friesjournaal logo

Als we al die uitkoopmiljarden – ik schrijf liever 25.000 miljoen, daar heeft de lezer een beter begrip bij – uitgeven aan de vooruitgang, dan kan het stikstofplan de prullenbak in. Dan hebben we die ingetekende, methaan uitstotende ambtenarennatuurgebieden niet eens nodig. Sterker, we maken van natuur boerengrond! Veel beter voor de natuur, voor het milieu, voor de boer, voor de portemonnee, voor het Rijk en voor de burgers. Hoe? Heel eenvoudig. Extensief biodynamisch boeren is de oplossing. Maar dan moeten wel praktisch alle natuurgebieden worden getransformeerd naar weidevogellanderijen en gratis aan de boeren worden gegeven, anders werkt het concept niet. Vergeet niet, de weidevogel is hier bij de gratie van de boer. Op verwilderde stukken grond heeft ‘ie niks te zoeken. De weidevogel is van elders in Europa onze boeren gevolgd. Verder is het een kwestie van mest scheiden in droge en natte mest (75% ammoniakreductie) en weidegang. In dit model maakt het niet uit of je 50 of 500 koeien melkt. Dus natuurbeheerders ontslaan en tewerkstellen bij boeren. Dat geldt ook voor de uitkeringstrekkers die niet willen maar wel kunnen werken. Wie de agrarische component niet snapt: lees in dit blad in de rubriek Wonen&Leven het artikel over Wytze Brandsma.

Helaas politici en ambtenaren: Nederland heeft geen wilde natuur (misschien voor een deel de Biesbosch en Veluwe), maar grotendeels in cultuur gebrachte boerennatuur. Tienduizend jaar voor onze jaartelling waren er al boerderijen. De gezondheidsfreaks wil ik nog meegeven dat zuivel en vlees hartstikke gezond zijn en dat al het plantaardig voedsel net als alle bewerkte voedsel bij de boer vandaan komt. Ja, ook dat glas bier op het terras. Graag wat meer respect voor de boer en die intimiderende acties die niks bijdragen maar vergeten. 

Natuur kan trouwens ook niet zonder boerenwerk. Grappig was het nieuws dat natuur in ons land te lang aan zijn lot is overgelaten. Herstelwerk is dringend nodig. Er moet gespit worden. Hoogveen kan niet zonder spitten en vernatten, zoden moeten drijven. Zo niet, dan werkt natuur juist vervuilend. Methaan is van alle broeikasgassen nog het ergst. 

Als we het toch over natuur hebben. Op een Drachtster industrieterrein staat een stuk bos naast het Sluis-complex, een industrieel erfgoed, waar het wemelt van het leven. Het bos wordt deels gekapt voor een nieuwe loods van 12 meter hoog. De hele Drachtster gemeenschap staat op de achterste benen en de raad is ook niet blij. Nou is er geen raad in Friesland waar zoveel mutsen en sufkoppen in zitten als in Drachten, dat officieel Smallingerland heet. En dus kon het gebeuren dat de raad het niet nodig vond het terrein aan te kopen zoals het college van burgemeester en wethouders wilde. Wellicht is men wakker geworden. 

Ach ja, verkeerde inschattingen worden overal gemaakt. Bij de vernieuwing van de Afsluitdijk gebeurt dat bij voortduring. Er is de zoveelste rekenblunder gemaakt. De extra kosten bedragen ditmaal 300 miljoen. Maar wat zegt een getal nog tegen het licht van de geldverkwisting van deze regering? In 2018 kwam Rijkswaterstaat erachter dat ook een lage waterstand grote golven kunnen veroorzaken. Wisten wy wol, zou de befaamde accordeonist Gerard ‘Joetska’ Wiersma hebben gezegd. Immers, de Zuiderzee was zo gevaarlijk omdat er zo weinig water stond! Grondzeeën noemen wij aardse stervelingen dat. Toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen (VVD) bracht dit ‘nieuwtje’ pas in 2019 in de Tweede Kamer. Met als gevolg dat de kosten weer fors zijn overschreden. Fout rekenen, daar schijnen wij goed in te zijn. Neem het Zuidasdok in Amsterdam, de zeesluis bij IJmuiden, de ringweg in Groningen etc. Ik las dat dat komt doordat waterstaatkundig ingenieurs liever in de private infra werken dan bij Rijkswaterstaat. Iemand noemde Rijkswaterstaat een manege zonder paarden.

Als je de wind van voren krijgt biedt windattractiepark Aeolus in Sexbierum ook geen luwte meer. De glazen piramide die in 1987 is gebouwd en sindsdien tientallen malen de pers heeft gehaald vanwege bijna-faillissementen, is gesloopt. Zodra prestige begint te tellen is het nuchter verstand zoek. Gegokt en verloren, zoals zo vaak. Van de nieuwe generatie hoeven we het ook niet te hebben.

Rekenen zonder calculator lukt geen jongmens meer. Ga eens boodschappen doen en betaal contant, je lacht je rot. De kans is groot dat je bij het wisselen één of twee tientjes te veel terugkrijgt.  

Hoe demograaf Jan Latten ook waarschuwt, we kunnen behalve rekenen ook niet tellen. De bevolkingsaanwas loopt de spuigaten uit. Inmiddels staan jongeren en gezinnetjes verbaasd hoe woningen aan hun neuzen voorbijgaan en worden toegewezen aan nieuwkomers die als vluchteling staan geregistreerd. Natuurlijk, je laat ze niet in de buitenlucht slapen maar tussen deze twee omstandigheden is veel ruimte. Migranten die op boten sliepen klaagden over gebrek aan privacy en gingen nota bene in hongerstaking. Het is nooit goed. Wij sliepen verdomme in militaire dienst in kazernes op slaapzalen met twintig bedden. Laat ze de boeren danken dat ze hier weldoorvoed raken. Dat wil ik graag horen en op het NOS Journaal zien. 

Wij Nederlanders kunnen er echter ook wat van. Iedereen klaagt. Studenten willen gecompenseerd worden voor meebetalen aan de gratis basisbeurs, reizigers die niet rekening houden met corona of met drukte willen hun geld terug en Limburgse huiseigenaren met schade door overstromingen willen het volle pond (twee ton). Er was zelfs iemand die geen piano meer kon spelen en een nieuwe wilde. De claim- en compensatiecultuur kent geen grenzen meer. Menstruatiearmoede staat op de raadsagenda’s van gemeenten. Ik ben nu al te oud om niet te weten waar dat over gaat. Uiteraard moet de portemonnee worden getrokken en gratis maandverband en tampons worden verstrekt aan moeders. 

Ik schrijf met opzet moeders want van de Universiteit Maastricht mag je het woord ‘vrouwen’ niet meer gebruiken. Dat zijn door de gendergekte in dit land ‘mensen die menstrueren’. En wat als je stopt met menstrueren, door, daar is ie weer, de natuur? 

Het volk moet vooral dom worden gehouden. De Universiteit van Amsterdam werkt daar hard aan mee. Hier mag iemand die uitmuntende resultaten heeft behaald niet langer cum laude afstuderen. Dat is zo sneu voor de rest. De naargeestige nivellering van gemiddeld zijn, daar blinken wij in uit. 

Partners