friesjournaal logo

Voor bestuurders, ambtenaren en ingehuurde krachten is de overheid door de jaren een zeer stabiele en betrouwbare werkgever. Salarissen en arbeidsvoorwaarden zijn in de regel boven marktconform, vooral als je zaken zoals de opbouw van je pensioen in beschouwing neemt. In tijden van veel aanbod op de arbeidsmarkt hoeft een overheid die wat te ruim in de mensen zit niet direct een probleem te zijn, al is de socialistische heilstaat waar op die manier iedereen een baan heeft ook niet een wenkend perspectief.

Na een lange periode waarin werkgevers hun medewerkers konden kiezen, zijn wij nu in een tijd beland waarin een werknemer veel heeft te kiezen. Krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat werkgevers hard moeten werken om aantrekkelijk te zijn en te blijven voor hun medewerkers. We zitten post-corona in een concurrentiestrijd om als werkgever de talenten aan je te binden.

De laatste tijd krijg ik veel signalen dat de overheid erg marktverstorend werkt. Afgesproken FTE-reductie moet soms drie jaar na implementatie van peperdure automatisering nog plaatsvinden. Gelooft u het? Met ons collectief geïnde belastinggeld kapen overheden mensen uit de marktsector. 

De horecaondernemer zag tijdens corona alle vaste medewerkers voor dubbele salarissen naar de GGD vertrekken. En deze zomer verziekt het COA de markt opnieuw, met arbeidsvoorwaarden die voor een horecabaas na twee moeilijke coronajaren schier onhaalbaar zijn. Nog wat media-aandacht voor het salaris van de COA directeur, wat ruim boven de Balkenendenorm ligt, en ziedaar; onze overheid verstoort de markt!

Natuurlijk begrijp ik goed dat GGD en COA in moeilijke tijden haar mensen nodig heeft. Maar geldt dat juist ook niet voor de horeca-uitbater, die twee jaar knocked-out de voordeur op slot moest hebben?

Bij de 10 grootste werkgevers in ons land, zitten vier overheidsdiensten. Provincies huren dure HR-bureaus voor Strategische Personeelsplanning in, met ambtenaren in de werkgroepen, als slagers die hun eigen vlees keuren. De Overheid is de grootste werkgever van ons land, en met deze krapte op de arbeidsmarkt is het de hoogste tijd voor haar om veel scherper aan de wind te zeilen. 

Gemeenten, Provincies, Waterschappen en het Rijk hebben op onze kosten wel erg veel vlees op de botten, om nog maar eens onze slager te citeren. Dure adviesbureaus en veel ambtenaren leiden zelden tot snellere procedures, lagere belastingen en efficiënter werken. 

Het is asociaal de schaarse medewerkers voor het bedrijfsleven -waar ook nog eens ons collectieve overheidsgeld wordt verdiend-  weg te kapen.

Partners