friesjournaal logo

Lely, Cornelis
Kuindersma, Lysanne
Aardema, Wilko Jan
Akker, Fokke van den
Algera, Randolph
Algra, Hylkje
Alkemade, Floris
Alphenaar, Alexandra
Amblard, Pascal
Amsterdam, Harry

Amsterdam, Martijn
Ancona, Hedy d'
Arendz, Jan
Arts, Jan
Asperen, Miriam van
Baarsma, Pier
Bakker, Erwin
Bakker, Ger
Bakker, Gerben
Bakker, Johannes
Bakker, Max
Bakker, Robert
Bakker, Roland
Baljet, Pim
Baudet, Thierry
Baumeister, Evelyn
Bazuijnen, Peter
Beeksma, Ineke
Benedictus, Geart
Berg, Benjamin van der
Berghof, Ulrich
Bergkamp, Isa
Bergsma, Anke
Bergsma, Piet
Bergsma, Wiebren
Beukering-Dijk, Cootje van
Beukering, Barbara van
Biegel-Boelstra, Grietje
Biesma, Gerke
Bij, Jan Frearks van der
Bijl, Martine
Blaauw, Daniëlle
Bleeker, Doede
Bleeker, Rinse
Bloksma, Angel
Bloksma, Giovanni
Bloksma, Jolanda
Boelsma-Hoekstra, Luciënne
Boer, Anita de
Boer, Broer de
Boer, Freerk de
Boer, Hans de
Boer, Jonnie
Boer, Klaske de
Boer, Margot
Boer, Piet de
Boer, Sietie de
Boerdam, Maike
Boersma, Kees
Boersma, Rudolf
Boersma, Sigrid
Boesjes-Beljon, Hilda
Bok, Sybrand
Bokma, Arjen
Bokma, Betty
Bokma, Gerbrand
Bokma, Harmen
Bokma, Klaas
Bokma, Lianne
Bokma, Mariska
Bokma, Otto-Jan
Bokma, Sander
Bokma, Siebe-Klaas
Bokma, Wytse
Bokma, Yk
Boomsma, Chantoine
Boomsma, Saskia
Boon, Harry
Boonstra, Dina
Boonstra, Marten
Boonstra, Roel
Boorsma, Appie
Boorsma, Jelle
Bootsma, Inez
Borras, Cynthia
Borselen, Hans van
Bos, Gerard
Bosma-de Boer, Mattie
Bosma, Meint
Botman, Kees
Bouhamourra, Afiif
Bouma, Detta
Bouma, Hessel
Bouma, Jaap
Bouwman, Gerke
Bouwman, Marianne
Braakhekke, Joop
Brady, Liam
Brandsma, Titus
Brederode, Nadine van
Breeuwsma, Daan
Breteler, Gerrit
Brok, Arno
Brouwer, Pieter
Brouwer, Werner
Bruggenkamp, Christa
Bruinja, Tsead
Buitenwerf, Kees
Burum, Geesje van
Buurma, Robert
Caballé, Montserrat
Carbajal, Lourdes
Clark, Joseph
Crone, Ferd
Cunningham, Laurie
d' Ancona, Jacques
Dam, Eppie
Damstra, Ytsje
Dantuma, Gerard
Deelen, Ruby
Deelen, Thomas
Deinum, Henk
Derksen, Wim
Dessel, Hendrik van
Dessel, Jan Jotje van
DeWall, Elske
Diekstra, Egon
Dierick, Boudewijn
Dierick, Renée
Dijk, Frank van
Dijk, Henk van
Dijk, Jant van
Dijkstra, Biense
Dijkstra, Gosse
Dijkstra, Herre
Dijkstra, Jan
Dijkstra, Roel
Dijkstra, Tjalling
Dirkx, Jolande
Ditshuyzen, Ireen van
Doevendans, Karst
Dongen, Peter van
Douma, Rudy
Douwes, Jenny
Douwsma, Henk
Douwstra, Friso
Dozeman, Geert
Dozeman, Titia
Drooge, Gjilke van
Drost, Auke
Duinker, Lia
Durksz, Durk
Dykstra, Tryntsje
Dykstra, Ûltsje
Eccleshall, Andy
Eelsingh, Sietze
Eems, Durk-Jorrit van der
Elsacker, Willem Jan van
Ensel, Marcella
Erkelens, Paul van
Eysinga, Tjalling van
Faber, Douwe
Faber, Wisse
Fictoor, Chris
Flatin, Rob
Fokkema, Gerrit
Fokkema, Hendrik
Fokkema, Ruurd
Fokkema, Wessel
Fokkens-Kelder, Avine
Folkertsma, Bertus
Fopma, Lilian
Formsma, Koos
Froger, René
Gaarman, Herman
Gabriel, Peter
Galama, Ysbrand
Galema, Sjoerd
Gang, Jan-Michiel van der
Gastel, Alex van
Gastel, Esther van
Geboers, Jolijn
Geelen, Kees
Geertsma, Marijke
Geest, Berber van der
Gelder, Herwil van
Giesbers, Paul
Gijsman, Dennis
Gillisen, Luud
Glas, Arend
Goot, Jetze van der
Goot, Tjalling van der
Graaff, Marcia de
Grijn, Matteo van der
Groeneveld, Irona
Groeniingen, Fons van
Grondsma, Hiltje
Groot Kormelink, Henny
Groot-van Netten, Sjoerdje de
Groot, Anneke de
Groot, Annick de
Groot, Wouter de
Gulick, Marc van
Haagsma, Josja
Haan, Foppe de
Haan, Johan de
Haarsma, Betty
Haersma Buma, Bernhard van
Haersma Buma, Sybrand van
Hafkamp, Hetty
Haga, Marten
Haitsma, Harry
Halbesma, Ilsa
Hall-Disch, Marianne van
Hanenburg, Henk
Haquebord, Timna
Harbers, Mark
Harinxma thoe Slooten, baron Binnert van
Harinxma thoe Slooten, Pieter van
Harmanna, Kuiper
Hartskamp, Bert van
Heida, Riekele
Heide, Gilbert van der
Helle, Ben
Hemert, Evert van
Hemmer, Marlene
Hermans, Loek
Hes, Egbert van
Hesseling, Petra
Heyden, Arno van der
Hilbrand, Sophie
Hoek, Jacob van der
Hoek, Klaas-Wybo van der
Hoek, Thea van der
Hoekstra, Dirk
Hoekstra, Jeanette
Hoekstra, Rolf
Hofkamp, Pieter
Hofland, Josje
Hofma, Jan-Willem
Hofmeester, Edna
Hofmeester, Jan
Hofmeester, Peter
Holiday, Billie
Hollander, Bert
Hollander, Florian den
Holt, Willem
Holtrop van der Zee, Eeltje
Hoogerland, Jan Douwe
Hoogland, Douwe
Hop, Rico
Hosper, Ultsje
Huisman, Jopie
Iersel, Jan van
Isik, Murat
Jacobi, Lutz
Jager-Smit, Greta
Jansen, Johnny
Jansen, Siem
Jansma, Klaas
Janssen, Theo
Johansson, Per-Otto
Jong, Andries de
Jong, Arie de
Jong, Dirk de
Jong, Ferdi de
Jong, Gertina de
Jong, Roel de
Jong, Ulbe M. de
Jong, Ulco de
Jongsma, Wietze
Jonkman, Immie
Joore, Piet
Jukema, Nynke Rixt
Kamstra, Pieter
Kaspers, Wiebe
Keizer, Diane
Keizer, Marco
Kerkstra, Wietske
Keulen, Herma van
Keulen, Jan
Kielstra, Klaas
Kiffers, Robert
Klaveren, Gerard van
Kleintjens, Martijn
Kloosterman, Doutzen
Kloostra, Botje
Konijn, Marein
Kooi, Eeuwe
Kooi, Johan van der
Koopmans, Benedict
Kooy, Albert
Kooyenga, Romke
Kooyenga, Silvana
Koster, Jan
Koster, Thea
Kraak, Piet
Krabbé, Jeroen
Kracht, Johannes
Kramer, Johannes
Kramer, Sven
Kranendonk, Arie
Kremer, Annemarie
Kroes, Doutzen
Kroes, Gearte
Kroes, Neelie
Kroes, Rens
Krol, Gerrit
Kuijt, Bruun
Kuin, Marcel
Kuindersma, Sjouke
Kuindersma, Ynte
Kuiper-van der Veer, Akky
Kuiper, Adam
Kuiper, Bert
Kuiper, Hanneke
Kuiper, Henk
Kuiper, Hielke
Kuiper, Holke
Kuiper, Jacco
Kuiper, Sjouke
Kuiper, Yme
Kuiper, Yme
Kwast, Elise
Kwast, Jaap
Lafra, Albert
Lageweg, Tina
Lammers, Frank
Langen, Ger van
Langen, Lara van
Langen, Rens van
Lanslot, Jolanda
Last, James
Leegstra, Jan
Leeuw, Anne de
Leeuw, Theun de
Leistra, Libbe
Lenstra, Abe
Lettinga, Sandra
Linden, Jan van der
Linden, Nico ter
Linzel, Jan
Lorist, Debby
Lorist, John
Lots, Erwin
Lourens, Erik
Lubbers, Ruud
Mantel, Koos
Markus, Ans
Matser, Jan
Maxima, koningin
Meer, Durk van der
Meer, Edwin van der
Meer, Ida van der
Meer, Jan van der
Meer, Ritske van der
Meer, Siep van der
Meer, Sijtse van der
Meer, Tessa van der
Meeren, Peter van der
Meeter, Pieter
Meijer, Ischa
Meijer, Karst
Meijerman, Anton
Mercury, Freddy
Merk, Auke van der
Mesman, Maaike
Metz, Lyanne
Meulen, Henk van der
Middelburg, Jumpin' Jack
Miedema, Petra
Mink, Johannes
Minks, Judith
Mintjes, Annemieke
Moerland, Tessa
Molen, Kasper van der
Molenaar, Ciska
Mos-Oppersma, Eline
Mos, Bob
Mourik, Cees van
Mulder, Rimmer
Munneke, Harm
Mutsaers, Ingrid
Nauta, Bram
Nauta, Hilda
Nauta, Libbe
Nauta, Sipke
Nauta, Yvonne
Netten-Hofman, Hiltje van
Netten, Auke van
Netten, Eelke van
Netten, Gesinus van
Netten, Rinske van
Nicolai, Jitze
Nijkerk, Ernst
Nobel, Barend
Nutma, Sjoek
Oane, Hoekstra
Oelbers, Ilse
Offringa, Annick
Okkinga, Gerben
Olde Riekerink, Jan
Oldenhof, Bouke
Oost, Marlies
Oosten, Jan-Pieter van
Oosterhaven, Anne
Oosterhof, Tammo
Opstelten, Ivo
Oranje, Bernhard van
Osinga, Nanne
Otte, Tom
Ottevanger, Michiel
Pal, Johannes van der
Pastoor-Bouma, Henny
Pastoor, André
Pastoor, Willem
Peeter, Zoltin
Pereboom, Dirk
Pfeiffer, Ilja Leonard
Pietersma, Gerhard
Plantinga, Theun
Ploeg, Syb van der
Poepjes, Sietske
Pool, Henk
Postma, Ids
Postma, Joyce
Postma, Murk
Pronk, Fedde
Pruiksma, Geert
Raadsma, Hubert
Raymackers, Bob
Recourt, Hans
Reinigert, Klaas
Reining, Egbert
Riedstra, Siep Jan
Riemersma, Alex
Riemersma, Wytze
Rienstra, Baukje
Rienstra, Gerlof
Rienstra, Willem
Robbers, Hein
Roebersen, Herman
Rollema, Tjalling
Roon, Marten de
Roovers, Elise
Roozemond, Cees
Rotteveel, Ronald
Rouwe, Sander de
Rozendal, Tet
Ruiter, Piet de
Rutte, Mark
Rutten, Merlijn
Rypma, Berber
Rypma, Gerben
Sandberg van Oudshoorn, Germain
Schaars, Stijn
Schelhaas, Anne
Scherjon, Eelke
Scherjon, Hannes
Scherjon, Jillis
Schijf, Angela
Schikker, Johan
Schmidt, Kirsten
Scholte-Jonkman, Martsje
Schouwerwou, Janny
Schrauwen, Eric
Schreuder, Herman
Schrier, Michiel
Schueler, Bart
Schuphof, Allard
Schuurman, Katja
Secuur, Albert
Shaffy, Ramses
Sibson, Steve
Siderius, Klaas
Sierksma, Freerk
Sijbesma, Siegrid
Sijtsma, Fenny
Sikkes, Jan
Sinderen, Gretha van
Sinderen, Jelle van
Slagman, Rudmer
Slagter, Daan
Slagter, Jacob
Smid, Ype
Smilde, Christiaan
Smink, Freark
Smit, Kick
Smit, Nely
Smits, Siemen
Snijder, Berend
Soeters, Sjoerd
Somerset, George
Sonnenberg, Heleen
Sonnenberg, Jaap
Spanninga, Anne-Joke
Spanninga, Cathy
Spanninga, Gerben
Spanninga, Reitse
Spijkerman, Hennie
Spitse, Sherida
Spoelstra, Ronald
Spoelstra, Susanne
Staal, Boele
Steenwijk, Jan
Stellingwerf, Pieter
Sterzl, Theo
Steur, Ard van der
Stienstra, Alletta
Stoep, Justin van der
Stoker, Durk
Stuy, Emile
Swart, Tiede
Swart, Tineke
Tabak, Brigitte
Talan, Jeffrey
Teeven, Fred
Tekstra, Jan
Terbraak, Sybren
Tiemstra, Marten
Tijn, Joop van
Timmermans, Sandra
Tjalsma, Joke
Tjepkema, Wytze
Tjerkstra, Anne
Tolsma, Karen
Tolsma, Marleen
Twijnstra, Sjoerdje
Veen, Hylke van der
Veen, Koen van
Veen, Meint van der
Veenema-Abma, Nienke
Veenema, Arnold
Veenema, Cathrinus
Veenema, Fokke
Veenema, Freddy
Veenema, Harold
Veenstra, Fred
Veenstra, Wopke
Veer, Etty van der
Veldman-van der Voort, Corry
Veldman, Nico
Vellenga, Titia
Velsink, Theo
Venema, Klaas
Vermeulen, Fenja
Verstappen, Max
Vervat, Boyd
Visser, Harmen
Visser, Jacob
Visser, Jan
Visser, Stefan
Vlap, Michel
Vlugt, Julia van der
Vogt, Titus
Vreeling, Koen
Vries-Pastoor, Gretha de
Vries, Auke de
Vries, Aukje de
Vries, Bareld de
Vries, Durk de
Vries, Durk Hijlke de
Vries, Frieda de
Vries, Hijlke Durk de
Vries, Jan de
Vries, Jannewietske de
Vries, Janny de
Vries, Peter de
Vrij, Esther de
Vroet, Arie de
Vroet, Karin de
Vroet, Leo de
Wal, Jan Gerard van der
Walburg, Klaas
Walraven-Driel, Caatje van
Walraven, Laurens van
Walstra, Joyce
Walta, Jaring
Waslander, Henk
Wassenaar, Jan
Weerd, Kerst de
Weidenaar, Lieuwe
Weidenaar, Tietsje-Antsje
Weij, Marjan van der
Weijden, Maarten van der
Weitenberg, Charlotte
Weitenberg, Jan Peter
Wendel, Hilde
Wensink-Oppersma, Mirjam
Wensink, Sven
Werf, Anne van der
Werf, Robert van der
Werff, Frits van der
Wester, Frits
Westerhof, Hans
Westers, Harry
Westers, Jennifer
Westra, Gabriëlle
Wichers, Hille
Wiegel, Hans
Wiegers, Christine
Wieling, Wiebe
Wielinga, Gea
Wientjes, Bernard
Wieren, Harry van
Wiersema, Marrie
Wijnberg, Danny
Wijnsma, Bianca
Wilkens, Piter
Willem-Alexander, koning
Wilstra, Evert
Winehouse, Amy
Winters, Marten
Witte, Rozemarijn de
Wittermans, Joop
Wolff, Tjitte de
Wong, Chantal
Wouda, Dirk Frederik
Wouda, Wolter
Wüst, Ireen
Zadelhoff, Cor van
Zant, Bart van der
Zeinstra, Jan
Ziengs, Henk
Zijlstra, Anne
Zijlstra, Pat
Zijlstra, Pieter
Zoer, Teun
Zorab, Henri
Zuiderhoek, Olga
Zwaag, Peter van der
Zwaga, Ulbe Rienksz
Zwan, Tjeerd van der
Zwanenburg, Erik
Zwier, Bert
Zwier, Peter

Partners