friesjournaal logo

Abma, Johan
Agostini, Elisabeth
Agricola, Bettie
Akkerman-Wielinga, Gea
Akkerman, Joop
Albada, Aggaeus van
Alberda, Reina
Alkema, René
Altenburg, Bert
Amsterdam, Harry


Angenent, Henk
Anker, Jan
Anker, Wim
Annema, Akke
Apotheker, Hayo
Arends, Jan Reier
Arendz, Jan
Asperen, Marten van
Atsma, Ekke
Atsma, Joop
Atsma, Tea
Bakker, Hannie
Bakker, Heinze
Bakker, Melle
Bangma-Wallner, Anny
Bangma, Sikke
Baron, Bernard
Beckenbauer, Franz
Berg, Berber van den
Berg, Tjalling van den
Berg, Wil van den
Berghorst, Hans
Bergsma, Wiebe
Besselse, Rikkert
Bie, Wim de
Blaauw, Wander
Bleijenburg, Egbert
Bloemendaal, Adèle
Boer, Eelkje de
Boer, Jonnie
Boer, Marcel de
Boersma, Jolanda
Boersma, Rachel
Boersma, Steven
Bokma, Marianne
Bokma, Otto Jan
Bonnema, Albert
Bonnema, Bram
Bonnema, John
Boomsma, Beert
Boonstra, Jacob
Borsboom, Gijs
Bos, Caroline
Bos, Gert-Anne van der
Bosch, Tjalling Siebe van den
Bot, Ben
Bouma, Hessel
Bouma, Hinke
Bouma, Maaike
Braakhekke, Joop
Braakhekke, Loek
Breteler, Gerrit
Brouwer, Jan Jan
Brug, Hans van den
Bruggen, Baukje van
Bruggen, Berthina van
Bruggen, Froukje van
Bruggen, Henk van
Bruggen, Willem van
Bruin, Albert
Bruins Slot, Hanke
Brundel, Tony
Burema, Harry
Bussemaker, Jet
Buurma, Ijbo
Calon, Marc
Croiset, Jules
Crone, Ferd
Cruiming, Doede
Cruiming, Jan Peter
Dam, Gretha
Derks, Eelco
Diekstra, Egon
Dijk, Frank van
Dijk, Marianne van
Dijk, Remco van
Dijk, Ton van
Dijk, Wim
Dijkstra, Biense
Dijkstra, Jaatie
Dijkstra, Jan
Dijkstra, Jilles
Dijkstra, Theunis
Dinther, Guido van
Doevendans, Karst
Dolfijn, Tiemen
Donkerbroek, Pieterke
Doorn, Cor van
Doornbos, Alet
Douma, Anneke
Douwstra, Gurbe
Duijf, Hans
Duijvestijn, Martin
Dutrieux, Jules
Eenennaam, Hans van
Eggens, Jan
Eggens, Jan Lukas
Eijden, mevr. Van
Elzinga, Sjaerd
Eringa, Jan
Erve, Jan van
Eskes, John
Eunen, Sander van
Eysinga, Cees van
Fagel, Gerard
Feenstra, Anno
Feenstra, Liesbeth
Ford, Henri
Frerichs, Jaap
Froome, Chris
Gang-Dijkstra, Janneke van der
Gang, Jan-Michiel van der
Gang, Veerle van der
Gang, Willem van der
Geertsema, Jan
Gerbrandy, Gerben
Gerbrandy, Sietske
Gerritsen, Joke
Gesink, Robert
Gillissen, Theodoor
Glashouwer, Stijn
Goede, Afke de
Gogh, Theo van
Gogh, Vincent van
Goot, Tjalling van der
Graaf, Inge de
Graaf, Lammert de
Graaf, Nelleke de
Gratama, Rients
Groeneveld, Simon
Groenhuijsen, Charles
Groot, Pieter
Gulick, Marc van
Haagsma, Ans
Haagsma, Hessel
Haagsma, Marlot
Haan, Foppe de
Haarsma, Mieke
Haersma Buma, Bernard van
Haersma Buma, Sybrand van
Haijma, Hotze
Ham, Gerrit van den
Hari, Mata
Harst, Gerda van der
Hartkamp, Siebolt
Haven, Jitske
Haven, Pier
Heida, Joop
Heikens, Marieke
Heikens, Paul
Helden, Onno van
Hemert, Evert van
Hennis Plasschaert, Jeanine
Hermans, Caroliene
Hermans, Loek
Hermans, Sophie
Hermans, Toon
Hettinga, Anne
Hiddes, Tjerk
Hielkema, Dick
Hiemstra, Irene
Hiensch, Henk
Hoedemaker, Jaap
Hoek, Annet van der
Hoek, Bert van der
Hoekstra, Haaye
Hoekstra, Jan Feike
Hoekstra, Koko
Hoekstra, Menno
Hoekstra, Sjoerd
Hofstra-de Jager, Ietje
Hofstra, Geart
Holiday, Billy
Hollenberg, Bas
Hoogenboom, Pascal
Hoop, Lammert de
Hoppe, Jellie van
Hoppel, Pim
Horst, Marloes
Horst, Rixt van der
Hout, Willem van der
Huisman, Jacob
Huisman, Joop
Huisman, Jopie
Hulst, Elly van
Hummel, Tineke
Hut, Ruth
Idzenga, Freerk
Iseger, Daniël
Jansma, Klaas
Jaspers, Yvon
Jong, Arie de
Jong, Eelke de
Jong, Frederik de
Jong, Hans de
Jong, Henk de
Jong, Jan de
Jong, Janke de
Jong, Jelle de
Jong, Peter de
Jong, Rimmert de
Jong, Sjoerd de
Jong, Steven de
Jong, Tryntsje de
Jongema, Emiel
Jonker, Bert
Jonkman, Bauke
Jorna, Frank
Jorritsma, Annemarie
Jorritsma, John
Joustra, Yeb Jan
Judkovskaja, Ira
Kaandorp, Brigitte
Kammen, Marten van
Kapenga, Piet
Kapenga, Sikko
Kastelein, Andreas
Keimpema, Albert van
Keizer, Anja
Kesteloo, Natasja
Ketellapper, Reitze
Ketting, Bernard
Keulen, Herma van
Keus, Johan
Keyl, Catherine
Kimmenade, Joost van
Kleibeuker, Carine
Klompmaker, Hester
Kluft, Akkie
Kluft, Eric
Kluft, Ferry
Knol, Fokko
Koch, Ed
Kok, Roelf Jan
Kolk, Ant
Konings, Corry
Kooi, Bonna van der
Kooistra, Astrid
Koopmans, Lense
Koornstra, Ruud
Kooten, Kees van
Kootstra, Remco
Kooyenga, Romke
Kooyenga, Silvana
Korthuis, Sandra
Korver, Hennie
Koster, Jan
Kramer, Baint
Kroes, Doutzen
Kroes, Iris
Kroon, Marco
Kruse, Jan
Kuiper, Hennie
Kuperus, Ada
Kuperus, Folkert
Kuperus, Friso
Kuperus, Reinder
Kwast, Martijn
Laan, Coby van der
Lange, Sjaroon de
Langhorst-de Wilde, Eva
Langhorst, Joop
Langhout, Hans
Lantinga, Jan
Laroes, Hans
Leck, Ron van der
Leidelmeijer, Frans
Leij, Hessel bij de
Lemmens, Mark
Lempke, Eta
Lemstra, Ynte
Ligthart, Bea
Ligthart, Harmen
Lodeweges, Dwight
Looije, Annemiek
Looije, Marco
Louwes, Jaap
Lux, Kaz
Mak, Geert
Mandos, Marcel
Marceau, Sophie
Mast, Froukje
Mazeland, Youandi
Meer, Chris van der
Meer, Harke van der
Meeter, Eldert
Meeter, Johannes
Mei, Henriëtte van der
Mei, Jan van der
Meijde, Erik van der
Meines, Rob
Mekkes, Sieneke
Meuleman, Ivanka
Meulen, dhr. Van der
Micola van Fürstenrecht, Danny
Mink, Albert
Mink, Berend
Mink, Geartsje
Mink, Joop
Missaglia, Claudio
Mol-van der Meer, Lucia
Molengraaf, Peter
Mollema, Bauke
Monissen, Diana
Mous, Henk
Mulder, Martje
Mulisch, Harry
Nammensma, Rudolf
Nauta, Tseard
Neut, Jan van der
Neut, Wim van der
Nijholt, Karel
Nijkamp, Wim
Nijman, Wim
Nijpels, Ed
Noord, Eddy van der
Norel, Jan Willem van
Offringa, Maarten
Oost, Marcel
Oostra, Ant
Oswald, Rikus
Pastoor, André
Pastoor, Hennie
Peenstra, Wytze
Peters, Thijmen
Pleyte, Annelies
Ploeg, Gonny
Ploeg, Jan
Ploeg, Klaas van der
Popma, Folkert
Portijk, Mientje
Portijk, Roset
Posthuma, Jan
Postma, Gerry
Postma, Nicole
Postma, Tineke
Potijk, Hans
Pots, Geralt
Pouw, Simone
Pree, Arjette de
Rabbinge, Rudy
Rebbers, Alarda
Rees, Adriaan
Regelink, Harrie
Reijenga, Dirk Jan
Reijenga, Jelle
Reitsma, Maartje
Rekker, Stephan
Reve, Gerard
Riedstra, Siep Jan
Rinsma, Aris
Rinsma, Coby
Rinsma, Gerhardus
Rinsma, Gerk-Jan
Rinsma, Johannes
Rinsma, Oene Sake
Rinsma, Titia
Ritsma, Rintje
Rodenburg, Barbara
Roest, Michael
Rooijen, Clarence van
Roossien, Harm
Rouwe, Sander de
Rutte, Mark
Sagan, Peter
Sambrink, Agnes
Santema, Bartele
Sappé, Menno
Schaaij, Geert
Schakel, Marianne
Schakel, Yde
Schenk, Ard
Schikker, Johan
Schindler, Pierre
Schmidt, Bernard
Schuurman, Katja
Seffinga, Hiske
Segers, Piet
Seinen, Frank
Selderijk, Ellen
Sibbel, Jan
Sijbesma, Martin
Sijbesma, Ytsje
Sijbrands, Ton
Sijtsma, Welmoed
Sipma, Jetze
Slagman, Allard
Sluiter, Roel
Smeets, Joszi
Smink, Jan
Smit, Henk
Smit, Jan
Smit, Marije
Smit, Siart
Sonnenberg, Heleen
Sorgdrager, Winnie
Spannenburg, Clara
Spanninga, Reitse
Spee, Ine
Spierings, Theo
Spijkstra, Tiele
Staal, Boele
Steensma, Douwe Jetzes
Steensma, Jetze
Steensma, Sjoerd
Stel, Evert
Stellinga, Sjon
Stellingwerf, Dick
Sterk, André
Sterk, Douwina
Stijlaart, Johan
Stijlaart, Jos
Stijlaart, Marleen
Stoel, Leo Pieter
Stoker, Durk
Stuij, Tom
Swierstra, Dirk
Tel, Willem Teun
Terpstra, Gerrit
Terra, John
Tielman, Rob
Tijen, Rinze van
Timmer, Inez
Triemstra, Taeke
Tuinman, Gijs
Uringa, Hero
Valk, Philip
Valk, Pieter
Veen, Erik van
Veen, Joop van der
Veen, Pieter van der
Veenstra, Eize
Veldboom, Age
Velde, Annie van der
Velde, Eddy van der
Velde, Riemer van der
Velde, Tiny van der
Vellinga, Gerard
Verheijen, Paul
Vervat, Boyd
Visser, Harmen
Visser, Jacob
Visser, Regina
Viviani, Elia
Vliet, Paul van
Vlootman, Paul
Vogel, A.
Volker, Jan
Vollenhoven, Pieter-Christiaan van
Vonk, Hans
Vos, Froukje
Vos, Jan
Vossen, Dries van der
Vries, Auke de
Vries, Herbert de
Vries, Jan de
Vries, Jellie de
Vries, Nellie de
Vries, Peter de
Vries, Tjitze de
Vrij-Frankema, Jan de
Vrij-Frankema, Marrit de
Vrij-Frankema, Willy de
Wagenaar, Thea
Wal, Peter van der
Wallendal, Tjisse
Walsum, Tatyana van
Wassenaar, Bert
Wassenaar, Jan
Weening, Pieter
Wegener Sleeswijk, Rienk
Weperen, Jan van
Werf, Gerlof van der
Werf, Robert van der
Wester, Frits
Westers, Harry
Westra, Johannes
Westra, Lieuwe
Westra, Trea
Wiebes, Eric
Wiegel, Eric
Wiegel, Hans
Wiegel, Roos
Wiegersma, Harm
Wiegman, Diet
Wiel, Jelko van der
Wielenga, Wendelin
Wieling, Wiebe
Wientjes, Bernard
Wierda, Yke
Wiersma, Anjo
Wiersma, Griet
Wiersma, Jan
Wiersma, Uilke
Wijk, Anja van
Wilde, Jacky de
Wilkens, Piter
Willem I, koning
Willem-Alexander, koning
Woldring-Steensma, Klara
Woldring, Ben
Wouda, Berend
Woude, Bauke van der
Woudman, Sape
Zanden, Jan van
Zanen, Jan van
Zee, Dirk van der
Zee, Hennie van der
Zee, S. van der
Zeldenrust, Jan
Zelle, Abraham
Zinovieva, Olga
Zoetelief, Marije
Zoetendal, Jelle
Zwan, Tjeerd van der

Partners