friesjournaal logo

Achterbosch, Hans
Agricola, Luberto
Akkerman, Jan-Harmen
Algra, Gerda
Algra, Jelmer
Andringa, Marieke
Annema, Siebe
Antuma-Koops, Audrey
Apotheker, Hayo
Arendz, Erik

Arjaans, Ank
Arjaans, Arie
Arjaans, Dirk
Arjaans, Roelof
Assen, Sandra van
Ast, Ilse van
Atsma, Jannie
Avezaat, Stef
Aysma, Schelte van
Bakker, Jelle R.
Bakker, Jurjen
Bakker, Melle
Bakker, Roland
Banga, Henriëtte
Bangma, Inge
Bangma, Sijbren
Bax, Guus
Beek, Catharina van der
Belt, Frank
Berg, Mike van den
Berg, Wil van den
Bergsma, Durk
Berkelmans, Hester
Berkum, Jan-Siemen van
Berkum, Siemen van
Bertoni, Flaminio
Bijkerk, Peter
Bijleveld, Hildebrand
Bilker, Bearn
Binnes, Jan
Blanken, Rob
Boer, Anita de
Boer, Bouwe de
Boer, Jan de
Boer, Nienke de
Bokma, Pierre
Bonhof, Marike
Bonnema, Neeltje
Boomstra, Roel
Boonstra, Johannes
Boorsma, Appie
Boorsma, Jelle
Bootsma, Gauke
Bootsma, Pieter
Borger, Marcel
Borger, Nienke
Bos, Gerda
Bos, Mijke
Bos, Roel
Bosman, Geert
Braaksma, Pieter
Brandsma sr., Eddy
Brandsma, Bennert
Brandsma, Emiel
Brandsma, George
Brandsma, Gerry
Brandsma, Harry
Brandsma, Martine
Brandsma, Menno
Brandsma, Rink
Brandsma, Sjoerd
Brinkman, Peter
Broekhuizen, Hans
Broekman, Hugo
Broekstra, Mathilda
Broersma, Douwe
Broersma, Guido
Broersma, Jantiene
Broersma, Nienke
Brok, Arno
Brouwer, Erik
Brouwer, Oebele
Bruine, Carla de
Bruinsma, Klaas
Buiten, Grietje van
Buuren, Hanneke ten
Callens, Kris
Claerbergen, Pieter Vegelin van
Colijn, Hendrik
Crone, Ferd
Cruijff, Johan
Cumberbatch, Benedict
Dahl, Roald
Dam, Eppie
Dam, Erie
Dankmeijer, Frank
Dechesne, Herman
Deckwitz, Ellen
Dekker, Anne Fleur
Dellen, Lubbert van
Dibbits, Taco
Diekstra, Egon
Dijk, Aaltje Lolles van
Dijk, Désirée van
Dijk, Peter van
Dijk, Sanne van
Dijkstra, Appie
Dijkstra, Henk
Dijkstra, Johan
Dijkstra, Kirsten
Dijkstra, Ûltsje
Doesburg, Annet
Doest, Jasper
Doornenbal, Frits
Douwes, Jenny
Douwstra, Friso
Drijfhout, Jouke Piet
Drooge, Pieter van
Drost, Mirjam
Ebink, Bart
Ebink, John
Eek, Piet Hein
Eelen, Henri van
Eggermond, Mariëtte
Eig, Marjolein van
Eisenga, Luuc
Eisser, Marieke
Elsacker, Willem Jan van
Endendijk, Dirk
Endendijk, Harmen
Ensel, Hartog
Faber, Cees
Faber, Cees-Jan
Faber, Jeanine
Faber, Willem
Feenstra, Aukje
Feenstra, Kim
Fokkema, Gert-Jan
Frequin, Willibrord
Frerichs, Jaap
Galema, Sjoerd
Gang, Jan Michiel van der
Geest, Wybrand de
Gelder, Herwil van
Gerbrandy, Germ
Glas, Ruud
Goede, Udo de
Goot, Sybren van der
Goot, Tjalling van der
Graaf, Ard de
Graaf, Coos de
Gratama-van der Heijde, Carla
Gratama, Rients
Groeneveld, Nettie
Grondsma, Jitze
Grootveld, Pien
Gulick, Brigitte van
Gulick, Marc van
Haak, Martin
Haan, Edwer de
Haan, Guido de
Haan, Hilda de
Haan, Jan de
Haarsma, Rita
Haersma Buma, Sybrand van
Halman, Gerry
Halsema, Femke
Hartman, Jeroen
Hauer, Rutger
Haverkort, Roel
Heida, Riekele
Heide, Frans van der
Heij, René de
Heiligers, Joost
Heiligers, Maarten
Hengst, Janneke
Henkes, Hans
Herder, Erik
Hertog, Hans den
Hes, Egbert van
Hettinga, Eeltsje
Hiemstra, Gerrit
Hinderkircher, Felix
Ho, Ken
Hoekstra, Dirk
Hoekstra, Henk
Hoekstra, Jeroen
Hoekstra, Jurriaan
Hoekstra, Menno
Hoeven, Christiaan van der
Hoevers-Prins, Chantal
Hofland, Josje
Hofstra-de Jager, Ietje
Hoogstins, Sytze
Hove, Ivo van
Hovenkamp, Harald
Huisman, Jopie
Huisman, Pepy
Huismans, Foppe
Huisstede, Bea van
Huisstede, Jardo van
Huisstede, Wichard van
Huitema, Ina
Huizenga, Ankie
Hut, Arjan
Hylkema-van der Schaar, Henderika
Inghels, Maarten
Jacobi, Lutz
Jager, Ale de
Jansma, Lia
Jansma, Ronald
Jansma, Symen
John, Elton
Jong, Arie de
Jong, Arnold de
Jong, Gerrie de
Jong, Gertina de
Jong, Hans de
Jong, Homme de
Jong, Hugo de
Jong, Jelle de
Jonge, Louis de
Jongsma, Jaap
Jongsma, Jens
Jonker Roelants, Mark
Jonker, Alie
Jonkman, Bauke
Jonkman, Marjan
Jorna, Els
Jorna, Paul
Jorritsma, Jorrit
Jouta, Hans
Kampen, Elske
Kat, Tom de
Kerkhof, Hans
Ketelaar, Jan
Keverling, Gerard
Kijlstra, Roelof
Kijlstra, Sietze
Kingma, Albert
Klaassen, Alex
Klarenbeek, Hedzer
Klarenbeek, Jort
Klaster, Dennis
Klaver, Eppie
Klaver, Francis
Klaver, Wopke
Klijnsma, Jetta
Klinkhamer, Jaap
Klinkhamer, Ludwig
Kloet, Martine van der
Klok, Hans
Kloosterman, Melle
Knegt, Sjinkie
Koelma-de Jong, Carin
Koelma, Theo
Kooistra, Eric
Kooistra, Willem
Koolen, Frank
Koolhof, Klaas
Kooy, Albert
Koster, Nils
Kraa, Ria
Kramer, Minze
Kremer, Gerard
Krikke, Ivo
Kroes, Henk
Kroese, Zwier
Krol, Jaap
Kruijer, Ezechiël
Kuindersma, Erik
Kuiper, Elmar
Kuiper, Herbert
Kuperus, Grietje
Kuyper, Abraham
Laan, Coby van der
Lambrechts, Frits
Laning-Dijkstra
Laning, Tim
Lanting, Frans
Lap, Lenie
Leemeijer, Birthe
Leene, Seth
Leenstra, Marrit
Leeuw, Eddy de
Leeuw, Klaas de
Lefèbvre, André
Lettinga, Mark
Levi, Salomon
Ligthart, Bea
Lindner, Erik
Lissum, Jan van
Lok, Eelke
Lolkema, Renze
Lucas, Maxime
Maasland, Bridget
Markus, Henk
Marrum, Natasha van
Martini, Fokke
Meekma, Klaas
Meer, Aggie van der
Meer, Ate van der
Meer, Leon van der
Meer, Reinskje van der
Meeter, Eildert
Meeter, Gerrie
Meeter, Pieter
Meeter, Sander
Meijden, Elisa van der
Meijden, Henk van der
Meijer, Haiko
Meulen, Romke van der
Middel, Bert
Miedema, Marjan
Miedema, Peter
Modderman, Pierre
Molen, Theo van der
Molenbuur, Grietine
Morgan, Christopher
Mors, Jorien ter
Mourik, Tom van
Mulder, Anke
Mulder, Beb
Mulder, Joop
Muller, Salo
Nagel, Jurjen
Nammensma, Piet
Neut, Arie van der
Nicolai, Ale
Nicolai, Gerbrand
Nieuwenhoven, Arjan van
Nijpels, Ed
Nistelrooy, Ruud van
Noordhuis, Jozef
Nooren, Henk
Noteboom, Dirk
Notenboom, Bernice
Ollongren, Kajsa
Oomen, Joost
Oosterbaan, Anne
Oostmeijer, Edwin
Oostra, Peter
Oostra, Roel
Oostvogel, Arthur
Oostvogel, Corrie
Oranje, Bernard van
Os, Anita van
Osinga, Johannes
Pal, Johannes van der
Palma, Gerben
Paques, Jos
Paques, Mieke
Paulusma, Piet
Peek, Ad
Pekema, Janny
Penterman, Marjan
Plas, Koen van der
Ploeg, Syb van der
Pluijmers, Rob
Poepjes, Sietske
Poldervaart, Marco
Politiek, Rommert
Porte, Tytsje
Posthumus, Sicco
Postma, Erwin
Postma, Peter
Prins, Vincent
Ran, Jan
Rasshivkina, Julya
Rauwerda, Elles
Ravesteijn, Jan-Dirk van
Raymann, Jörgen
Regts, Durk
Regts, Klaas
Reiding, Rowan
Reijneker, Gerlof
Reitsma, Simon
Riedstra, Jan
Riedstra, Siep Jan
Riemsdijk-Zandee, Trudy van
Riemsdijk-Zandee, Willem van
Rienks, Johanna
Rienks, Monique
Rienks, Sieds
Rijn, Rembrandt van
Rijn, Titus van
Rijpma, Wiebe
Ristie, Yvonne
Roelants, Ada
Roest, Michael
Roi, Louis le
Rollema, Jelle
Rollema, Tjalling
Roozemond, Cees
Roy, Louis le
Rozendal, Tet
Rumpff, Jan Wiete
Rumpff, Jesse
Rumpff, Mariska
Ruyten, Hein
Ruyten, Marianne
Rypma, Gerben
Rypma, Sicco
Schaaf, Hanita van der
Schaap, Ids
Schakel, Yde
Scheer, Appie
Scheffer, Paul
Schokker, Tineke
Schotanus, Johan
Schrier, Michiel
Schroor, Meidert
Schroor, Ton
Schuddebeurs, Rients
Schulting, Suzanne
Schwarzman, Aleksandr
Schweigmann, George
Sijperda, Marjan
Six, Jan
Slager, Kim
Sleis, Femmie van der
Sloothaak, Gerben
Sluis, Eise van der
Sluis, Peter van der
Smet, Anna
Smid, Priscilla
Smid, Ype
Smink, Jacobus
Smink, Jan
Smith, Bettie
Smits, Anna
Sollied, Trond
Spaan, Machiel
Spanninga, Feike
Spanninga, Gatze
Spanninga, Geert
Spanninga, Gerben
Spanninga, Hotso
Spanninga, Jel
Spanninga, Lolle
Spanninga, Reitse
Spanninga, Stoffer Aller
Spanninga, Wiepkje
Spanninga, Wiets
Spijkervet, Thijs
Spitse, Sherida
Staay, Joram van der
Stapel, Huub
Steenstra, Anne Jan
Steenwijk, René
Stehouwer, Saskia
Steiner, Angelika
Stel, Willem
Sterk, Steven
Stoker, Durk
Sturms,Matthijs
Stuyt, Arend
Talman, Sanne
Talstra, Rienk
Tan, Humberto
Terpstra, Gerrit
Thie, Jos
Timmer, Jan
Tonnon, Frédéric
Tromp, Bert
Tromp, Gina
Tsagarakis, Faidra
Tuinman, Peter
Turing, Alan
Tuuk, Bertus van der
Twerda, Franke
Uylenburgh, Hendrik van
Uylenburgh, Saskia van
Vaatstra, Marianne
Valk, Douwe van der
Valk, Geertje van der
Veenstra, Nynke
Veenstra, Robert
Veenstra, Sander
Velde, Riemer van der
Veldman, Andries
Velsink, Theo
Vermaning, Sanne
Vervat, Boyd
Verwoert, Rudy
Visser, Harmen
Visser, Henry
Visser, Piet
Visser, Robert
Vlas, Janke
Vogel, Klaus
Vogels, Emile
Vogels, Leo
Vollenhoven, Pieter van
Voorn, Chris van der
Vos, Marjoleine de
Vries, Anne Jochum de
Vries, Baukje de
Vries, Geart de
Vries, Henk Jacob de
Vries, Jan de
Vries, Jouke de
Vries, Kornelis de
Vries, Remvo de
Vries, Roelie de
Vries, Roelof de
Vries, Tietsia de
Vries, Wiebo de
Wal, Theo de
Walstra, Evelien
Walstra, Vincent
Weersma, Pien
Wegener Sleeswijk, Rienk
Weidenaar, Lieuwe
Weijden, Maarten van der
Wenneker, Lex
Werf, Andrea van der
Westerhof, Hans
Wiegel, Hans
Wiegel, Marianne
Wiegel, Marieke
Wiel, Jelko van der
Wieling, Wiebe
Wieringa-Veenstra, Marijke
Wiersma, Harm
Wiersma, Syds
Wijnberg, Selma
Wijnsma, Arend Jan
Wilkins, Piter
Willem-Alexander, kroonprins
Willemsma, Ids
Willemsma, Tytsy
Wind, Harmen
Winter, Bé de
Witsen Elias, Gustaaf
Witteman, Paul
Wolff, Tjitte de
Wolting, Gerard
Woude, Klaas van der
Woude, Marijke van der
Woudstra, Hans
Yanagihara, Hanya
Ykema, Jan
Zantema, Durk-Jan
Zantman, Bart
Zee, Johan van der
Zee, Pyt van der
Ziel, Stef van der
Zijlstra, Jan
Zijlstra, Jelle
Zijlstra, Nataly
Zijlstra, Nynke
Zijlstra, Rinse
Zonderland, Epke
Zuidema, Henk
Zwagerman, Marianne
Zwan, Tjeerd van der
Zwart, Anne Jan
Zweden, Jaap van
Zwitter, Andrej

Partners