tot 40% lager kan uitvallen. Dan hoeft er dus geen boer meer uitgekocht te worden. Nou ja, niet voor het milieu. Wel misschien voor D66, omdat jonge mensen nu geen huis kunnen kopen dat er niet is. Misschien is dat de verklaring waarom er nauwelijks serieus aandacht is besteed aan vindingen van Rinze Joustra en de DSM. 

Er is nog een andere. Het is tegenwoordig al heel wat als er in Hea wat anders te zien is dan twee aparte jonge boeren en in de Grootste Krant van Fryslân wat anders te lezen dan over uitzonderlijk lage benzineprijzen in Sneek. Dat kan iedereen begrijpen, omdat het over gras en centen gaat. En de beperkten van geest hebben we ook komend jaar nog hard nodig, in dit barre land. Want in 2022 zijn de Ankers geen advocaat meer, zie je Foppe de Haan en Riemer van der Velde nog minder vaak en daalt het aantal gemeenten in Fryslân omdat Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Harlingen en vooral Dantumadiel het zelfstandig niet volhouden. 

Reitze ís al gestopt met zijn Jouster restaurant ‘t Plein, dus zien we hem nu oneindig vaak voor de TV. En wat er in Coronatijd nog wél opengaat, kan niemand betalen. Zeker niet met een bedrag waar ik als simpele ziel me wél een voorstelling bij kan maken.   

Partners