SNEEK – De Friese hotelmarkt heeft een belangrijke impuls gekregen door Van der Valk. Had dit concern bij Wolvega al een perfecte accommodatie neergezet, nu is er bij de entree van Sneek aan de A7 een prachtig geoutilleerd hotel gebouwd. Op een uitgelezen locatie: strategisch aan de vernieuwde rondweg, aan een waterpartij en met uitzicht op het schitterende natuurgebied van De Brekken met zijn rietlanden. Van der Valk Sneek is er voor een brede doelgroep. Het is zowel een familiehotel als een hotel voor de zakelijke en toeristische markt. Er zijn in totaal 214 kamers waaronder één voor minder validen, drie business suites, vier family

LEEUWARDEN – Ze zijn er al een poosje aan het werk, de juristen van De Haan Advocaten, in de nieuwe huisvesting aan de Tesselschadestraat, maar een officiële opening moest er nog komen. Nou ja, opening, het was meer een informele ontvangst van relaties. De verhuizing moet voor de oudgedienden een cultuurshock zijn geweest: van de statige villa aan de Sophialaan (sinds 1987 was het kantoor daar gevestigd) naar het transparante, moderne reclamekantoor van voorheen Creative Industries. Wim Sleijfer zei zich als een kat in een vreemd pakhuis te voelen en Pieter Tuinman plaagden we met de opmerking dat clientèle er in de Blokhuispoort-achtige

HINDELOOPEN – De publicatie in het Fries Journaal nr. 57 over het Badpaviljoen Hindeloopen heeft belangstelling gewekt bij Thom Mercuur. Hij was al langer op zoek naar een geschikte locatie voor zijn uitgeverij Eb en Vloed annex een ruimte voor exposities en niet-commerciële presentaties. Het Badpaviljoen Hindeloopen is een bedreigd stuk erfgoed in onze provincie.

Hij had reeds een ruimte in Lauwersoog in het vizier en daarover voert hij nog overleg met de firma Wagenborg omtrent de mogelijkheden, maar het verpauperde Badpaviljoen laat hem niet los. Toen hij poolshoogte kwam nemen aan de Westerdijk was hij meteen verkocht. Een grondige

WORKUM – Volgend jaar wordt in het Sleeswijckhuys in Workum van 7 april tot 1 november een expositie gehouden van onbekend werk van Jopie Huisman. Dit werk hangt bij particulieren in het hele land. Initiatiefnemers zijn Jacob Huisman (foto links), de jongste zoon van Jopie, en diens neef Joop Huisman. Aanleiding tot de tentoonstelling is het feit dat het Jopie Huisman Museum volgend jaar een kwart eeuw bestaat.

Dat de expositie in het Sleeswijckhuys wordt gehouden is zowel praktisch (het pand staat tegenover het museum aan It Noard) als symbolisch (het museum is daar in 1986 begonnen). Jacob en Joop huren het pand voor een jaar van de

WORKUM – Jopie Huisman (1922-2000) kon niet alleen geweldig schilderen, maar ook fantastische verhalen ophangen. Van de epistels die hij in zijn leven op schrift stelde is een boekje verschenen: ‘Jopie de Verteller’. Hans Wiegel vierde zijn rentree naar Friesland met het in ontvangst nemen van het eerste exemplaar van deze verhalenbundel.

Dat Wiegel dat deed heeft te maken met zijn lidmaatschap van ‘De Visclub’, een gezelschap van elf eminente mensen (o.a. Freek de Jonge, Guus Hiddink, Foppe de Haan, Rients Gratama, Syb van der Ploeg) die als ambassadeur voor het Jopie Huisman Museum optreden en die in hun kielzog elf ondernemers trokken

LEEUWARDEN – Als je een muzikaal eerbetoon brengt aan een groot artiest als Bob Dylan is dat geen sinecure. Mans erfgoed is welhaast heilig en het getuigt van eigenzinnigheid en moed om daarmee aan de slag te gaan. Elf Friese artiesten durfden het avontuur echter wel aan. Mede geïnspireerd door het succes van een eerder en vergelijkbaar project – ‘Cohen in het Fries’ (2008) – zetten de artiesten hun tanden in de liedjes. Resultaat: twaalf Friestalige en volledig naar eigen inzicht bewerkte nummers.

Het project vond plaats onder de muzikale leiding van Jan Tekstra (foto links). Tekstra werkte o.a. eerder samen met Marco Borsato en ontving

JOURE – Een boerenzoon die koos voor het vak van goudsmid en sieradenontwerper mag gerust een verrassende combinatie worden genoemd. Opgegroeid in Yndyk bij Woudsend wist Watze van der Wal al snel dat het boerenwerk niet aan hem was besteed. De directeur van de LTS ontdekte het creatieve en technische talent van Watze. Dat bracht hem naar de Vakschool in Schoonhoven. Watze van der Wal heeft sinds vier jaar zijn eigen atelier en winkel in Joure.

[banner]

Juist de combinatie van creativiteit en techniek deed Watze besluiten goudsmid en ontwerper te worden: ‘Ik heb nog even overwogen om instrumentenmaker te worden, maar dan maak je wat er

LEEUWARDEN – De commissie die de provincie zal adviseren over samenwerkende of herindelende gemeenten heeft Lense Koopmans als voorzitter. De commissie wordt naast Koopmans, woonachtig in Sondel en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Rabobank Nederland, gevormd door voormalig PvdA-Kamerlid Dick de Cloe en Michel Marijnen (oud-burgemeester Skarsterlân en Roosendaal).

De commissie van wijzen is op voordracht van gedeputeerde Sjoerd Galema door het college van GS benoemd. De opdracht voor de commissie is om een advies op te stellen over de provinciale visie op de bestuurlijke inrichting van Friesland. Dat advies moet op 9 maart

LEEUWARDEN/HARTWERD – Lococommissaris Sjoerd Galema haalt alles uit de kast om richting te geven aan het provinciaal beleid, maar hij kan geen ijzer met handen breken, zoals in de herindelingspolitiek. Vooraf werd bepaald dat het allemaal ‘van onderop’ moest gebeuren, en dus niet ‘van bovenaf’, waarbij je vraagtekens kunt zetten. De bevlogen bestuurder en vergaderboer geeft zijn bespiegelingen. Van hem mag er wel wat meer uitgaan van lokale bestuurders.

Sjoerd Galema (CDA) zit nog even na te genieten van de gemakkelijke overwinning die Heerenveen op Willem II boekte (5-0) als het gesprek weer over ‘zijn’ Friesland gaat. Net als in de

LEEUWARDEN – In Mozambique werken Friese partijen samen met Mozambikaanse gemeenten aan veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen. Dit gebeurt met het Friese project ‘Schoon water voor Mozambique.’ Zo worden er bijvoorbeeld toiletgebouwen gebouwd op scholen. De eerste gebouwen staan er al en worden goed gebruikt.

Gedeputeerde Tineke Schokker bekeek de resultaten ter plekke. In Mozambique bezocht zij van 29 november tot en met 3 december een conferentie. Ze ging langs bij het projectkantoor in Xai Xai en bekeek diverse scholen waar toiletten gebouwd zijn. Namens de Friese partijen provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Vitens en de

LEEUWARDEN – Vanaf 2011 wordt er gestart om provinciale wegen te voorzien van led-verlichting. Ook wordt gekeken of provinciale wegen wel verlichting nodig hebben en of er alternatieven zijn. De provincie wil zo de CO2 uitstoot terugdringen. De komende jaren wordt er € 2.5 miljoen geïnvesteerd in Led-verlichting. Door de led-verlichting verwacht de provincie jaarlijks rond de € 50.000 aan energiekosten te besparen. In 2011 bespreken Provinciale Staten het beleid voor openbare verlichting.

‘We willen duurzaam met onze schepping omgaan. Led-verlichting gaat twee à drie keer langer mee dan de huidige verlichting en verbruikt ook veel minder

HEERENVEEN – Sportclub Heerenveen en Caparis gaan samen aan de slag. De club neemt diensten af van Caparis Schoonmaakservice en Caparis Business Post. De samenwerking levert Caparis een hoop werk op dat prachtig aansluit bij de medewerkers van de sociale werkvoorziening (SW). sc Heerenveen kiest voor kwaliteit en vindt maatschappelijke verantwoordelijkheid bovendien belangrijk. De samenwerking levert dus een win/winsituatie op.

Caparis Schoonmaakservice is per 1 november van start gegaan met de schoonmaak van o.a. de zakenloges, kantoren, restaurants, trainingslocatie en het spelershome. Caparis Business Post gaat per 1 november alle

LEEUWARDEN – Het Friese watersporttoerisme kreeg er de afgelopen tien jaar 884 banen bij, vooral bij de jachtwerven. In totaal telt de watersportsector 4563 banen, een vijfde van alle Friese toeristische banen. Het aantal watersportbedrijven groeide sinds 2000 met 437 tot 1365. Er zijn 12 nieuwe jachthavens bijgekomen of verbeterd. Fryslân telt nu 219 havens en 33.000 ligplaatsen. Nationaal gezien is Fryslân veruit marktleider in het watertoerisme, Europees gezien nummer 5. Dat staat in de evaluatie van 10 jaar provinciaal Friese Merenproject.

Gedeputeerde Jannewietske de Vries: ‘Samen meerdere jaren blijven werken aan betere kwaliteit

LONDEN – In The City, het financiële hart van Londen, maakt een ‘Fries om útens’ naam en faam als beleggingsgoeroe: Lex van Dam (42). Hij leert de gewone man beleggen. Lex heeft niks op met de specialisten: ‘In de ideale wereld zou je de experts vertrouwen. Maar  ze hebben het heel slecht gedaan. Ze zijn dus niet meer te vertrouwen. Mensen moeten nu zelf de verantwoordelijkheid nemen.’

Miljonair Lex van Dam werkt al 20 jaar in de belangrijkste bankstad ter wereld. Hij begon zijn carrière als handelaar bij Goldman Sachs. Daarna trad hij in dienst bij het hedgefonds GLG. Sinds 2006 heeft hij met partners zijn eigen hedgefonds: Hampstead

LEEUWARDEN – Dirk Hoekstra (66) is niet zomaar een makelaar.  Hij is een man die voorop loopt. Eentje die idee heeft hoe de ruimtelijke ordening moet worden vormgegeven, hoe en waar gebouwd moet worden: ‘Ik weet wat mooi is, en wat verkoopt.’ Daardoor wordt hij vaak al in het voortraject van ontwikkelingen betrokken en daardoor sleept hij moeiteloos grote verkoopopdrachten in de wacht. Hij wil meedenken en meedoen. ‘Als ik alleen huizen zou moeten verkopen, dan was ik al gestopt. Want dat stompt af,’ zegt hij veelbetekenend.

De grootste makelaar van Friesland is ook letterlijk de grootste. Dat machtige lijf, het ronde hoofd, de grote

LEEUWARDEN – De bouwers van het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt hebben het hoogste punt van het nieuwe gebouw bereikt. Ze plaatsen het eerste torentje op het dak van de hoogbouw. Die meet nu 45 meter. Een groot deel van de a is al klaar. Daar zijn de steigers inmiddels weggehaald. Alleen voor het hoogbouwdeel staan nog steigers. In het gebouw vorderen de werkzaamheden in hoog tempo. De warmtebron die aardwarmte gebruikt voor de verwarming van het gebouw, werkt sinds week 50. Daardoor kan de aannemer een deel van het gebouw langs de Oosterstraat en de Heerestraat al verwarmen. De bouw ligt op schema zodat de medewerkers van de provincie

TERSCHELLING – In het Westend Theater op West-Terschelling vond 8 december de première plaats van ‘Thuis op Terschelling The Movie’ met in de hoofdrol de muze van Terschelling, zangeres Wende Snijders. Het verfilmen van de promotiecampagne is een initiatief van de Stichting Marketing en Promotie Terschelling (SMTP). Dit past in de ambitie om het eiland op onconventionele wijze te promoten. Uit de opnames die zijn gemaakt in juli door Oscar en Tineke Seykens en creatieve geest Rob Severein is een prachtig product tot stand gekomen in een 60-, 30- en 20-seconden versie, waarbij de 20-seconden versie in de vorm van een Movie-Graphics

KORNWERDERZAND – De Afsluitdijk gaat op de schop. Een consortium van ingenieursbureaus heeft een totaalplan ontwikkeld dat wordt geregisseerd door een adviescommissie onder leiding van Ed Nijpels.

Het plan voorziet mogelijk in naviducten (aquaducten met sluizen, mochten de huidige schutsluizen te slecht zijn om te renoveren), een centrale die energie opwekt uit de vermenging van zout en zoet water (Blue energy), een 20 km lang scherm van zonnepanelen, een vispassage, recreatie met zicht over het IJsselmeer en het Wad, natuurgebieden,  een bezoekerscentrum waar toepassingen van duurzame energie worden getoond en een gebogen betonnen

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen