friesjournaal logo

Wat je ook doet, je doet het altijd samen. Of je moet in je uppie een roman gaan schrijven. Dan heb je niemand nodig. Maar waar ondernomen wordt, daar kan iemand het niet alleen. Teamgeest is vereist. Dat geldt juist voor restaurants. Daar komen veel disciplines bij elkaar. Toch kan de een niet zonder de ander omdat je met z’n allen bijdraagt aan dat ene doel: gasten verwennen in alle opzichten. Hartelijk ontvangen, service verlenen, contact maken, goed eten voorschotelen, een aangename kamer bieden enzovoorts. 

In de restaurantwereld heb je de zogeheten ‘witte brigade’, de keuken (al gaan veel koks tegenwoordig ook vaak in zwart), en de ‘zwarte brigade’, de bediening (al is dat niet meer zo algemeen). Het is de kunst deze twee brigades als een twee-eenheid te laten opereren. Van belang is dat ze individueel verantwoordelijkheid nemen maar collectief denken. Alleen dan kun je succes behalen. Om die reden was ik verheugd een reportage te lezen in de Leeuwarder Courant over de samenwerking tussen de horeca en de onderwijsinstellingen, de ROC’s (regionale onderwijscentra). Alles begint bij een goede opleiding hoewel er in ons vak gelukkig ook ruimte is voor autodidacten. Maar het onderwijs zie ik als de kraamkamer voor de personeelsbezetting, die in onze branche krap is. Je mag blij zijn met kwaliteitsmensen. Zij vormen het kapitaal van elke onderneming. 

Net als voor de zaken afzonderlijk is teamspirit ook belangrijk binnen een samenwerkingsverband als Fryslân Culinair. Dat doe je ook met elkaar. Onze organisatie krijgt steeds meer vorm. Speciale commissies zijn op diverse fronten actief. Bea Brouwer houdt zich bezig met het voucherverhaal, Jan Gerard van der Wal behartigt de labelhouders, Johan Schotanus begeleidt de scouting van nieuwe leden en Sjouke Schilstra coördineert de Mini Events. Die laatste gaan naar mijn mening een succes worden. Wij bieden onze pashouders een mooi uitje en een inkijkje bij interessante bedrijven, ze proeven kwaliteit en in sociale zin voegt het ook wat toe. Als voorzitter kan ik alleen maar zeggen dat onze club de wind in de zeilen heeft. Er zijn twee nieuwe leden bijgekomen (Bistro Nijeholt en Aragosta) en drie labelhouders hebben zich gemeld. Het fundament wordt sterker, de teamgeest wint.

Partners