friesjournaal logo

Aal, Annemieke
Adema, Albert
Adema, Piet
Adema, Silvester
Akker, Laura van den
Alderse Baas, Henk
Altenburg, Wibe
Anema, Jillert
Anema, Reneé
Angenent, Bhodi

Angenent, Henk
Angenent, Sannah
Anker, Hans
Anker, Wim
Apuzzo, Salvatore
Arts, Pascal
As-Kleijwegt, Dineke van
Asperen, Piet van
Atema, Albert
Atsma, Joop
Aukes, Asse
Baan, Jan van der
Baarsma, Antsje
Baarsma, Barbara
Baarsma, Jeanette
Baarsma, Lolke
Baarsma, Ties
Bakker, Bram
Bakker, Jaska de
Bakker, Johannes
Bakker, Roland
Baljet, Pim
Baron, Philander de
Beeling, Abraham
Bekkum, Tjeerd van
Benedictus, Gjalt
Benes-Puchnig, Gundl
Benes, Pim
Berg, Tjalling van den
Bergsma, Jorrit
Beukering, Barbara van
Bierma, Klaske
Bijleveldt, Quentin
Bijlsma, Ulbe
Bijsterveld, Hendrik Jan
Bleeker, Rinse
Bloem, Mark
Bodewes, Thecla
Boer, Auke de
Boer, Bauke de
Boer, Eelco de
Boer, Hans de
Boer, Jack de
Boer, Marten de
Boer, Rients de
Boer, Selma de
Boersma, Doet
Bogerman, Johannes
Bonnema, Alex
Boomsma, Beert
Boomsma, Jan
Boot, Ton
Bootsma, Pieter
Bos, Gossen
Botnia, Feike
Bouwhuis, Johannes
Brandsema, Wouter
Brandt Corstius, Jelle
Brinksma, Max
Brok, Arno
Brouwer, Ale
Brouwer, Oebele
Brouwers, Jon
Bruin, Jan
Bruinsma-Kleijwegt, Hannie
Bruinsma, Corstiaan
Bruinsma, Ernst
Bruinsma, Jan
Bruinsma, Jasper
Buisman, Kees
Bult, Freddy
Buma, Wiebren
Burmania, Gemme van
Bylsma, Jan J.
Castro, Tony
Christie, Agatha
Cnossen, Martin
Create, Cote
Cuperus, Tim
Dalfsen,Harry van
Dam, Gijs van
Daniëls, Wim
Diekstra, Egon
Dillerop, Henk
Dix, Nicky
Doorn, Flip van
Draisma, Ulbe Piers
Duijvestijn, Martin
Eijzenga, Ruben
Einstein, Albert
Eisinga, Eise
Elling, Detlef
Emmius, Ubbo
Eppinga, Harro
Evers, Tom
Faber, Piet Jetze
Falkena, Baukje
Falkena, Roel
Feddema, Thom
Filips II, koning
Fokkens-Kelder, Avine
Fontijn, Lester
Fornaess, Dag
Frankes, Jelly
Gaastra, Ruurd
Galema, Sjoerd
Geersing, Jan
Geest, Jeroen van der
Gijsman, Dennis
Giltay, Rob
Glas, Iris
Glas, Lize
Gommers, Diederik
Graaff, Marcia de
Graf, Steffi
Grasdijk, Ida
Gratama, Rients
Grieg, Edvard
Griso, Jordi
Groenenberg, Anneke
Groot, Anne de
Groot, Tjitte de
Gubbels, Klaas
Haan, Foppe de
Haan, Wietze de
Hainje, Bart
Hainje, Bartele
Hainje, Henk
Halbersma, Rein
Hamilton, Lewis
Hamstra, Gerry
Hanegem, Wim van
Harinxma thoe Slooten, Binnert Philip
HaverSchmidt, Francois
Hay, Barry
Heeg, Nynke
Heida, Marja
Heida, Riekele
Heide, Thom van der
Heil, Jordan
Hemert, Evert van
Hempenius, Auke
Hendriks, Maurits
Herder, Hein
Heslinga, Afke
Heslinga, Jeltje
Heuvel, Petra van den
Hiddema, Theo
Hiemstra, Eelco
Hijlkema, Afke
Hijlkema, Sophie
Hilarides, Hein Jaap
Hoekstra, Wopke
Hoes, Vincent
Hollander, Serge
Hollering, Rob
Holtrop, Sytze
Holwerda, Wilna
Hoogland, Douwe
Hoogsteen, Hans
Huisman, Dirk
Huisman, Hein
Huisman, Sicco
Huitema, Lammert
Ibáñez Scott, Nicolás
IJsbrandij, Johan
IJssennagger-van der Pluijm, Nelleke
Iperen, Martin van
Jaarsma, Piet
Jansema, Bé
Jansen, Johnny
Jansma, Klaas
Japicx, Gysbert
Jellema, Sibold
Jellema, Theo
Jensma, Albert
Jong, Jelle de
Jong, Marten de
Jong, Popkje de
Jong, Warner de
Jonge, Henk de
Jongsma, Eric
Jonkers, Jaap
Jonkman, Bas
Jorritsma, John
Julius, Frank
Kalt, Alwin
Kalt, Maartje
Kamphuis, Heleen
Kamps, Hans
Kaspers, Wiebe
Keekstra, Johannes
Keimpema, Albert van
Keimpema, Thijs van
Kemkers, Gerard
Kingma, Bart
Kodama, Kitoshi
Koeman, Martin
Kok, Wim
Koning, Koen de
Kooistra, Jan
Koopmans, Wytse
Koops, Erik
Kooymans, George
Kort, Wessel
Kort, Wiebe
Koster, Jan
Kouwenhoven, Leo
Kraan, Bernhard
Kramer, Johannes
Kramer, Sven
Kremer, Gerard
Kroes, Doutzen
Kuiper, Adam
Kuiper, Gea
Kuiper, Herbert
Kuiper, Jaap
Kuiper, Jacco
Kuiper, Jack
Kuipers, Ernst
La Crois, Rikkert
Langen, Ger van
Langen, Lara van
Langen, Rens van
Latour, Joris
Ledden Hulsebosch, Co van
Leeuwen, Eva van
Leeuwen, Tonny
Leistra, Geertje
Lelieveld, Herman
Lende, Sijtje van de
Lepeltak, Thomas
Liaukema, Eelcke
Liemburg, Jochem
Looper, Bert
Luijtjens, Lideke
Luijtjens, Martha
Lukkien, Dick
Luxumburg, Rosa
Mak, Geert
Mark, Anne van der
Marks, Gerald
Matser, Martin
Meer, Aggie van der
Meer, Durk van der
Meijer, Eva
Meijer, Mark
Meinderts, Kees
Mepschen, André
Meshkin, Sean
Meulen, Bouke van der
Meulen, Philippus van der
Meulendijks, Peter
Middel, Bert
Midwoud, Annet van
Moll, Sierd
Mulder, Joop
Neeskens, Johan
Nel, Ilze
Niekerk Thie, Marc van
Niememdal, Bram
Nieto, Angel
Nijdam, Alisa
Nijdam, Murk
Nijen, Evert Jan van
Nijk, Christina
Novak, Skip
Oosterhaven, Thomas
Oosthuizen, Louis
Osaka, Naomi
Overmars, Marc
Paaltjens, Piet
Perdignon, Kenneth
Ploeg, Heleen
Ploeg, Jacob van der
Ploeg, Leo van der
Ploeg, Syb van der
Poel, Nils van der
Pol, Caroline van de
Pool, Dirk
Postma, Esther
Postma, Ids
Postma, Pietie
Postmus, Johannes
Praag, Gideon van
Pranger, Ido
Pronk, Fedde
Reekers, Piet
Riemersma, Frits
Riemsdijk, Trudy van
Riemsdijk, Willem van
Riewald, Martijn
Rijpstra, Houkje
Rijpstra, Jan
Ritsma, Rintje
Röntgen, Julius
Rotteveel, Ronald
Rouwe, Sander de
Ruedisulj, Jaap
Ruige, Danny
Rutte, Mark
Ruyter, Michiel de
Saakstra, Sake
Schiffart, Sipke de
Schilstra, Maya
Schilstra, Sjouke
Schokker-Strampel, Tineke
Schöne, Lasse
Schreuder, Herman
Schrier, Michiel
Schröder, Martin
Schulte, Olaf
Schulting, Suzanne
Schuurman, Steven
Schuurmans, Sjoke
Schweigmann, Chris
Schweigmann, Guus
Sijbesma, Feike
Simenon, Georges
Simons, Menno
Simons, Seymour
Singelsma, Jan Bearn
Slauerhoff, Jan Jacob
Sliedrecht, Ard
Slooten, Tom van
Smeding, Tjitse
Smid, Ype
Smink, Jan
Smink, Willem
Smit, Jan
Smithuis, Benthe
Soolsma, Flip
Spanninga, Reitse
Spriensma, Simon
Springsteen, Bruce
Staaij, Joram van der
Stallmann, Fulco
Stallmann, Jetze
Stallmann, Lieve
Stallmann, Menne
Stapel, Huub
Steijn, Irma van
Steinfort, Pieter
Stroetinga, Arjan
Talsma, Hilda
Tekstra, Jan
Terpstra, Doekle
Terwisscha van Scheltinga, Kees
Teulings, Coen
Tjalsma, Johan
Toren, Jens
Toren, Mark
Tromp, Bart
Tromp, Hanneke
Tromp, Hylke
Veder-Smit, Els
Veenstra, Fred
Veenstra, Jan
Veenstra, Marten
Veenstra, Monique
Veer-Vera, Jenny van der
Veer, Etty van der
Veer, Jan van der
Velde, Jannes van der
Velde, Rink van der
Veltman, Frans
Verkerk, Kees
Vernooij, John
Vet, Jasper
Visser, Brant
Visser, Fetsje
Visser, Kees
Visser, René
Visser, Rinze
Visser, Romy
Visser, Sijtze
Visser, Sikke
Vliet, Ritsko van
Volbeda, Jan
Volbeda, Obe
Volbeda, Sasker
Voorn, Marian van
Vries, Fons de
Vries, Jan de
Vries, Jouke Douwe de
Vries, Melis de
Vries, Nyk de
Vries, Nyck de
Vries, Peter R. de
Vries, Tetman de
Wal, Jan Gerard van der
Warmerdam, Sander
Weg, Peter van der
Wegen, Wim van
Weidenaar, Wini
Weijden, Maarten van der
Werf, Elias van der
Werff, Marije van der
Westera, Wietske
Westerhof, Aukje
Westra, Klaes
Westra, Rypke
Westra, Sietse
Wettergren, Mikael
Wiegel, Hans
Wiel, Enny van der
Wielen, Hendrik van der
Wieling, Wiebe
Wielinga, Gea
Wienia, Betty
Wientjes, Bernard
Wiersma, Femke
Wiersma, Gaatske
Wiersma, Sape
Wijn, Joop
Wilson, Peter
Wind, Pierre
Winters, Marc
Wisman, Henk
Witteveen, Hester
Wolff, Ivo de
Wolff, Tjitte de
Woude, Eeltje van der
Woude, Jesse van der
Woude, Neeltje van der
Wuite, Hein
Wuite, Jetske
Wuite, Wouter
Wybenga, Romke
Wymenga, Eddy
Ydema, Sjoerd
Yntema, Piet
Ypeij, Piet
Yylmaz, Cevdet
Zandt, Beer
Zeegers, Ingrid
Zeinstra, Anneke
Zijlstra, Frank
Zijlstra, Wout
Zipfel, Thomas
Zonderland, Epke
Zwan, Tjeerd van der
Zwart, Ieke

Partners