friesjournaal logo

Na lang zoeken hebben ze eindelijk beet. Het bod van Gerard en Eline op hun droomhuis is geaccepteerd. Het koopcontract is getekend. Dolblij dat het nu gelukt is, hebben ze de bedenktijd van drie dagen niet nodig. Wat meespeelde bij de beslissing van de verkoper was dat er geen financieringsvoorbehoud opgenomen hoefde te worden. Gerard en Eline hebben de afgelopen jaren flink kunnen sparen, door het verbouwen van hun eigen huis verwachten ze enige overwaarde, en de vader van Eline heeft de jubelton toegezegd (de vrijstelling schenking eigen woning).

Dit was het jaar 2022.

Wegens succes niet geprolongeerd.

Er is gretig gebruik gemaakt van de regeling en dat heeft een ongewenst effect gehad; de druk op de vraag naar koopwoningen en mogelijk ook stijging van de vraagprijzen. Onder andere vanuit de politiek werd al enige tijd geroepen om afschaffing van de regeling, en volgens de laatste plannen van het kabinet is het zover. Aan de regeling die vanaf 2016 heeft bestaan, komt in 2024 geheel een einde.

Volgens de laatste berichten is de woningmarkt minder oververhit, worden er minder woningen verkocht en komen er meer te koop. Volgens de deskundigen zullen de huizenprijzen in 2023 verder dalen. Het lijkt dus aantrekkelijk om met de aankoop van een woning nog even te wachten. In 2023 kan immers nog belastingvrij worden geschonken. De regeling wordt pas in 2024 afgeschaft. Of zit het anders?

Helaas wel. In 2023 kan belastingvrij worden geschonken voor de woning, maar het vrijgestelde bedrag gaat fors naar beneden. De vrijstelling wordt beperkt tot € 28.947.

Feitelijk betekent dit dat de vrijstelling voor de eigen woning bij schenkingen van ouders aan kinderen al vanaf 1 januari 2023 verdwijnt. Ouders kunnen namelijk niet én van de eenmalig verhoogde vrijstelling tussen ouders en kinderen gebruik maken, én van de vrijstelling eigen woning.

De voorstellen van het kabinet nader uitgewerkt:

De regeling kent een spreidingsmogelijkheid van drie jaar. Dit houdt in dat een schenking gedaan in 2022 het onbenutte deel van de vrijstelling van € 106.671 nog kan worden benut voor een schenking in 2023, maar daarna is het op. Schenkingen ten behoeve van de woning in 2023 kunnen niet meer worden gespreid.

Dit werkt als volgt: Om te voorkomen dat Eline voor de sleuteloverdracht van de woning in maart 2023 al over de ton beschikt, schenkt haar vader in 2022 een deel voor de aan te kopen woning. De eerste schenking is € 50.000. Als de woning in maart 2023 aan Gerard en Eline geleverd wordt, schenkt hij het restant van de vrijstelling (€ 106.671 - € 50.000 = € 56.671).

De regeling kent ook een bestedingsmogelijkheid. Dit houdt in dat de schenking over drie jaar moet worden uitgesmeerd tbv de eigen woning. Bij een schenking in 2022 moet volgens de huidige regeling het geld uiterlijk op 31 december 2024 zijn besteed aan de eigen woning. Onduidelijk is of dit beperkt wordt tot 2023.

Hoe werkt dit?

Vanwege de gestegen energieprijzen gaan Klaas en Gea fors investeren in energiebesparende maatregelen in hun monumentale woning. Vanwege de status van de woning worden er nogal wat eisen aan de verbouwing gesteld en wordt een meerjarenplan opgesteld. De moeder van Klaas heeft in 2022 ter verbetering van hun woning de jubelton geschonken. Klaas en Gea hebben op grond van de huidige regeling tot 31 december 2024 de tijd om het bedrag te besteden aan de verbetering.

Wat nu te doen?

Gerard en Eline zijn geslaagd in hun zoektocht naar hun droomhuis. Maar wat nu als hun bod voor de zoveelste keer niet geaccepteerd zou worden? Gezien de ontwikkelingen op de woningmarkt zou het aantrekkelijk voor hun kunnen zijn te wachten tot het aanbod groter wordt en de koopprijzen dalen. Maar de financiële ondersteuning van haar ouders hebben ze ook nodig om een stap te kunnen maken. En juist die vereist snel handelen. 

Wat is nu nog de mogelijkheid?

Stel, ze hadden hun droomhuis nog niet gevonden, dan kunnen haar ouders desondanks vooruitlopend op de aankoop van een nieuwe woning dit jaar € 106.671 schenken. In dat geval hebben ze t/m 2023 de tijd een woning te kopen. Mocht dat niet lukken, en wordt de woning pas in 2024 aangekocht, dan is onduidelijk of de schenking in 2022 onbelast kan worden ontvangen.

Om schenkbelasting te voorkomen moeten haar ouders een ontbindende voorwaarde in de schenkingsovereenkomst opnemen. Dit houdt in dat indien Gerard en Eline hun droomhuis niet op tijd hebben gevonden, en er is niet aan de voorwaarden voor de schenking voldaan, de schenking komt te vervallen.

De jubelton in 2022 met een ontbindende voorwaarde is derhalve de laatste kans om maximaal te profiteren van de verhoogde vrijstelling en in te spelen op de veranderende woningmarkt.

Partners