Boerenliefde

De ene film met meer succes dan de andere, of dat hij – zoals bij de Hel van ’63 – in een rechtszaak verwikkeld raakte, maar Steven de Jong is inmiddels wel weer aan een nieuwe productie begonnen. ‘De tiende bioscoopfilm en dus een jubileum,’ zegt de in Hartwerd wonende Steven. Mede daarom vonden de eerste opnamen voor ‘Leve Boerenliefde’ plaats in Bolsward. Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar ook de tv-serie Boer Zoekt Vrouw was van invloed op zijn beslissing om ‘alles uit de kast, maar dan met een ‘c’ geschreven, te halen. De regen en het daarmee gepaard gaande

ASSEN – Jaarlijks loopt de vastgoedbranche in Noord-Nederland uit voor het Vastgoedsymposium Regio Groningen-Assen. Hoewel Friesland niet wordt meegenomen in de vastgoedrapportage waren ook dit jaar weer vele Friese ondernemers en managers present waaronder Eddie de Leeuw (VAMOS Vastgoed), Siep Jan Riedstra (MOM Beheer), Luite Berkenbosch (RBMT Makelaars) en Jan Wassenaar (FGH Bank). Het symposium trok dit jaar ruim 350 bezoekers.

 

In het gloednieuwe theater ‘De Nieuwe Kolk’ in Assen werd voor de achtste maal het vastgoedrapport gepresenteerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door studenten van de studierichting

Jeroen van Balen

HEERENVEEN - Dat Noord-Nederland beschikt over gedreven en innovatieve ondernemers bleek weer eens tijdens de Noordelijke Conferentie Duurzaam Verdienen in het Abe Lenstra stadion in Heerenveen. Duurzaam innoveren loont was het centrale thema van de middag voor de sectoren Bouw, Kantoor & Inrichting en Maakindustrie. De conferentie, met ongeveer160 deelnemers, stond onder leiding van Eric Jansen, directeur van KvK Noord-Nederland. Cradlekring Noord nam het initiatief in samenwerking met Bouwend Nederland Regio Noord en de conferentie werd ondersteund door Provincie Fryslân, Projectbureau A7Westergo en NOM. Dirk van den Berg

Kunstzinnige zonnepanelen op Afsluitdijk

HARLINGEN – Vier leerlingen van RSG Simon Vestdijk in Harlingen ontvingen een beloning voor hun ontwerp van zonnepanelen. De beloning werd overhandigd door gedeputeerde Tineke Schokker. In opdracht van de provincie maakten de leerlingen een kunstzinnig ontwerp voor zonnepanelen op de Afsluitdijk om zo de aandacht te vestigen op schone energie.

 

De opdracht sluit aan bij de pilot Blue Energy. Dit is een onderdeel van de Ambitie Agenda Afsluitdijk. Blue Energy zou een duurzame manier van energiewinning zijn, hetgeen overigens wordt betwist. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zoet en zout water. Op Breezanddijk komt in de loop van

LEEUWARDEN – Friesland streeft naar een duurzame provincie. Iedere Fries kan helpen om Friesland duurzamer te maken. Met verschillende projecten willen de provincie en de Friese Milieu Federatie laten zien hoe. In de afgelopen jaren voerden zij daarvoor onder andere projecten uit op het gebied van voedsel, kleding en afval.

Dat de projecten tot resultaten leiden, blijkt uit de zogenaamde ecologische voetafdruk. De ecologische voetafdruk geeft aan hoeveel ieder individu van onze aarde vraagt, weergegeven in ruimtebeslag. Het consumptiepatroon beïnvloedt de voetafdruk. Niet alleen het verbouwen van voedsel vraagt ruimtebeslag, maar

Foto van het werkbezoek van Waterschap ARA-Sul uit Mozambique aan Wetterskip Fryslân.

LEEUWARDEN – Het project Schoon Water voor Mozambique krijgt vanuit de fondsen voor Ontwikkelingssamenwerking voor de periode 2012 tot 2015 een extra bijdrage van € 3 miljoen. Wetterskip Fryslân, Vitens, Vereniging Friese Gemeenten en provincie Friesland hebben namelijk onlangs besloten het sanitatieproject uit te breiden naar vijf steden in het midden van het Afrikaanse land. Met de uitbreiding van het project krijgen één miljoen mensen in het Afrikaanse land te maken met dit Friese initiatief.

 

Het project Schoon Water voor Mozambique is in 2010 in vier steden in het zuiden van Mozambique van start

Vlnr.: Humberto Tan, Reitse Spanninga, Frits Barend en Epke Zonderland.

JOURE - Aan tafel! Frits Barend (staand, rechts) interviewde voor zijn sportmagazine Helden, dat eind november verschijnt, Olympisch rekstokkampioen Epke Zonderland in restaurant ‘t Plein in Joure. De nu al legendarische Epke is de grootste sportheld van ons land. Bij het diner was ook aanwezig presentator Humberto Tan (zittend, links), die de huldiging in de Ridderzaal begeleidde. Epke werd daar koninklijk onderscheiden. Een moment waarop hij even volschoot. Reitse Spanninga was als gastheer blij dat hij Epke mocht ontvangen. In het kielzog van de turnkampioen waren ook diens manager Johan Boesjes en trainer Daniël Knibbeler

Marloes Horst

NEW YORK - Topmodel Marloes Horst uit Terhorne, woonachtig in New York, is als een komeet omhooggeschoten. Ze siert wereldwijd covers van het internationale magazine Vogue. Haar ster is bijna even hoog gerezen als die van haar Friese evenknie Doutzen Kroes. Beide jongedames zijn exponenten van het lingerielabel Victoria’s Secret.  In hun spoor maken meer Friezinnen kans op een grote carrière. Vrouwen uit onze provincie staan aan de top omdat ze volgens kenners rijzig zijn, struis, natuurlijk, sensueel, nuchter en intelligent. Onze provincie kan geen betere reclame krijgen.

BERLIKUM – De provincie Friesland heeft haar eerste terp gekocht. De terp, die vlakbij Berlikum ligt, is archeologisch gezien zeer waardevol. De aankoop is onderdeel van het Terpenproject Fryslân. De provincie wil de aantasting van terpen die onder een akker liggen tegengaan. Ploegen is namelijk gewoon toegestaan, maar leidt wel tot schade aan de terp. Een van de mogelijkheden binnen het project is het aankopen van de terp, om die vervolgens met gras in te zaaien.

Met het terpenproject willen Rijk en provincie uitzoeken of de belangrijkste terpen zo beter beschermd kunnen worden. De aankoop van deze terp is hierin een belangrijke stap. De

Vlnr.: bediening Rizky Sinuraya, Egbert van Hes (directeur Eisma Mediagroep), gastheer Sicco Gerlsma, chef-kok Esther Gerlsma

Naam Egbert van Hes | Leeftijd 51 | Woonplaats Oranjewoud | Burgerlijke staat Gehuwd met Esther Peperman, 4 kinderen: Ferris (26), Just (23), Mirthe (22) en Esmeé (18) | Functie algemeen directeur Eisma Mediagroep in Leeuwarden | Locatie Tandjong Priok Arum | Chef-kok Esther Gerlsma | Gastheer Sicco Gerlsma | Bediening Rizky Sinuraya

 Jij bent in de voetsporen van jouw vader getreden. Jouw kostje was gekocht? Zeker niet! Ik ben ook niet via mijn vader, die namens de Handelsdrukkerij van 1874 in 1976 drukkerij/uitgeverij Eisma overnam, in

HARLINGEN / ROTTERDAM – Het stoomschip Rotterdam blijft in Rotterdam. Woonbron heeft exclusief overeenstemming bereikt over de verkoop van het schip met WestCord Hotels van Harry Westers voor een bedrag van € 29,9 miljoen.

Harry Westers, directeur van WestCord Hotels: 'We zijn zeer enthousiast over deze kans. Het schip, dat uniek is op de wereld, is een prachtige aanvulling op onze portefeuille.' De nieuwe eigenaar benadrukt dat alle boekingen gewoon doorgaan: 'Gasten kunnen blijven boeken. En ook bestaande boekingen nemen wij gewoon over. Ik verheug me erop om gasten te mogen ontvangen op dit bijzondere schip.'

Bert Wijbenga

SNEEK - De realisering van het plan voor een cultureel kwartier in Sneek is bekroond met de opening door koningin Beatrix. Voor een bedrag van € 15,8 miljoen kreeg de Friese Waterpoortstad de beschikking over een nieuw theater met 600 stoelen. Voor bijna eenzelfde investering (€ 14,1 miljoen) verrees aan de overzijde van de Westersingel het Kunstencentrum Atrium. Onderdelen daarvan zijn een dans- en muziekschool, een klein theater in de bestaande kerk en poppodium Het Bolwerk. Op het met veel ceremonieel gepaard gaande bezoek van de koningin volgde de dag er op een door ‘tout Sneek’ bezochte galavoorstelling. Hoogtepunt daarvan was een

SNEEK – Lammert Fopma heeft besloten om per direct zijn functie neer te leggen als algemeen directeur van AB Vakwerk. Na ruim dertien jaar, waarvan zeven jaar als algemeen directeur, werkzaam te zijn geweest bij AB Vakwerk vindt hij het tijd voor een volgende stap in zijn carrière. Voorlopig zal financieel directeur Aebe Aalberts zijn taken waarnemen.

Jorrit Jorritsma, voorzitter van de raad van commissarissen: ‘Lammert heeft een grote bijdrage geleverd aan de professionalisering, uitbreiding en groei van de organisatie. Hij is een visionair en ik ben ervan overtuigd dat hij een mooie toekomst voor zich heeft buiten onze organisatie

LANGWEER - Fryslân Culinair, het samenwerkingsverband van de betere restaurants in Friesland, heeft er vier nieuwe leden bij. Het zijn De Vrijheid in Grou (Melle en Hanny Bakker), Lyf’s in Beetsterzwaag (Theun en Ineke Rooks), de Jouster Toer in Joure (Johan Schotanus en Diana Thijsseling) en Tandjong Priok in Arum (Sicco en Esther Gerlsma). Met de toetreding van deze zaken is het aantal leden op veertien gekomen. De nieuwe leden werden tijdens een bijeenkomst in ’t Jagertje in Langweer gepresenteerd.

Fryslân Culinair is in 2000 opgericht en viert op 8 november het 12½-jarig bestaan met een groot gala in Lokaal 55 in Sneek. In de

Per heden is de ZakenSpiegel voor Friesland overgenomen door Mentis Media en wordt het blad als bedrijfseconomisch katern in het Fries Journaal geïntegreerd.

Het Fries Journaal (sinds 2003) is een belangwekkende en interessante netwerkkrant die tweemaandelijks in een oplage van 6.400 exemplaren verschijnt. De attentiewaarde is groot door het hoge human interest-gehalte.

Door de overname van de ZakenSpiegel creëert het Fries Journaal een steviger en breder draagvlak. Daardoor wordt het blad lijviger (minimaal 24 pagina’s) en nog interessanter voor zowel lezer als adverteerder.

Door de overname denkt Albert van Keimpema een sterker en

Alle Jong.

GRONINGEN – Kunstenaar Alle Jong studeerde dit jaar af aan kunstacademie Minerva in Groningen. Hij exposeerde in 2011 in het Fries Museum. De werken die Jong maakt zijn voor hem verhalende documenten. Jong zegt op reis te zijn door een wereld die alleen voor hem toegankelijk is, zoals een kind onder de tafel kruipt. Het is een reis door zijn bewogen leven waarin realiteit en fantasie met elkaar zijn versmolten. Vanaf 15 september heeft Alle een solo-expositie ‘Verstilde Dwalingen’ in de ZIC ZERP Galerie in Rotterdam. Tevens is zijn werk eind september te aanschouwen tijdens de Amsterdamse kunstbeurs Club A.Projects @ LOODS

Ed Nijpels

DIJKEN – Volgens Ed Nijpels, voorzitter van de vereniging van educatieve boekverkopers KBb Educatief, is het niet de vraag of digitaal onderwijs in Nederland wordt ingevoerd, maar wanneer. De Volkskrant publiceerde onlangs zijn opinie waarin Nijpels stelt dat politici vluchten voor digitaal onderwijs, dat in zijn ogen op termijn realiteit wordt. En dus is actie geboden om digitaal onderwijs in te voeren. Maar daarvoor dient het huidige systeem van gratis schoolboeken te worden aangepast.

Wat is de kern van uw voorstel? ‘Het digitale onderwijs komt eraan. Dat staat als een paal boven water. In het huidige systeem krijgen scholen

Aucke van der Werff, burgemeester Noordoostpolder

EMMELOORD – Menig inwoner van Friesland zal meerder malen in de file staan voor de Ketelbrug, de gateway naar de Randstad. In de drukke zomermaanden opent de brug tweemaal per uur voor de pleziervaart. Naast het fileprobleem zijn er de afgelopen jaren vanwege technische problemen diverse incidenten geweest in de verkeerssituatie rondom de brug. Recent begon de wedstrijd Heerenveen-Ajax later omdat de Amsterdamse spelersbus een uur vaststond bij de Ketelbrug. De problemen zijn burgemeester Aucke van der Werff van Noordoostpolder een doorn in het oog. Hij pleit voor beperkte opening van de brug.

 

U hebt een steen in de vijver

Joop Atsma, op de regenwaterbak de bezoekers begroetend.

SURHUISTERVEEN – Zou de oranjekoek van bakker Willem Dietens (De Korenaar) van invloed zijn geweest op de overwinning van wereldkampioen Mark Cavendish in de wielerronde van Surhuisterveen? Feit was dat hij zich in de tuin van Joop en Gea Atsma tegoed deed aan die calorierijke koek en kort daarna zowel de Friese favoriet Pieter Weening als de Slowaakse rivaal Peter Sagan in de allerlaatste meters versloeg.

Echte wielerliefhebbers, die vooraf weer gastvrij werden onthaald in de tuin van demissionair staatssecretaris Joop, ontging die close finish niet. Maar de meesten hadden het te druk met netwerken op de tot een VIP-dorp omgetoverde

Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager in het boemmeltje It Dokkumer Lokaaltsje.

DOKKUM – Veel hielp het niet dat demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager prominent te gast was in Dokkum, waar hij een ontmoeting had met zakenlieden en een bezoek bracht aan de Dokkumer Vlaggen Centrale (DVC), VanderGang Herenkleding en Bouwgroep DijkstraDraisma. Zijn partij, het CDA, won slechts één zetel bij de Tweede Kamerverkiezingen en zit met 13 Kamerleden op een historisch dieptepunt. In het locomotiefje It Dokkumer Lokaaltsje werd de bewindsman naar de diverse bestemmingen gereden. Zijn gastheer was de Friese CDA-voorzitter Douwe Tamminga. Verder secondeerden Sander de Rouwe (nr. 3) en Harry

AB Vakwerk-directeur Lammert Fopma met Jort Kelder. © Robert Vinkenborg

FRANEKER – In de Martinikerk van Franeker werd het seminar Kleurrijk Ondernemen gehouden in het kader van de Agrarische Dagen. Marijke Roskam, bekend van haar radioprogramma’s bij BNR, leidde een boeiende paneldiscussie met ‘kleurrijke’ agrarische ondernemers. Centrale vraag was: hoe kunnen agrariërs overleven in deze moeilijke tijd? Dat lukt sommige agrariërs door een zogenoemde ‘tweede tak’ naast hun eigen bedrijf te beginnen. Er werden sprankelende en inspirerende voorbeelden besproken van renderende ondernemingen als zorgboerderijen, evenementen als ‘koe knuffelen’ en geslaagde

HILVERSUM / JOURE - Doppio Espresso Hilversum heeft de Publieksprijs in de Koffie Top 100 gewonnen. Ook de vestigingen van de espressobarketen in Joure en Zwolle hebben een notering in de Koffie Top 100 behaald. Doppio Espresso Joure behaalde de 8e plek en is daarmee de beste Doppio Espresso vestiging volgens de vakjury.

[banner]

De Koffie Top 100, een ranglijst van de honderd beste koffie-adressen van Nederland, vindt met ingang van 2012 jaarlijks plaats op initiatief van het vakblad Misset Horeca en Friesche Vlag. Kandidaten werden aangedragen door koffiebranders en –leveranciers. Doppio Espresso ontvangt de prijzen ruim vijf jaar

Sybo Smeding.

SINT ANNAPAROCHIE – De kracht van het familiebedrijf wordt treffend gesymboliseerd door Smeding Aardappelen Groenten Fruit. Beppe Sjoukje begon middenin de crisisjaren, in 1933, in Wommels een groentewinkeltje, dat uitgroeide tot een toonaangevende groentegroothandel in ons land (met een enorm palet aan producten, deels onder het eigen label Mijnboer), en een van de grootste werkgevers in Friesland. Vorig jaar werd een flinke uitbreiding gerealiseerd: het complex werd met 8.850 m² (6.000 m² en 2.850 m² kantoor) uitgebreid naar ruim 20.000 m². Mocht nieuwbouw nog een keer nodig zijn, dan is dat niet

GROUW/LANGWEER – Zoals gewoonlijk waren de grootste skûtsjefeesten in Grouw en Langweer. In beide watersportplaatsen was het bomvol. Grouw beet het spits af. Speciaal op deze dag organiseerde hotel Oostergoo een pontonlunch, met als visleverancier Ida Visservice, op de Wijde Ee, vanwaar een prachtig uitzicht op de wedstrijd werd geboden. Tal van gasten waren aanwezig.

In Langweer waren meer party’s. Elsbeth Janmaat had weer het loungeskûtsje van Jacob Huisman ingezet om vrienden een prachtige dag te bezorgen, traditioneel afgesloten met een Italiaans eetfestijn bij La Buona Cucina van Cees-Jan Koek. Riemer en Annie

Jan Arendz en Marijke Geertsma.

Naam Jan Arendz en Marijke Geertsma | Leeftijd Beide 60 | Woonplaats Wytgaard | Burgerlijke staat Gehuwd met elkaar, een zoon (Jeen, 30) en een dochter (Gearte, 29) | Functie Acteur bij Tryater en zelfstandig theaterproducent (Stichting J & M Teaterwurk) | Locatie Frouckje State Ryptsjerk | Chef-kok Gilbert van der Heide | Gastheer Thom van der Heide | Bediening Steven Pietersma

Jullie vormen als acteursechtpaar een economische eenheid. Jan: Bij Tryater zijn we in loondienst. Dat is ons hoofdinkomen. Verder doen we eigen producties, en in opdracht, we nemen schnabbels aan en we doen af en toe

De makers. Vlnr.: uitgever Eddy van den Noord, fotograaf Jacob de Winkel en de schrijvers Bonne Stienstra en Anne Roel van der Meer.

GROUW – Aan de vooravond van het SKS-skûtsjesilen werd in Hotel Oostergoo in Grouw het boek ‘Skûtsjebloed’ gepresenteerd. Aan de hand van veertien schippersportretten krijgt de lezer een goed beeld van het skûtsjesilen in vroeger tijden en van vandaag de dag, want er is gesproken met zeven oud-schippers en zeven huidige schippers. Eigenlijk zijn er vijftien schippers geïnterviewd want het verhaal over vader Joop en zoon Berend Mink is een dubbelportret. De verhalen zijn geschreven door Bonne Stienstra en Anne Roel van der Meer, beide sportredacteur van de Leeuwarder Courant, hoewel Bonne inmiddels is

Sippy wordt gelauwerd door Gerard van Klaveren, rechts Jan Koster, in het midden Geartsje de Vries.

LEMMER – Radioverslaggever Sippy Tigchelaar is op de laatste dag van de IFKS benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Koninklijke onderscheiding werd, geheel in stijl op het water, uitgereikt door burgemeester Gerard van Klaveren van Weststellingwerf waar Sippy woonachtig is. Na haar laatste interview aan boord van een van de skûtsjes werd Sippy in het verslagbootje aangehouden door een politieboot. Die had geen boete, maar een onderscheiding voor haar in petto.

Sippy Tigchelaar nam na 35 jaar samen met collega Klaas Jansma afscheid als skûtsjesylverslaggever.

Zij werd volledig verrast door de actie van de

Pieter Jan Postma laat zien dat hij ambassadeur van het Jeugd Sport Fonds Friesland is. Links Yanna van Tol (Sport Fryslân, secretariaat), bestuurslid Thijs Spijkervet en rechts voorzitter Cor Greben.

TERKAPLE/HEERENVEEN – Finn-zeiler Pieter Jan Postma, die op de Olympische Spelen in Londen net naast de medailles greep, is benoemd tot ambassadeur van het Jeugd Sport Fonds Friesland. ‘Een hele eer. Dit ambassadeurschap past precies bij me,’ zegt de afgestudeerde maritiem officier over deze benoeming. Hij was zich al aan het oriënteren op een ambassadeurschap en het was zijn moeder die hem over het Jeugd Sport fonds tipte. En dat bleek een schot in de roos te zijn.

‘Ik wilde graag wat terugdoen voor de samenleving. Kinderen de gelegenheid bieden om te sporten vind ik heel belangrijk. Ik heb zelf altijd heel

OOSTERWIERUM – Beeldend kunstenaar Ids Willemsma zit de ochtend waarop ik hem bezoek niet helemaal lekker in het vel. De drukte rond het boek dat over hem wordt gemaakt in het kader van de overzichtstentoonstelling, die in oktober in de koepel van de Friesland Bank wordt geopend, staat hem tegen. Hij is zogezegd ‘uit zijn doen’. Stond hij op dit moment maar op schaatsen, mijmert het 63-jarige natuurmens. Of zat hij maar op de fiets. Heerlijk in weer en wind, beulend tegen de straffe noordenwind die een dag tevoren een pruimenboom op het ruig begroeide erf velde. Dat was al geen best voorteken voor deze dag.

Eenzaamheid bekruipt hem als

GREONTERP – Wat was het een vibrerende periode in Friesland toen de nationaal verguisde en bewierookte Gerard Reve zich settelde in het gehucht Greonterp, waar hij van 1964 tot 1971 woonde, samen met zijn toenmalige levenspartners Teigetje (Willem Bruno van Albada) en Woelrat (Henk van Manen). De laatste voegde zich in 1969 bij de twee anderen. In 1974 vertrok Reve naar Frankrijk. Willem Bruno en Henk bleven in Nederland en begonnen samen een modelabel onder hun bijnamen.

Reve koos in Greonterp, aan het voeteneind van Blauwhuis, domicilie in een woning die hij ‘Huize Het Gras’ noemde. Een zandloper en een ganzenveer liet hij in een

WOLVEGA – Stichting Opera Spanga bracht dit jaar twee voorstellingen: de opera Stuyvesant Zero op twee locaties en de operafilm Donna Giovanna in een drive-in bioscoop. Burgemeester Gerard van Klaveren van Weststellingwerf was gastheer tijdens de première van de film in het weiland van raadslid Jacob de Wolff.  Auto’s waren in theateropstelling geparkeerd voor het enorme filmdoek dat in een paar minuten werd opgeblazen. Met de autoradio op de juiste frequentie afgesteld werd het publiek getrakteerd op een bijzonder spektakel.

In 2008 werd de opera Donna Giovanna in Spanga opgevoerd en dit jaar werd het verhaal over

Gasten van het Congres Bureau Friesland op de bordestrap van Lauswolt, een van de topuitspanningen voor zakelijk toerisme.

LEEUWARDEN – Vanzelf komen ze niet naar Friesland, de zakelijke toeristen. Daarom organiseerde Jant van Dijk van Congres Bureau Friesland een tweedaagse ‘site visit’ voor organisatoren van congressen, vergaderingen, personeelstrips en excursies om nader kennis te maken met onze provincie. De veertig deelnemers werden in de watten gelegd. Ze sliepen in de beste hotels van Leeuwarden, ze genoten in Grand Hotel Post-Plaza van een copieus vijfgangen diner en ze werden muzikaal verrast door Voice of Holland-winnares Iris Kroes. Op de tweede dag werd het gezelschap door de provincie getoerd en beleefden ze Friesland puur. Zoals

De old soldiers Riemer van der Velde en Klaas Oenema brengen een toast uit op de wedstrijd.

MOLDE – Met een privécharter reisde sc Heerenveen na twee seizoenen zonder Europees voetbal met een klein gezelschap van 84 mensen, incluis staf en selectie, vanaf Eelde af naar Molde in Noorwegen, waar de strijd moest worden aangebonden met de plaatselijke FK. Een vlucht van twee uur. Het werd een bijzondere ervaring, maar in sportief opzicht liep de tweestrijd uit op een teleurstelling. Na de onnodige 2-0 nederlaag in Noorwegen volgde een 1-2 in eigen huis. Na twee ronden lag Heerenveen er dus al uit.

Eenmaal in de stad vallen in het verkeer stadsbussen op met portretten van de landskampioenen. Met die van een oude bekende

Eerste Wâldgieltsjes voor Henk Markus (op de foto links) van restaurant Het Ambacht in Heerenveen.

HEERENVEEN – Notaris Jaap Wilman, ‘peetvader’ van de eerste Wâldgieltsjes, dolde dit seizoen de eerste piepers uit de tuin van restaurant Het Ambacht in Heerenveen. Vervolgens werd de echtheid door een notarisklerk vastgesteld, hetgeen geen al te lastige klus was aangezien de gieltsjes in Heerenveen al kant en klaar in de verpakking bleken te groeien. Na het vaststellen van de echtheid, die ook wordt gegarandeerd door het streekmerk Wâldpyk, overhandigde Wilman de eerste Wâldgieltsjes aan chef-kok Henk Markus van Het Ambacht.

Markus was zeer ingenomen met deze geste en presenteerde daarna samen met zijn

Willem Olov Louridtz van Bokma overhandigt een fles Bokma aan de Leeuwarder burgemeester Ferd Crone.

LEMMER – Bokma Friesche Beerenburg (eigendom van Bols) is na meer dan 30 jaar afwezigheid weer terug in Friesland. Tijdens het SKS skûtsjesilen in Lemmer op de Frisian Queen vond de symbolische overdracht plaats van de eerste flessen Bokma Beerenburg aan schipper van het Ljouwerter Skûtsje, Jappie Meeter. Klaas Bokma begon in 1894 zijn distilleerderij aan de Tuinen in Leeuwarden. Met de sponsoring van het Ljouwerter Skûtsje geeft Bokma, vooral bekend door de jenever, symbolisch het Friese drankje naar oud familierecept weer terug aan Friesland, in het bijzonder aan Leeuwarden, waar alles begon

Tessa (Tjitske Reidinga), Rogier (Mark Rietman) en Maugosha (Nanette Drazic) in gesprek. foto © Nyklyn

AMSTERDAM – Actrice Tjitske Reidinga, in Leeuwarden geboren en dit jaar 40 geworden, is uitgegroeid tot de grand lady van de Nederlandse film- en toneelwereld. In haar eentje redde zij de ietwat tegenvallende film ‘De Verbouwing’ die momenteel in de bioscopen draait. Tjitske speelt in deze door Will Koopman geregisseerde film de rol van plastisch chirurg Tessa van Asselt. Zij verliest de greep op haar succesvolle leven door een volledig uit de hand lopende verbouwing. Een thriller naar de gelijknamige roman van Saskia Noort. Tjitske Reidinga, met name bekend als Claire van Kampen in ‘Gooische Vrouwen’, zit 20

SINT NICOLAASGA – Het is wellicht de grootste attractie van Friesland: de jaarlijkse allegorische optocht van Sint Nicolaasga. Met 26 nummers niet alleen een grote optocht, maar tevens kwalitatief van hoog niveau. Sommige wagens zijn ware toneel- en kunststukjes, waarbij de figuratie door buurtbewoners en amateurs indrukwekkend is. Je leest de kracht van de pure liefhebberij er aan af. Dit alles zonder één cent subsidie. Maar liefst 25.000 bezoekers genoten ’s ochtends en ’s avonds van dit bijzondere spektakel. De juryprijs was voor de Gaestdyk met The Swimming Thirties en de publieksprijs ging naar de KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren) 

LEEUWARDEN – Gemaaid gras kan dienen als bron voor biobrandstof. In het project ‘Gras als Energiebron’ onderzoeken een aantal partners de toepasbaarheid van het gras. Het college van Gedeputeerde Staten trekt een ton uit voor dit project.

Om vanuit gras en ander snoeiafval (zoals snoeihout) biobrandstof te winnen, worden daar eerst pellets van. Dit lijkt op paardenbiks en wordt in een speciale verbrandingsketel gestopt. De graspellets bevatten gemaaid gras dat afkomstig is van natuurterreinen. De speciale verbrandingstechniek levert duurzame en voordelige warmte op. Voor de leveranciers van het gras (zoals gemeenten

LEEUWARDEN - Er is onverwachts een onbekend portret opgedoken van Rembrandts vrouw Saskia Uylenburgh. Dit was voor de Stichting Culturele Herdenkingen in Fryslân, die dit jaar haar 400ste geboortejaar viert - www.saskia400.nl - niets minder dan een sensationele ontdekking.

Een kunstverzamelaar bezit namelijk een portret van Saskia dat volgens hem tot nu toe onbekend is gebleven. Alleen een enkele Rembrandtexpert heeft er weet van. 'Wij waren zeer verrast door door het portret want we hadden ons uitvoerig verdiept in het leven van Rembrandt en met name Saskia en daarbij ook alle van haar bekende portretten de revue laten passeren. Zo

UTRECHT – Het zijn drukke tijden voor Nynke de Jong, columniste bij NRC Next en de Leeuwarder Courant en schrijfster van de boeken ‘Vrouw en fiets’ en ‘Vrouw kijkt sport’. Diverse optredens in de media, iedere dag een paar deadlines en dan ook nog alle sportevenementen zoveel mogelijk live volgen. De in Goënga geboren Neerlandica woont in Utrecht en haar laatste boek is toe aan de tweede druk. In ‘Vrouw kijkt sport’ geeft Nynke in een vlot geschreven en humoristische stijl handige tips voor het kijken naar sport, zodat je er meer plezier aan beleeft.

We zijn halverwege de sportzomer. Wat zijn volgens jou de memorabele momenten tot nu

HEERENVEEN – Juni was weer de diplomamaand. Veel scholieren konden de vlag in top hijsen. Hoewel ieder diploma een prestatie is om trots op te zijn, zijn er altijd een paar hoogvliegers, ook in Friesland. Zoals Jorrit Visser die een tien scoorde op zijn examen Grieks, een prestatie die zelden wordt geleverd. Ook niet door zijn docent aan het Bornego College in Heerenveen. Daarom aandacht in deze rubriek voor ‘slimmerik’ Jorrit Visser.

Volledige naam Jorrit Sytse Visser

Geboortedatum en plaats Ik ben geboren op 5 mei in 1994 te Heerenveen.

Woonplaats De Knipe. Een geweldig en gezellig dorp.

Opleiding Ik heb dit jaar het gymnasium

AMSTERDAM – Er waait een frisse wind door politiek Nederland. De jongeren van G500 doen de komende verkiezingsmaanden van zich spreken met de roep om noodzakelijke hervormingen in Nederland. De ruim duizend leden van G500 zijn gezamenlijk lid van de drie traditionele partijen CDA, VVD en PvdA. Via dat lidmaatschap wil de G500 het aloude politieke driestromenland herstellen en deze partijen in de juiste richting duwen, hoewel hun maatschappelijk engagement op het PvdA-congres op een onthutsende ervaring uitliep, want daar werden ze voor fascisten uitgemaakt! Dat zegt alles over deze partij. De uit Heerenveen afkomstige Eline Bötger (22)

WOUDSEND – Al een kwart eeuw wist Ype van der Meulen dat hij ooit, in het millenniumjaar 2000, skûtsjeschipper zou worden, en bijna 40 jaar wist hij wanneer aan dat schipperschap een einde zou komen. Dat einde nadert, want op de slotdag in Sneek 2012 zeilt hij zijn laatste race. Nota bene in het seizoen dat het familieskûtsje ‘Klaas van der Meulen’ 100 jaar bestaat.

Deze samenloop van omstandigheden heeft een dramatische achtergrond. In 1973, op zaterdag 7 juli, stierf Ype’s heit Klaas van der Meulen in het harnas. Tijdens de race in een dikke storm op de woelige baren van het schuimende IJsselmeer bij

BAKHUIZEN – Een middelgroot architectenbureau dat in deze tijden van economische recessie vele projecten op jaarbasis ontwerpt is uitzonderlijk. Toch geldt dat voor Zijlstra Architecten uit Bakhuizen. Oprichter Lieuwe Zijlstra (68) weet waarom. ‘Wij hebben ons in de bouwhausse altijd bij onze kerntaak, het architectenvak, gehouden. Zo voorkom je dat andere verplichtingen als een molensteen om je nek krijgt te hangen.’ Vijf jaar geleden droeg Zijlstra senior het bedrijf over aan zijn zoon Rudolf (44), die nog steeds gebruik maakt van de kennis en ervaring van zijn vader.

Lieuwe Zijlstra groeide op in Sneek als zoon van een garagehouder in

OOSTERLITTENS – Haring en wijn, is dat een combinatie die wel kan? Siep van der Meer van Ida Visservice en Fedde Benedictus van De Wijnimporteurs vinden van wel. Vorig jaar organiseerden zij voor het eerst een haring/wijnproeverij en die kreeg dit jaar een vervolg bij het prachtige, authentieke dorpscafé Het Wapen van Friesland in Oosterlittens, waar Jasper Buddelmeijer en Karin Hofma de scepter zwaaien. Hun zaak staat aan het mooiste pleintje in onze provincie.

Een vakjury proefde de haring en de wijn blind. De jury bestond uit Albert van Keimpema (publicist, voorzitter), Riemer van der Velde (erevoorzitter sc Heerenveen), Joop

WAT Borrel ter gelegenheid van 10 jaar Corporate Match. | WAAR Tent achter Oud Herema State in Heerenveen. | WANNEER Vrijdag 15 juni. | WIE Gastheren Berend Westra, Bernard Stornebrink, Emile Vrieswijk en gastvrouw Liesbeth Schievink. Allen namens Corporate Match. Liesbeth is het ‘broekje’. Ze is in 2011 partner geworden. Daarvoor was ze klant. Verder zo’n 40 gasten. | BIJZONDERHEID Sjoukje Visser masseert gasten die plaatsnemen in een lig/zitstoel. Ze noemt dit ‘stoelmassage’, ook wel shiatsu. Deze vorm van massage geeft volgens Sjoukje nieuwe energie en het ontspant. Heel goed voor gestreste zakenlieden. Ze doet dit bij mensen

HEERENVEEN – Lucas Wijnwinkel in Heerenveen geeft inspiratie aan wijnbeleving. Deze nieuwe zaak aan de Lindegracht, die recent werd geopend, biedt de mooiste wijnen van gerenommeerde wijnhuizen op alle continenten (Zuid- en Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Europa, Australië en Nieuw-Zeeland). Onder andere liggen wijnen van Boschendal en De Rothschild en de beste champagnes in de rekken bij Lucas Wijnwinkel.

Mark Lucas (23) heeft als sommelier in diverse toprestaurants in het westen, in Amsterdam en in Friesland gewerkt. Na acht jaar ervaring te hebben opgedaan vond hij het tijd worden om voor zichzelf te beginnen. De wijnen verkoopt

LEGEMEER – Sydo Schikker heeft de sportgenen niet van een vreemde. De winnaar van het Harlingen Open Golf 2012 is namelijk de zoon van Johan Schikker, een van de mede-initiators van dit mooie evenement. Als tweede en derde eindigden respectievelijk Rinus Weima en Henk Jumelet.

Het was niet de enige prijs voor Sydo, want hij won ook de 3 ball neary. De 2 ball neary was voor Chris Oosterhuis. Winnaar van de puttwedstrijd werd Coos Wierda.

Er werd ook een clinic georganiseerd en als winnaars kwamen daaruit naar voren Ronald Vonk en Liesbeth Arlman. Zij kregen twee golflessen cadeau. De tweede prijs (één golfles) ging

SNEEK – Beter konden de Captains of Industry het niet treffen tijdens de Friso Bokaal, want er stond een prachtige bries op een woelig Sneekermeer. Winnaar werd Harry Hendriks, directievoorzitter van Philips Benelux. Hij stond aan het roer met Gerhard Pietersma, de schipper van Eernewoude, welk dorp een link heeft met de multinational. Immers, Frits Philips recreëerde vroeger in deze watersportplaats en had op het ‘Philips-eilandje’ een vakantiewoning. Eernewoude won de eerste manche en eindigde in de middagwedstrijd als vijfde. Daardoor bleven Pietersma en Hendriks Joure een tiende punt voor. Als derde eindigde Grouw

HEERENVEEN – De Carbage Run voor auto’s ouder dan 15 jaar en goedkoper dan € 500 telde een opvallend Fries koppel: Hermanna Kuiper en Frieda Deden. Ze deden mee in het ‘oude barrel’ van Jack Kuiper, de schoonvader van Hermanna. Maar de Mercedes 240D doet het nog best en ziet er ook nog pico bello uit. Om de auto wat af te waarderen was er een roestpimp aangebracht. De rally ging op maandag 9 juli in Hardenberg van start en de volgende etappeplaatsen waren Dresden, Krakow, Boedapest, Rijeka en Salzburg, waar vrijdag de dertiende werd gefinisht. Hermanna hadden er toen 3.000 km op zitten. De reden om deel te nemen

SNEEK – Binnenstad Bootverhuur gaat deze zomer weer elektrische boten verhuren in het centrum van Sneek. Nu vanaf het Hoogend, bij de Waterpoort. Vorig jaar is dit initiatief genomen door Recreatiecentrum Sneek  en is men begonnen met verhuur vanaf de Prins Hendrikkade. Daar bleek echter dat de boten niet in het oog sprongen. Vandaar de verhuizing naar de Waterpoort.

Ook voor inwoners van Sneek en omgeving is het verassend en ontdekkend om door de stadsgrachten te varen. Sneek volgt daarmee veel andere steden, waar elektrisch en fluisterstil door de grachten kan worden gevaren. Onder bijna alle bruggen kan me door.

De boten kunnen al voor

IRNSUM – Lezers van de Leeuwarder Courant hebben Sneekerhof in Irnsum tot beste Friese jachthaven verkozen. De Sulveren Bolder gaat derhalve naar Iwan (33) en Mirjam (28) de Jong van de winnende jachthaven. Ze zijn hartstikke blij met deze eerste publieksprijs voor fijnste aanlegplaats.

Tientallen pleziervaarders schreven over de haven aan het Prinses Margrietkanaal tegenover Terhorne. Dat het er zo mooi ligt in de luwte van de bomen, dat het er zo rustig en groen is, dat de voorzieningen netjes en schoon zijn, dat je er zo fijn op het terras kunt zitten, dat je er lekker kunt eten, dat de uitbaters behulpzaam en vriendelijk zijn. Dat

LANGWEER – De zevende editie van de Heerenveen Regatta is gewonnen door Rabobank Heerenveen. In de praam van Klaas Boersma was de ploeg van teamcaptain Wilant Steenhoek over twee manches veruit de beste op de Langweerder Wielen. Tweede en derde werden respectievelijk de DBC Groep en Groenewegen, die in de persoon van Foppe de Haan een watersportende coach aan boord had. Het evenement dat onder fraaie omstandigheden werd gehouden was zeer geslaagd.

De Rabobank had het voordeel dat er van de gasten enkele zwaargewichten ontbraken, alsook de boomlange commercieel directeur Jan Feenstra (wel aanwezig bij de prijsuitreiking), wat bij de

LEEUWARDEN – De tijd van Saskia van Uylenburgh, vrouw en muze van Rembrandt van Rijn, komt terug in Leeuwarden. De provincie geeft subsidie aan een stichting die op 29 september 2012 uitgebreid stilstaat bij het 400ste geboortejaar van Saskia. Voor nog eens drie andere culturele projecten stelt de provincie ook geld beschikbaar. Het gaat om projecten die geld krijgen uit de subsidieregeling ‘bezinningstoerisme’. Ze tonen aan dat er in Friesland veel activiteiten zijn die passen bij de ambitie om van Leeuwarden in 2018 de culturele hoofdstad van Europa te maken.

Zo was er in mei het project ‘Land van belofte’ waarin wandtapijten van

LAUWERSOOG – Als jonge inwoner van het dorpje Ee heeft Hans Wiegel de nog niet afgesloten Lauwerszee van nabij meegemaakt. Opstappen op de veerkade in Oostmahorn om een dagje Schiermonnikoog te beleven. ‘Al bij het vertrek was je vakantie begonnen,’ zei hij in het vernieuwde havenkantoor dat hij net als 22 jaar geleden, toen als commissaris der koningin, officieel opende. Twee gevelsteentjes getuigen van deze openingshandelingen. Misschien zit er ook nog een derde in, want Wiegel maakte met een biertje in de hand een montere en fitte indruk.

In 1969 werd de Lauwerszee afgesloten en sindsdien is er heel veel veranderd. De opstapplaats is nu

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen