friesjournaal logo

In de politiek en de media wordt kringlooplandbouw als dé oplossing gezien voor de uitdagingen waarvoor onze boeren verantwoordelijkheid moeten nemen. Naast vragen over enkele scheikundige verbindingen als stikstof en fosfaat, en de zorg voor een gevarieerd landschap, omarmen een aantal landbouw-criticasters het fenomeen van kringlooplandbouw als het hoogste doel.

De afgelopen weken hoorde ik enkele inleidingen, en las ik artikelen, waarbij kringlooplandbouw wederom als hoogste doel voor onze boeren en onze voedselvoorziening werd gesteld. Toen erop werd doorgevraagd, kwamen termen als biodiversiteit, weidevogelbeheer, dierwelzijn, duurzame energie, en ja, het sluiten van de kringloop langs. Ik realiseerde me, dat wij op ons melkveebedrijf, en vele boeren met ons, hiermee alle dagen aan de slag zijn. Even moest ik mijn kwaadheid onderdrukken, want wisten die principiële schreeuwers, die zelf dom de wc doorspoelen en een kliko vol plastic aan de weg zetten, dan niet wat onze oer-Fryske en Hollandse boeren al honderden jaren doen om kringlopen te sluiten?

Na dat ik (weer eens) tot 10 had geteld, bedacht ik dat wij er als sector blijkbaar onvoldoende in slagen, om het echte verhaal van onze landbouw voor het voetlicht te brengen. Wellicht zijn wij boeren over onze wapenfeiten ook veel te bescheiden? Be good and tell it!

Welnu beste lezers van het Fries Journaal, hierbij, van in grutske boer een kringloop-bloemlezing over ons mooie melkveebedrijf in de Greidhoeke;

Alle energie die we gebruiken wekken we op met zonnepanelen. Onze koeien mogen zelf weten wanneer ze worden gemolken en, als het weer het toelaat, buiten willen weiden of binnen op hun matrassen willen herkauwen. Voor de weidevogels doen wij alles om ze happy te maken met een biotoop die bestaat uit mooie plas-dras gebieden en kruidenrijke landerijen die we vanwege broedende vogels pas maaien als de jonge vogels kunnen vliegen. Omdat burgers een helder biertje willen maar niet het restproduct opruimen, voeren we deze winter 500.000 kg bierbostel, heel circulair aan onze koeien. Vorig jaar vergat vanwege de pandemie diezelfde burger de geschatte hoeveelheid patat te eten, en sloten onze koeien de kringloop door 450.000 kg frietaardappelen in hun rantsoen te circuleren. Alle mest van onze koeien, die het begin van de kringloop is om onze vruchtbare akkers productief te maken, wordt netjes gedoseerd voor het groeiseizoen aan de grasmat toevertrouwd. Gras is al eeuwen hét gewas voor het kleiweidegebied. De superslimme koeien maken er in een rantsoen met bierbostel en aardappelen trouwens heerlijke melk en zuivel van, waarvan u dan weer sterke botten krijgt en ook nog voordelig en gezond de beschikking heeft over uw dagelijkse behoefte aan eiwitten, mineralen en andere waardevolle bouwstoffen.  

Maar moet er dan niks veranderen in onze landbouwsector? Ja natuurlijk! Het kan altijd beter en met name jonge boeren nemen graag de uitdagingen van de toekomst ter hand. Net als de vele burgers die hun positie in de keten serieus nemen. Maar stop het oordelen over een andere beroepsgroep, terwijl je er zelf niks van weet. 

Tegen beroeps-criticasters als D66er Tjeerd de Groot en schrijver Rutger Bregman wil ik zeggen; Kom eens langs op ons bedrijf, wij gaan met jou de dialoog graag aan. Of heb je het te druk en heb je helemaal geen belang bij het echte verhaal van een boer? Koop dan ook alstublieft niet onze met liefde geproduceerde landbouwproducten in de supermarkt, zet nooit weer je kliko aan de weg, en gooi vooral je eigen stront op je eigen moestuin. 

Partners