friesjournaal logo

Albada, Willem Bruno van
Algera, Randolph
Altenburg, Inger
Amsterdam, Wiggert
Anken, Kees van
Annouri, Samira
Apotheker, Hayo
Arkema, Trea
Atema, Folkert
Atkinson, Rowan

Atsma, Joop
Avercamp, Barend
Bakker, Aafke
Bakker, Ger
Bakker, Roland
Bakker, Theunis
Baljet, Pim
Baltus, Peter
Bangma, Auke
Bangma, Kees
Bangma, Tristan
Bardot, Brigitte
Baur, Nicolaas
Beckhoven, Robèrt van
Beem, Anna Lotte van
Beem, Jan Willem van
Bekkum, Petra van
Bekkum, Tjeerd van
Bendorp, Karel Fredrik
Berg, Friso van den
Berg, Tjalling van den
Berge, Hadewych ten
Bergsma, Marten
Beukering, Barbara van
Bijlsma, Jelle Coen
Bijstra, Tine
Bles, Henk
Bles, Jan
Bloem, Andrea
Blokzijl, Jasper
Boersma, Marcel
Bok, Maarten de
Bokma, Pierre
Bolhuis, Kor
Bonnema, Abe
Booij, Niels
Boomsma, Jodocus
Boonstra, Sedie
Boonstra, Tabitha
Borg, Frans van den
Boringa, Rob
Bos, Gert-Anne van der
Bosma, Jacob
Bosscha, Albert
Bottema, Jori
Boudier-Bakker, Ina
Bouma, Gerard
Bouma, Sjouke
Bourguignon, Ramon
Braak, Menno ter
Braakhekke, Joop
Braaksma, Fernanda
Braaksma, Peter
Brandsema, Rens
Brandsema, Wouter
Branger, Michel
Breeuwsma, Fedde
Broek, Saskia van den
Brok, Arno
Brouwer, Sietske Helena
Brouwers, Lammert Simons
Bruinja, Tsead
Buitenkamp, Jannette
Bulthuis, Jan
Buurma, Robert
Caruso, Andrea
Cassel, Vincent
Castelein, Jan
Catamaru, Rodion
Clevering, Ymkje
Cnossen, Gerard
Cnossen, Martin
Coenen, Jo
Cohen, Tom
Coler, Matt
Cuperus, Rony
Cuyp, Albert
Dam, Fokko
Damme, Bernd
Dankers, Tim
Deinum, Henk
Diekstra, Egon
Diephuis, Henk
Dijk, Ronald van
Dijkstra, Arjen
Dijkstra, Biense
Dijkstra, Eelke
Dijkstra, Jan
Dijkstra, Louw
Dijkstra, Marijke
Dijkstra, Piebe
Dijkstra, Roel
Dijkstra, Tjalling
Do, Phat
Doderer, Ab
Doedens, Bruno
Dol, Marcel
Dorlandt, Mark
Dosker, Kees-Jan
Douwstra, Friso
Draaisma, Gerard
Drent, Dylan
Duhoux, Bonno
Duhoux, Jean-Louis
Dumoulin, Tom
Dykstra, Lida
Eisinga, Eise
Elgersma, Sebastiaan
Elizen, Maré
Elzinga, Jolanda
Engelshoven, Ingrid van
Erven, Patrick van
Faber, Agathe
Fokkema, Ellen
Fokkens-Kelder, Avine
Fokkinga, Klaas
Frankena, Sieb
Galema, Sjoerd
Gang, Jan-Michiel van der
Garin, Maurice
Geertsma, Arjan
Gent, Ineke van
Gent, Stella van
Gestel, Camille van
Giessen, Ali van der
Giessen, Kees van der
Goyen, Jan van
Graaf, Ard de
Graaf, Pytsje de
Gratama, Rients
Grijmans, Fer
Groeneveld, Sipke
Haan, Foppe de
Haan, Geke de
Haan, Hans de
Haan, Hein de
Haan, Max de
Haan, Sape de
Haan, Thea de
Haarsma, Bert
Haarsma, Sjoerdje
Haersma Buma, Sybrand van
Haga, Marten
Hager, Gooitzen
Halbertsma, Ingrid
Halma, Klaas
Hartog Heys van de Lier, Robin
Hartog Jager, Hans den
Hassan, Sifan
HaverSchmidt, Francois
Haydn, Joseph
Heeg, Aly Minke
Heide, Gilbert van der
Heide, Joël van der
Heide, Thom van der
Heineken, Alfred
Helfrich, Sjouke
Hellinga, Ids
Hempenius, Auke
Henstra, Kees
Herder, Oebele
Hermans, Loek
Hermans, Sophie
Herrema, Rinze
Hertzberg, Abel
Hettinga, Anne
Heuft, Suzanne
Hiemstra, Sipke
Hoek, Annet van der
Hoekstra, Dirk
Hofstra-de Jager, Ietje
Holleeder, Willem
Holties, Hendrik
Holtrop, Rinny
Holwerda, Jacob
Holwerda, Linda
Hoogeland, Gerrit Jan
Hoogland, Douwe
Hoogland, Jeffrey
Horst, Rixt van der
Hout, Cor van
Houthuijsse, Nicole
Huisman, Jopie
Huismans, Foppe
Huisstede, Tessa van
Itoe, Benson Enowben
Jaarsma, Sjerp
Jager, Alex de
Jager, Debbie
Jager, Evelien
Jansma, Klaas
Japicx, Gysbert
Jellema, Luuk
Jong, Coen de
Jong, Errit de
Jong, Frenkie de
Jong, Henk de
Jong, Homme de
Jong, Iet de
Jong, Lammert de
Jong, Marten de
Jongbloed, Lysbeth
Jonge, Hanneke de
Jonge, Henk de
Jongema, Laurens
Jongstra, Claudy
Kaag, Sigrid
Kallen, Hendrik van der
Kalt, Alwin
Kateb, Reda
Keekstra, Johannes
Keimpema, Albert van
Kerkhof, Hans
Kimmenaede, Joost van
Kinderman, Marije
Klompé, Marga
Knaap, Ben van der
Knol, Sijbe
Kok, Johan
Kok, Marcella
Kolkman, Rita
Kooistra, Appie
Kooistra, Eric
Koopal, Sipke
Koopmans, Benedict
Kootstra, Hendrik
Korbach, Fritz
Kors, Bouke
Korthuis, Sandra
Kox, Marja
Kox, Rob
Kramer, Johannes
Kremer, Frits
Kremer, Ineke
Krikke, Ivo
Krikke, Tessa
Kroon, Henk de
Kruit, Annemieke
Kuijt, Bruun
Kuiken, Geert
Kuiken, Klaas
Kuilman, Klaas
Kuiper, Bert
Kuiper, David Peter
Kuipers, Johannes
Kuipers, Rasmoes
Kuipers, Rika
Landstra, Robert
Langhout, Michel
Lavreysen, Harrie
Lei, Jan van der
Lelieveld, David
Let, Simon van der
Lieben, Femmy
Lienden, Sywert van
Lima, Rui
Lodewijk-Faber, Marianne
Lodewijk, Dooitzen
Loman, Jan
Lont, Jetze
Loonen, Michael
Looper, Bert
Mak, Geert
Manen, Hendrik van
Maris, Jacob
Meer, Durk van der
Meeren, Piet van der
Meijer, Harry
Meijer, Siemen
Meijerink, Remco
Merlier, Tim
Metz-Koning, Marie
Meulen-Lap, Franca van der
Molen, Marjolein van der
Molen, Patrick van der
Molenaar, Ciska
Mook, Catharina
Mous, Huub
Mulder, Joop
Nadema, Albert
Naeff, Top
Nawijn, Hilbrand
Nicolai, Willem
Niekerk, Marc van
Nienhuis, Dirk
Nienhuis, Jouke
Nienhuis, Liesbeth
Nieuwkerk, Matthijs van
Nijpels, Ed
Noppert, Sibbe Jan
Norbruis, Alyda
Odijk, Herman
Oldenhof, Bouke
Olivier, Werner
Omtzigt, Pieter
Oort, Hendrik
Oostenveld, Carin
Oosterman, Harry
Oosterwijk, Hiske
Oosting, Arjen
Os, Anita van
Özcan, Ugur
Paaltjens, Piet
Pander, Henk
Paulius, Michel
Peper, Bram
Piersma, Sipke
Piersma, Theunis
Pietersma, Josse
Pilat, Gjalt
Plas, Anko van der
Poepjes, Sietske
Pol, Rein
Popma, Jentsje
Posthuma, Job
Postma, Klaasje
Postma, Marieke
Postma, Reinder H.
Pranger, Peter
Prudhomme, Christan
Pruiksma, Hoite
Punt, Gilbert
Raaijmakers, Pim
Raan, Lammert van
Rebanks, James
Reve, Gerard
Riedstra, Siep Jan
Rietman, Mark
Rijn, Martin van
Rinia, Sandy
Rinia, Theo
Rinia, Timen
Rinia, Tjeerd
Rinia, Tjeerd jr.
Roeka, Alex
Roethof, Gerald
Rooij, Gerhild van
Rosendaal-Brouwer, Natja
Rosendaal, Frans
Rouwe, Sander de
Rummler, Bruno
Rusnak, Albert
Rusticus, Arjen
Rusticus, Arjen sr.
Rusticus, Feico
Rusticus, Izak
Rutte, Mark
Sachs, Günther
Sagan, Peter
Salverda, Anne Fie
Schaaf, Nine van der
Schaaij, Geert
Scheper, Yvon
Schiere, Wietse
Schilstra, Maya
Schilstra, Sjouke
Schoot, Cees van der
Schoot, Cornelis van der
Schoot, Jan van der
Schot, Erik
Schotanus, Wander
Schouwstra, Yke
Schreuder, Herman
Schreur, Oebele Jan
Schurer, Fedde
Servellen, Frits van
Siemonsma, Jan Eric
Sietsma, Janke
Sikkema, Harm
Sinnema, Jan-Willem
Sloot, Koos van der
Smeets, Harrie
Smink, Ale
Smink, Antsje Foekje
Smink, Freark
Smink, Hindrik
Smink, Ids
Smink, Jacobus
Smink, Romkje
Smink, Siemen Willem
Smink, Sietske
Smink, Tiertsje
Smink, Willem
Smit, Gerard
Smits, Anna
Snijders Blok, Jeroen
Snoek, Douwe
Soet, Simon
Spaan, Wieger
Spanninga, Reitse
Speerstra, Rieneke
Spinder, Catrinus
Springer, Cornelis
Staal, Boele
Staal, Ingrid
Staay, Ron van der
Steenland, Menno
Steenstra, Tjisse
Stenfert, Hanneke
Sterre, Caroline van der
Straaten, Harmen van
Stralen, Kees van
Sturms, Matthijs
Talma, Meindert
Teakema, Rosie
Teeven, Fred
Terwisscha van Sheltinga, Kees
Thie, Jos
Tholen, Hylke
Tigchelaar, Watse
Tilma, Dedde Jan
Tjalsma, Joke
Tjalsma, Tjipke
Tolsma, Martina
Tooten, Gerard
Triemstra, Taeke
Twellaar, Melvin
Twerda, Franke
Untu, Benedictus
Uuden, Cornelie van
Vaart, Jacob van der
Vaartjes, Geert-Jan
Vaatstra, Bauke
Van Avemaet, Greg
Veen, Aafke van der
Veen, Auke van der
Veenstra, Fred
Veerman, Cees
Verstappen, Max
Verwey, Albert
Vinkenoog, Simon
Visser, Gryt
Visser, Leo
Visser, Robert
Vliet, Ritsko van
Vos, Willem
Voskuil, Niels
Voskuilen, Gerard
Vries, Aukje de
Vries, HP de
Vries, Jannewietske de
Vries, Marijke de
Vries, Peter de
Vries, Peter R. de
Vries, Theun de
Vuyk, Simon
Waanders, Marga
Wal, Arjan Gerard van der
Wal, Jan Gerard van der
Wal, Jeska van der
Wallendal, Sjoeke-Marije
Walstra, Evelien
Wassenaar, Jes
Weide, Peter van der
Weidenaar, Wini
Weissenbruch, Jan
Welle, Anneloes van der
Wenliang, Li
Wennekendonk, Dorothe
Weperen, Jan van
Werf, Sjoerd van der
West, Berend van der
Westers, Harry
Westers, Jennifer
Westra, Gabriëlle
Wevers, Guido
Wiegel, Hans
Wielinga, Arjan
Wielstra, Kees
Wiersum, Derk
Wiffers, Jacco
Wilming, Jules
Wilts, Johan
Winter, Bé de
Witteveen, Hester
Wolff, Tjitte de
Woollard, Mark
Woud, Dirk-Jan van der
Wuite, Gerrit Jan
Ykema, Jan
Zanden, Judith van
Zeinstra, Jan
Zeinstra, Truke
Zhou, Yusen
Zijlstra, Ali
Zijlstra, Erwin
Zonderland, Epke
Zwerver, Tom
Zwier, Bert

Partners