friesjournaal logo

De Nederlandse inflatie is in augustus gestegen tot 13,6% op jaarbasis nadat ze in juli nog 10,3% op jaarbasis bedroeg. De sterk opgelopen inflatie raakt de Nederlandse burger hard in de portemonnee en leidt anderzijds tot enorme meevallers in de overheidsfinanciën. Ondanks de verlaging van de benzineaccijns en de energiebelasting komt het begrotingstekort dit jaar uit op “slechts” 0,9 %.  In euro’s gaat het om een meevaller van 10 tot 15 mrd euro die is te danken aan fors hogere gasbaten en hogere BTW-inkomsten als gevolg van die hogere inflatie. De staatsschuld daalt dit jaar met 50 mrd. euro nog veel sneller dan het begrotingstekort. Dus terwijl in Den Haag het geld tegen de plinten klotst daalt de koopkracht van de huishoudens dit jaar met 9,9% volgens het CPB en volgend jaar met 4,3%. Bijna 15% in 2 jaar minder te besteden dat is veel, heel veel. Op Prinsjesdag komt het kabinet met maatregelen om de koopkracht te repareren met een pakket van 16 mrd. euro. Minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen en AOW gaan in 2023 met 10% omhoog. Ongekend en ongeëvenaard. De inkomstenbelasting zal worden verlaagd voor de lagere inkomens en de vermogensbelasting zal worden verhoogd evenals het tarief van de vennootschapsbelasting. Rutte lijkt hiermee de acute koopkrachtscrisis te bezweren. Resteert voor het kabinet de asielcrisis, energiecrisis, woningbouw en huisvestingscrisis en de stikstofcrisis.

Ons stikstofbeleid volgt uit Brusselse groene regels. Forse stikstofreductie leidt, ook volgens ons kabinet, tot minder vee per hectare, wat goed zou zijn voor de natuur. Extensivering, meer biologisch en minder kunstmest, heet dat en heeft een lagere productie per hectare tot gevolg. Maar de wereldwijde voedselvraag stijgt, dus dat voedsel zal dan elders moeten gaan groeien. Ik dacht dat ons probleem in Nederland juist ruimtegebrek was en dan moet je toch juist meer voedsel van minder grond halen? Het buitenland ziet ons als het agrarische Mekka. We zijn toonaangevend op het gebied van voedselkennis, met Wageningen als de wereldwijd toonaangevende universiteit.  Geroemd zijn de daar ontwikkelde innovaties in de glastuinbouw, stalinrichting, melkrobots en zaadveredeling. Voor die uitvindingen is kritische massa nodig. Als een te groot deel van onze landbouw verdwijnt, mag je niet verwachten dat Wageningen haar leidende rol behoudt. De recent door kabinet Rutte uitgedeelde mokerslag aan de agrarische sector wekt daarom wereldwijd verbazing. De rol van de Nederlandse boeren in de mondiale voedselketen is, met de wereldwijde voedseltekorten en stijgende prijzen, nog nooit zo belangrijk geweest. Als chemische bestrijdingsmiddelen worden verboden of het gebruik ervan sterk beperkt, is de vraag welke alternatieven overblijven. Ziekten en plagen bestrijden zonder middelen is een sprookje. De groene Brusselse dwang en de vertaling daarvan door Rutte IV zal niet direct leiden tot voedselschaarste in Europa maar wel voelbaar zijn in dezelfde portemonnee waaruit ook al de fors hogere energierekening uit betaald moet worden. Dubbele inflatiedruk dus.  Rutte maakt de cirkel rond. 

Partners