friesjournaal logo

Aart, Marjan van der
Abma, Mello
Abrahamse, Jan
Abrivard, Matthieu
Adema, Jan
Adema, Piet
Akkerman, Frank
Akkerman, Jan Harm
Alders, Hans
Amsterdam, Harry


Anceaux, Cees
Anker, Hans
Anker, Wim
Annema, Siebe
Antuma, Klaas
Apotheker, Hayo
Apperloo, Johan
Aptroot, Charlie
Arendz, Jan
Atsma, Joop
Atsma, Marten
Bakker, Hanny
Bakker, Melle
Baljeu, Jan
Basten, Marco van
Beatrix, Koningin
Beek, Relus ter
Bekkem-Pama, Aly van
Bekkem, Hotze van
Bekkum, Tjeerd van
Benner, Gerrit
Berenst, Egbert
Berg, Bertina van den
Berg, Diederik van den
Bergfeld, Annemarie
Bergsma, Jorrit
Berting, Robert
Bij, Jan Frearks van der
Bijkersma, Jan
Bilker, Bearn
Blaauw, Wander
Bodewes, Grada
Boelsma, Piet
Boer, Bettry de
Boer, Dennis de
Boer, Jan de
Boer, Jan Willem den
Boer, Judith
Boer, Klaas de
Boer, Rim de
Boesjes-Beljon, Hilda
Bok, Ale
Bolland, Ferdi
Boonstra, Ido
Boosma, Ruud
Bos, Paul Christiaan
Boskma, Age
Bosma, Jan
Bosma, Mineke
Bosman, Geert
Botman, Kees
Bouwmeester, Marit
Breugelmans, Christine
Brinkman, Harry
Brinkman, Harry
Brouwer, Rob
Brug, Hans van den
Brussaard, Bas
Buurma, Robert
Buwalda, Lykele
Coenen, Marco
Crone, Ferd
Cruijff, Danny
Cruijff, Johan
Cruijming, Jan-Peter
Dahlhaus, Luc
Dales, Geert
Dam, Harjan van
Damhuis, Linda
Damme, Bernd
Danhof, Marieke
Dekker, Peter
Dekker, Ralf
Delstra, Edzard
Derks, Eelco
DeWall, Elske
Diekstra, Egon
Dijk, Jant van
Dijk, Peter van
Dijk, Peter van
Dijk, Tjeerd van
Dijk, Wim-Jan
Dijkstra, Bas
Dijkstra, Gerard
Dijkstra, Gerben
Dijkstra, Jacob de
Dijkstra, Lieuwe
Dijkstra, Machiel
Dijkstra, Theunis
Dijkstra, Ûltsje
Dinkelberg, Toine
Domela Nieuwenhuis, Ferdinand
Donkert, Klaas
Donkervoort, Kees
Douma, Geert Jan
Douma, Jan
Dudok, Willem
Duim, Hilbert van der
Eekma, Koen
Elsinga, Piet
Erkelens, Paul van
Es, Jos van
Eshuijs, Margriet
Faber-Huitema, Tiny
Faber, Arjen
Faber, Jan
Feenstra, Folkert
Fellinger, Piet
Fennema, Folkert
Fokkema, Ben
Forero, Andrés
Fransen, Merel
Gaastra, Ruud
Geertsema, Jan
Gelder, Tom van
Gemser, Henk
Gennip, Yvonne van
Gent, Ron van
Gerbrands, Max
Gietema, Ypke
Glas, Ruud
Golberdinge, Sander
Goot, Sybren van der
Grafhorst, Sietske
Gratama, Rients
Groenland, Wibo
Groot, Pieter de
Groot, Willem Cornelis de
Gulick, Brigitte
Gulick, Marc van
Haan, Foppe de
Haar, Bert van der
Haartsen, Thialda
Ham, Ad van der
Hanenburg, Eric
Hansma, Johan
Hauer, Rutger
Have, Harrie ten
Havenga-Smilde, Anneke
Heeringa, Douwe
Heerkens, Thomas
Heida, Jan
Heida, Riekele
Heide, Sijbren van der
Heide, Thom van der
Hellinga, Wilco
Helm, Hilda van der
Henkes, Hans
Hepkema, Anna
Hepkema, Lammert
Hermans, Edith
Hermans, Loek
Hertz, Elsbeth
Hertz, Leo
Hettinga, Tsjêbbe
Hiddema, Klaas
Hietkamp, Sjouke
Hilderink, Dorien
Hitrsch, Lija
Hoeksema, Jan
Hoekstra, Ans
Hoekstra, Douwe
Hoekstra, Jeltje
Hoekstra, Piet
Hoekstra, Rianne
Hoen, Henk
Hollenberg, Bas
Holtrop, Dini
Holwerda, Henk
Holwerda, Sytze
Homan, Liza
Homan, Reinder
Hond, Maurice de
Hoogenboom, Pascal
Hoogendam, Kees
Hoogsteen, Theo
Hoor, Marco ten
Hoornstra, Willem
Houwing, Roelof
Huisman, Hein
Huisman, Jacob
Huisman, Jan Hendrik
Huisman, Joop
Huisman, Pepy
IJzerman, Wout
Jaarsma, Dick
Jacobi, Lutz
Jager, Ale de
Jansen, Johnny
Jansma, Klaas
Jonathans, Yannick
Jong, Anne de
Jong, Arie de
Jong, Bert de
Jong, Goitske de
Jong, Rik de
Jong, Wiebe de
Jonge, Jan de
Jongejans, Rombout
Jongstra, Claudy
Jorna, Rients
Jorritsma, Annemarie
Jorritsma, John
Jozefzoon, Pearl
Karsmakers, Rob
Keimpema, Siete van
Kesteloo, Natasja
Ketelaar, Nieske
Keurs, Eric ter
Kijftenbelt, Helen
Kijlstra, Roelof
Kijlstra, Sietze
Kleppe, Erik
Kloosterboer, Tjaard
Koch, Harke
Koch, Harry
Koch, Jan
Koch, Siete
Kok, Mieke
Konst, Harry
Kooi, Gosse
Koopmans, Klaas
Kort, Remko
Kort, Wessel
Korthof, Henk
Koster, Thea
Kramer, Johannes
Kramer, Sven
Kroes, Doutzen
Kroes, Iris
Kroes, Rens
Kroese, Zwier
Krol, Henk
Krol, Wil
Kruiter, Alex
Kuindersma, Ynte
Kuiper, Bert
Kuiper, Bert
Kuiper, Martyn
Kuperus, Geert
Kwast, Elise
Kwast, Jaap
Kwast, Martijn
Laan, Coby van der
Landmeter, Arno
Langen, Ger van
Laverman, Nynke
Leemeijer, Ricus
Leenes, Reg
Leeuw, Peter de
Leeuws, Eddie de
Lenstra, Abe
Leon, Peter
Levy, Benjamin
Liemburg, Johanneke
Linde, Jan van der
Lindeboom, Euf
Linden, Nico ter
Lok, Eelke
Lolkama, Gerrit
Looman-Struijs, Mary
Looper, Harry
Mandos, Marcel
Marinus, Mirjam
Maxima, Koningin
Mayer, Mateo
Meer, Melle van der
Meer, Teake van der
Meeter sr., Lodewijk
Meeter, Siete
Meeter, Siete Ezn
Meindertsma, Martin
Meinema, Pieter Willem
Membre, Danny
Mengerink, Lidy
Mensink, Eddy
Mensink, Marianne
Metz, Anne Jan
Metz, Laurens
Meulen, Jaap van der
Meulen, Jelle van der
Meulen, Pier van der
Meulen, Rinke van der
Molen, Ivo van der
Muijlwijck, Willem van
Muis, Harrie
Mulder, Joop
Mulder, Thomas
Mulder, Tom
Munster, Rob van
Naam
Nauta, Bram
Nicolai, Jan Atze
Nietvelt, Rosita
Nijpels, Ed
Nobel, Barend Willem
Nobel, Willem Barend
Oirschot, Robert van
Onclin, Dries
Oost, Hennie
Oost, Remko
Oosterloo, Appie
Oostra, Peter
Overbeek, Cock van
Parmet, Bart
Pasveer, Gertru
Pasveer, Jaap
Paulusma, Piet
Piebenga, Anna Christien
Pilat, Henk
Plantinga, Theun
Ploeg, Albert van der
Ploeg, Jacob van der
Ploeg, Jan
Ploeg, Syb van der
Ploegh, Jan
Poel, Herman van der
Poiesz, Folkert
Poldervaart, Inez
Poldervaart, Marco
Ponne, Karin
Post, Max
Posthumus, Baukje
Postma, Henk
Postma, Joop
Pot, Koos
Prince, Ronald
Quarré, Andries
Ravesteijn, Jan Dirk van
Ravestein, Ciska van
Reekers, Edward
Reijenga, Cor
Reijenga, Jelle
Reve, Gerard
Riedstra-Beetstra, Piety
Riedstra, Siep-Jan
Rispens, Aaltje
Rispens, Robin
Ritsma, Rintje
Robijn, Jaap
Rodenburg, Barbara
Roest, Michael
Roorda, Guido
Rooth, Rinus
Rossem, Maarten van
Rouvoet, André
Ruisaard, Martin
Ruiter, Bert de
Rutte, Mark
Scheer, Dita van der
Schellenberg, Martin
Schenk, Ard
Scheringa, Dirk
Schievink, Auke
Schiffart, Mark de
Schipper, Hans
Schoemaker, Richard
Schotanus, Johan
Schuurmans, Wiep
Sengers, Sigrid
Sibblad, Alvin
Siegersma, Lies
Sikkes, Bouwinus
Simons, Hans
Slobbe, Alexander van
Smid, Henk
Smid, Jantje
Smilde, Arend
Smilde, Arend Egbert
Smilde, Dirk
Smilde, Hanneke
Smink, Ronald
Smit, Piet
Snoek, Hugo
Soet, Lammert
Sonnenberg, Heleen
Sonnenberg, Jaap
Sonsma, Auke
Spanninga, Reitse
Spanninga, Tryntsje
Spek, Rick van der
Spijkers, Riet
Spijkers, Truus
Spindelaar, René
Spoelstra, Ronald
Spoelstra, Wendy
Stark, Mia
Steenbergen, Hans
Steiner-Bilker, Angelika
Stellingwerf, Dick
Stellingwerf, Pieter
Stoelwinder, Tjalke
Stoker, Johan
Stralen, Murk van
Strikwerda-Smit, Annewies
Strobos, Karin
Suurbier, Wim
Swart, Andrea
Swart, Sjaak
Talan, Jeffrey
Tamminga, Douwe
Teeuw, Wim
Thies, Jan
Thijsseling, Diana
Thomas, Annemarie
Tichelaar, Jan
Tjalsma-De Wilde, Titia
Tjalsma, Tjalling
Trampe, Rogier
Trip, Linda
Tuinen, Geert van
Tuinen, Johan van
Twerda, Thiadrik
Vaartjes, Geert Jan
Valentijn, Jos
Veen, Jan Sipko van der
Veenstra, Marjolein
Veenstra, Robert
Veer, Etty van der
Veldboom, Age
Velde, Annie van der
Velde, Riemer van der
Veldman, Robin
Velema, Bart
Verbeek, Gertjan
Verburg, Eline
Verhoeven, Nico
Vernooij, John
Verwoert, Rudy
Vis, Iris
Visscher, Kor
Visser, Dinie
Visser, Douwe
Visser, Jan
Visser, Jappie
Visser, Jurrit
Visser, Stefan de
Vlietstra, Wijtse
Vlugt, Cindy van der
Vogt, Titus
Volker, Jan
Voskuilen, Gerard
Vossen, Dries van der
Vries, Aukje de
Vries, Bert de
Vries, Eke de
Vries, Harmen de
Vries, Helen de
Vries, Jan Murk de
Vries, Jannewietske de
Vries, Luuk de
Vries, Peter de
Vries, Richard de
Vries, Rinse de
Vries, Sietse de
Wagenaar, Jacob
Wal, Marinus van der
Walinga, Ingeborg
Wallage, Jacques
Walthaus, Asing
Warmerdam, Nora van
Weerd, Bauke van der
Weima, Tinus
Wennemars, Erben
Werf, Afke van der
Werf, Herman van der
Werf, Robin van der
Wester, Frits
Westerwijk, Bouwe
Westra, Harmen
Westra, Trea
Wiarda, Bea
Wiegel, Hans
Wielinga, Fred
Wierda, Jeltina
Wieringen, Hugo van
Wiersma, Auke Klaas
Wijma, Gjalt
Wilde, Jacky de
Willem Alexander, Koning
Willemsma, Ids
Wind, Hendrik
Wind, Rietje
Wingerden, Angelique
Woerkom, Guido van
Wolff, Tjitte de
Woudstra, Chris
Wynstra, Oebele
Ybema, Sjoerd
Zaag, Pieter van der
Zanten, Jasper van
Zee, Cor van der
Zee, Einte van der
Ziengs, Erik
Zijlstra, Halbe
Zonderland, Epke
Zwaag-Pilot, Grietje van der
Zwaag, Henk van der
Zwan, Tjeerd van der
Zwart, Jan Willem
Zweers, Ties
Zwiers, Lamberts

Partners