friesjournaal logo

Een sinds 2012 in Aldeboarn gevestigde, particuliere kleinschalige woon zorgvoorziening voor oudere mensen die het plezierig vinden om in een prachtige omgeving te wonen en te worden verzorgd.

Boarnsterhim State biedt aan zorgbehoevende ouderen een comfortabele, veilige en gezellige woonomgeving, waarin zij van deskundige en vriendelijke medewerkers kwalitatief hoogwaardige zorg en aandacht ontvangen.

 

In Boarnsterhim State wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het eten en wij stellen ons ten doel om onze bewoners het aan niets te laten ontbreken.

Naast de mogelijkheid voor vaste bewoning zijn er bij Boarnsterhim State ook mogelijkheden voor tijdelijk verblijf (Zorghotel). Onze gasten kunnen terecht voor een korte of langere logeerperiode. Het kan gaan om overbruggingszorg of zorg in aansluiting op een ziekenhuisopname om aan te sterken of te herstellen.

Tevens is het mogelijk om in Boarnsterhim State te revalideren onder professionele begeleiding. Bovendien bieden wij palliatieve terminale zorg onder behoedzaam toezicht en zonder restrictie in verblijfsduur.
‘Wij bieden een thuissituatie aan ouderen die (tijdelijk) niet in de eigen woonomgeving kunnen verblijven.’

Ga naar website 

Partners