friesjournaal logo

Andringa, Simon
Anema, Skelte
Angenent, Henk
Angenent, Sannah
Apotheker, Hayo
Arendz, Jan
Arts, Pascal
Atsma, Joop
Attema, Sybren
Auglade, Xavier

Aukes, Wilco
Baarsma, Judith
Bakker, Enno de
Bakker, Jan
Bakker, Mirjam
Bakker, Roland
Balen, Jeroen van
Baljet, Pim
Baljeu, Jan
Banning, Marco
Bauer, Frans
Bekkum, Tjeerd van
Bekooy, Mireille
Benima, Tamarah
Berg, Jan Wiebe van den
Bergsma, Anke
Bergsma, Ulbe
Bergsma, Wiebren
Bernal, Egan
Bethlehem, Erwin
Beukering, Barbara van
Bieringa, Geert
Bieringa, Griet
Bieringa, Wietze
Bieruma Oosting, Jeanne
Bijl, Cees
Bijlsma, Anke
Birkhoff, Monique
Bisschop, Arjan
Blaauw, Sible de
Boer, Koen de
Boerema, Jelle
Boesjes, Hilda
Boonstra, Gonnie
Boorsma, Gerrit
Bootsma, Sjoerd
Bos, Jeroen
Bos, Wouter
Bosma, Jakob
Bouma, Griet
Bouma, Harm
Braakhekke, Joop
Brandsema, Wouter
Breteler, Anne-Goaitske
Breteler, Gerrit
Britten, Benjamin
Brock, Nelson de
Broekstra, Mathilda
Brok, Arno
Brouwer, Doeke
Brouwer, Harmen
Brouwer, Oebele
Brouwer, Sytze
Bruggenkamp, Christa
Bruining, Harjan
Bruinsma, Judy
Bruinsma, Wilco
Bruyn, Peter de
Buma, Bothilde
Buurma, Robert
Buwalda, Piet
Callens, Kris
Cohen, Job
Colthof, Liesbeth
Cruijff, Johan
Cruise, Tom
Dam, Cees
Dam, Ton van
Dedden, Henk
Deinum, Henk
Diekstra, Egon
Dijk, Peter van
Dijksma, Minze
Dijkstra, Fedde
Dijkstra, Jan
Dijsselbloem, Jeroen
Dis, Adriaan van
Douma, Anneke
Douwstra, Friso
Douwstra, Gurbe
Douwstra, Nynke
Dragt, Rob
Drees, Willem
Duijf, Ane Jan
Duin, André van
Dumas, Marlene
Eekma, Koen
Eisinga, Eise
Ekkebus, Richard
Elfers, Jeroen
Elings, Hendrik
Elsinga, Richard
Emma, koningin
Ensel, Hartog
Erdbrink, Thomas
Es, Yt van
Ettema, Ton
Faber, Douwe
Faber, Frans
Fedorak, Oksana
Feenstra, Janet
Feenstra, Rein
Ferrero, Micca
Fokkens-Kelder, Avine
Fokkinga, Klaas
Folmer, Joke
Freeman, Morgan
Freud, Lucian
Gaal, Louis van
Galema, Sjoerd
Geertsma, Marijke
Geest, Jeroen van der
Gelder, Floris de
Gerhardt, Ida
Geveke, Remco
Gibson, Mel
Gorp, Corry van
Graaf, Joost de
Graaf, Rob de
Groen, Hendrik
Gübler, Klaas
Gulick, Marc van
Gysbert, Jacob
Haan, Dicky de
Haan, Foppe de
Haan, Peter de
Haar, Cor van der
Haersma Buma, Sybrand van
Haga, Marten
Hamel, Maxim
Hamilton, Lewis
Handgraaf, Duco
Hanemaaijer, Esther
Haringsma, Johan
Hauer, Rutger
Haverkamp, Maarten
Haverschmidt, Francois
Hazelhoff, Johan
Heeg, Nynke
Heida, Jan
Heida, Marjette
Heide, Henny van der
Heide, Joël van der
Heij, René de
Helfrich, Albert
Hellinga, Ids
Hendriks, Emile
Hettema, Frans
Hettinga, Eeltsje
Hiddema, Nina
Hiddink, Guus
Hilarides, Hein Jaap
Hoekstra, Durk
Hoekstra, Piet
Hoekstra, Wopke
Hofstra, Ietsje
Hofstra, Jan
Hoiting, Ingrid
Holst, Adriaan Roland
Homminga, Siard
Huisman, Chris
Huisman, Jildou
Huismans, Foppe
Hurk, Frans van der
Hylkema, Gauke
Iest, Nynke van der
IJnsen, Piet
Jaarsma, Ger
Jacobi, Lutz
Jacobs, Binyomin
Jagersma, Dik
Jakobsen, Fabio
Jansma, Klaas
Japicx, Gysbert
Jellema, luuk
Jeong, Yeondoo
Johnson, Claire
Jong, Anton de
Jong, Arjen de
Jong, Chris de
Jong, Frenkie de
Jong, Frits de
Jong, Henk de
Jong, Jaap de
Jong, Jetske de
Jong, Luuk de
Jong, Popke de
Jong, Roel de
Jong, Setske de
Jongebloed, Jack
Jongert, Jan
Jonkman, Immie
Jorritsma, John
Juckers, Wiep
Jungmann, Bart
Jürgens, Udo
Kaag, Sigrid
Kampen, David van
Kapenga, Piet
Kapenga, Sicko
Keekstra, Johannes
Keizer, Willem
Kempen, Pauline van
Kienstra, Frans
Kingma, Patrick
Kleine, Albert de
Kleine, Femke de
Klemkerk-Jonker, Cecilia
Klemkerk, Dick
Knaap, Ben van der
Koelemaij, Niclas
Koeman, Ronald
Kok, Roelf
Kok, Roelf G.
Kok, Roelf J.
Kooi, Pieter
Kooistra, Erik
Kooistra, Heerke
Kooistra, Piet
Kooistra, Tjerk
Kooistra, Ymo
Koopmans, Sietse
Koppen, Paul van
Kounellis, Jannis
Kramer, Johannes
Kramer, Sven
Kruiderink, Rienk R.
Kuijt, Bruun
Kuken, Hein
Landman, Hugo
Lawrence, Dale
Leandros, Vicky
Leest, Ineke van der
Lelieveld, David
Lensink, Ton
Leur, Robert van de
Loo, John te
Looper, Bert
Looxma III, Age Binnes
Looxma Ypeij, Age
Looxma, Baudina
Lubbe, Huub van der
Maarleveld, Jaap
Made, Sacco van der
Mak, Geert
Mandela, Nelson
Marinus, Mirjam
Mazanov, Alexander
Meekma, Sjoerd
Meer, Hindrik van der
Meer, Jan Douwe van der
Meer, Teake van der
Meeter, Eldert
Meinsma, Joop
Merkuur, Anne
Metz, Dirkjan
Min, Byoungchan
Mink, Berend
Mintjes, Arjen
Molen, Christiaan van der
Mulder, Geesje
Mulder, Jelmer
Nijholt, Marco
Nijpels, Ed
Oldenhof, Bouke
Oostenburg, Kornelis
Oosterbaan, Arnaud
Oranje, Willem van
Os, Annemarie van
Otten, Arie
Oud, Erwin
Oudsten, Peter den
Overal, Sjirk
Overduin, Irene
Özbay, Elif Satanaya
Paaltjens, Piet
Pallandt, Charlotte van
Parra, Bodil de la
Peijma, Worp van
Pienaar, Francois
Pieters, Anna
Pietersma, Janna
Ploeg-Wijnsma, Tracy van der
Ploeg, Jacob van der
Ploeg, Lisanne van der
Ploeg, Syb van der
Poepjes, Sietske
Pol, Epie van der
Pool, Karina
Popma, Jentsje
Postma, Klaasje
Postma, Zuzana
Prange, Jan
Queen Elizabeth I
Reen, Billy
Reitsma, Abel
Rembrandt
Renssen, Ben van
Rienks, Melle
Rijke, Chris
Rijke, Marijke
Rijpkema, Christina
Rijpstra, Houkje
Roelofs, Arjen
Roos, Maartje
Roosje, Arend
Rouwe, Sander de
Ruitenberg, Annette van
Rusticus, Arjen
Rutte, Mark
Ruyter, Jacob
Schaaij, Geert
Schadé, Sjoukje
Schaik, Marco van
Schepen, Hendrikus van
Schermer, Marijke
Schilstra, Sjouke
Schnaider, Alexander
Schollmann. Peter
Schotanus, Wander
Schuit, Laura van der
Schuit, Rinze van der
Schuit, Sandra van der
Shahbazi, Keyvan
Simons, Menno
Sinnema, Bas
Slagman, Allard
Slooten, Johanna van
Sluis, Eise van der
Smink, Freark
Smithuis, Benthe
Smits, Anna
Spanninga, Reitse
Speerstra, Hylke
Speerstra, Rieneke
Spijkerman, Herma
Stallmann, Bertus
Stallmann, Egbert
Stallmann, Foppe
Stallmann, Johan
Stallmann, Titus
Steegstra, Anja
Steenstra, Janieke
Steffani, Raoul
Steinburch, Maarten
Stoker, Teun
Straatsma, Oense
Streep, Meryl
Strhalkovsky, Vladimir
Swaagman, Herman
Swart, Greetje
Talsma, Hilda
Talsma, Lucas
Terpstra, Tim
Teunissen, Silvio
Thie, Jos
Thijn, Ed van
Tiekstra, Jan
Toutenburg, Georg Schenk van
Troelstra-Luinstra, Jolanda
Troelstra, Johan
Troostwijk, Benno
Troostwijk, Cosman
Troostwijk, Hendrina Julia
Trump, Donald
Tuinman, Peter
Turner, Tina
Twain, Shania
Twerda, Franke
Uilenburgh, Saskia van
Uyl, Joop den
Veen, Jaap van
Veenstra, Fred
Veenstra, Mayte
Velde, Jan van der
Velde, Jannes van der
Velde, Marcel van der
Velde, Rink van der
Veldman, Jan
Veldman, Obe
Vellnga, Yodi
Verbeek, Marco
Vernooy, John
Versloot, Arjen
Verstappen, Max
Viviani, Elia
Vlietstra, Janny
Vogels, Emile
Volkers, Jorrit
Vondeling, Anne
Vonk, Hille
Voorn, Marco van der
Vos, Joeri
Vries, Bareld de
Vries, Geart de
Vries, Jack de
Vries, Jannewietske de
Vries, Menno de
Vries, Nyck de
Vries, Oene de
Vries, Seychelle de
Vries, Theun de
Vries, Tjepke de
Waard, Erik van der
Wageman, Jan
Wagenaar, Hinne
Wagenaar, Johannes
Wagener, Erik
Wal, Jan Gerard van der
Wamelink, Wieger
Weening, Anneke
Weening, Pieter
Weerd, Dewi van de
Weperen, Jan van
Westers, Jennifer
Westra, Piet
Wiegel, Hans
Wielstra, Kees
Wier, Els van
Wiersma, Anneke
Wiersma, Durk
Wiersma, Griet
Wiersma, Leo
Wijker, Aart
Wijnsma, Anna
Wilkens, Piter
Willem-Alexander, koning
Willemsen, Heiltje
Willemsma, Tytsy
Willigenburg, Hans van
Wilming, Jules
Wilpstra, Bote
Winehouse, Amy
Wingaarden, Marc van
Winter, Bé de
Withuis, Jolande
Witteman, Paul
Wittermans, Joop
Wittermans, Mads
Witteveen, Michiel
Wolff, Tjitte de
Wouda, Theo
Wunnekink, Erwin
Ypeij, Nicolaas
Zeinstra, Antsje
Zeinstra, Dick
Zeinstra, Frans
Zeinstra, Harm
Zeinstra, Jan
Zeinstra, Margriet
Zeinstra, Ytsje
Zeldenrust, Auke

Partners