friesjournaal logo

Ik las een verhaal in de Leeuwarder Courant over Bearn Bilker. Hij is in Friesland een bekende man, historicus en oud-burgemeester van Kollumerland.  Hij is voorzitter van de Stichting “Staten en Stinzen”. Dan mag je denken dat hij zich sterk maakt voor dat soort panden. Maar dat is niet zo. 

Het echtpaar Dirk en Paulien van der Meulen wonen in ‘De Klinze’. Ze zijn ook eigenaar en dat is geen eenvoudige zaak. Ik ken de Klinze. Ik heb ernaar gekeken toen ik Commissaris van de Koningin werd. Maar ik durfde dat niet aan, want van binnen moest er heel wat gebeuren. Daarna kwam een jonge ondernemer, Peter Habekothé, die veel geld besteedde aan de restauratie om er een hotel-restaurant van te maken. 

Dat is gebeurd, maar dat kostte zo veel dat hij en zijn familie er bijna onderdoor zijn gegaan. Toen kwam een nieuwe eigenaar, Gert Snijders, die ook jaren zijn best heeft gedaan maar het later heeft verkocht.

Vervolgens kwamen Paulien en Dirk van der Meulen. Die doen hun best. Dan mag iemand als Bearn Bilker daar ook z’n best voor doen. Maar nu alleen maar geklaag en gezeur van die Stichting Staten en Stinzen. Hetzelfde gezeur hield hij ook over Oranjestein in Oranjewoud en Epemastate in Ysbrechtum. Blijkbaar snapt hij niet hoe moeilijk het is zo’n monumentaal huis overeind te houden: een historisch erfgoed. 

Bilker betreurt het dat in de uitzending veel is geknipt “waardoor mijn betoog niet de juiste context heeft gekregen”. Lekker gemakkelijk om de journalisten de schuld te geven! 

Eind november las ik dat Bilker en het echtpaar van de Klinze koffie gaan drinken om de kwestie te bepraten. Proost. We horen het wel hoe de koffie was! Een paar weken later schreef Bearn Bilker een prima stuk in de Leeuwarder Courant. Waarom ineens? En waarom geen verwijzing naar het negatieve gepraat met de eigenaren van ‘De Klinze’? Heeft Bilker met hen al een kop koffie gedronken? 

Partners