LEEUWARDEN – De tijd van Saskia van Uylenburgh, vrouw en muze van Rembrandt van Rijn, komt terug in Leeuwarden. De provincie geeft subsidie aan een stichting die op 29 september 2012 uitgebreid stilstaat bij het 400ste geboortejaar van Saskia. Voor nog eens drie andere culturele projecten stelt de provincie ook geld beschikbaar. Het gaat om projecten die geld krijgen uit de subsidieregeling ‘bezinningstoerisme’. Ze tonen aan dat er in Friesland veel activiteiten zijn die passen bij de ambitie om van Leeuwarden in 2018 de culturele hoofdstad van Europa te maken.

Zo was er in mei het project ‘Land van belofte’ waarin wandtapijten van

LAUWERSOOG – Als jonge inwoner van het dorpje Ee heeft Hans Wiegel de nog niet afgesloten Lauwerszee van nabij meegemaakt. Opstappen op de veerkade in Oostmahorn om een dagje Schiermonnikoog te beleven. ‘Al bij het vertrek was je vakantie begonnen,’ zei hij in het vernieuwde havenkantoor dat hij net als 22 jaar geleden, toen als commissaris der koningin, officieel opende. Twee gevelsteentjes getuigen van deze openingshandelingen. Misschien zit er ook nog een derde in, want Wiegel maakte met een biertje in de hand een montere en fitte indruk.

In 1969 werd de Lauwerszee afgesloten en sindsdien is er heel veel veranderd. De opstapplaats is nu

ALLINGAWIER – Landgoed Allingastate is na een restauratie en verbouwing heropend met een High Tea, waarbij burgemeester Hayo Apotheker van Súdwest-Fryslân present was. Allingastate is nu een Bêd & Brochje met een horecafunctie en wordt gerund door Miranda Schilperoort (zie foto). Volgens haar wordt het landgoed dat is gesticht door Âldfaers Erf, een gewilde trouwlocatie. In het midden op de foto kijkt Aldfaers Erf-initiator Yde Schakel toe.

LAAXUM – Dat een schuthaven honderd jaar geleden bij Laaxum geen overbodige luxe was bleek tijdens de eeuwviering. Het woei een storm van dik zes en de schuimige koppen stonden op een hol IJsselmeer. Slagregens gierden over land en water. Eigenlijk was het zonde voor het prachtige jubileumfeest dat door dorpsbelang en de Werkgroep Visserij en Scheepvaart was georganiseerd, maar aan de andere kant paste dit hondenweer wel bij de kleinste haven van Europa, zoals de Laaxumer ree in de volksmond ook wordt genoemd.

Allerlei activiteiten waren opgezet. Op de dijk stond een infokraam met documentatie en boeken, er werden visnetten

BEETSTERZWAAG – Gastdirigent Per Otto Johansson van het Noord Nederlands Orkest kwam ditmaal met een serieuze boodschap naar het 8ste Zomerconcert Lauswolt: Europa één! Aan het einde van het eerste deel van dit prachtige concert vormde de European Anthem van Beethoven (de Europese hymne, Alle Menschen werden Brüder) een geweldig slotakkoord. Johansson spoorde de 1.100 gasten aan om mee te zingen, maar uit de schuchterheid bleek dat Europa nog niet bij iedereen helemaal in het hart zit. Het was de tweede achtereenvolgende keer dat Johansson het NNO tijdens het Zomerconcert dirigeerde.

Wederom had hij een

HARLINGEN – KEIK 2012 was een groot succes. Ongeveer 2.400 bezoekers bezochten het evenement. De organisatie had een gevarieerd en uitgebreid programma samengesteld. KEIK is een jaarlijks terugkerend kunstevenement voor -bij voorkeur- Friese kunstenaars en wil de cultuur in Harlingen stimuleren en promoten. Het evenement vond plaats in en om de Grote Kerk te Harlingen.

KEIK biedt jonge kunstenaars een podium voor diverse kunstvormen. Hun werk dong mee om de Theo Brandsma-prijs en werd beoordeeld door Kees van Twist. De prijs is vernoemd naar een veelzijdige creatieveling die vier jaar geleden op 39-jarige leeftijd overleed. Winnaar werd

SINT ANNAPAROCHIE/LEEUWARDEN – Was 2006 het Rembrandt-jaar, 2012 is het Saskia-jaar. Dit keer wordt het 400ste geboortejaar van Rembrandts grote liefde en muze Saskia Uylenburgh gevierd in haar geboortestad Leeuwarden. Het Saskia-jaar is ingeluid in de Van Harenskerk in Sint Annaparochie met de presentatie van de biografie van Froukje de Jong-Krap: Saskia Uylenburgh 1612-1642 – Uit de schaduw van Rembrandt. In Sint Annaparochie heeft Saskia gewoond en ze is er getrouwd met Rembrandt, de grootste schilder uit de wereldgeschiedenis. Saskia’s portretten hangen in tal van internationale musea.

Saskia werd geboren in 1612 aan de Ossekop 11 in

LEMMER – Het Woudagemaal in Lemmer, het grootste en enige werkende stoomgemaal ter wereld, ondergaat een grootschalige restauratie. Een deel van het gemaal is drooggelegd voor de onderwater restauratie van het beton- en metselwerk. Dit biedt de gelegenheid om delen van het Woudagemaal te laten zien die normaal verborgen blijven. Het bezoekerscentrum onthulde onlangs een nieuwe exhibit waardoor het restauratieproject zichtbaar wordt.

De ingenieurs van Royal Haskoning hebben een 3D scan gemaakt van het Woudagemaal. Op 170 locaties werd met lasertechnologie elke centimeter van het gemaal in beeld gebracht. Het resultaat is een film waarin

DOKKUM – Na 1258 jaar was Bonifatius weer in Dokkum en in tegenstelling tot zijn bloedig einde in 754 werd hij nu glorieus onthaald. Wederom was zijn komst een spektakel, maar deze keer werd jubel zijn deel. We hebben het over Bonifatius de Musical met in een van de hoofdrollen Syb van der Ploeg als Friese druïde

Weer eens is bewezen hoe hoogstaand de kunst en cultuur in onze provincie is. Overal worden openluchtspelen opgevoerd en waar je ook komt, er wordt ontzettend hard, geïnspireerd en serieus gewerkt. Er wordt echt op details gelet. Met als gevolg een hoogwaardige kwaliteit.

Bonifatius de Musical was er een treffend voorbeeld van

LEEUWARDEN – Het paradijs van de Friese emigrant was niet altijd zo wreed als in het historische boek van Hylke Speerstra is beschreven. Een man die in een andere wereld goed kon aarden was Melis Van der Sluis, die in december 1951 met zijn zuster Gretha aan boord van M.S. Sibajak stapte om in Nieuw-Zeeland een nieuwe toekomst op te bouwen. Melis werd leraar en pottenbakker. Na twaalf jaar in het onderwijs te hebben gezeten werd hij professioneel pottenbakker en kon hij daar van leven. Melis groeide uit tot een toonaangevend kunstenaar. Op 9 juni werd een expositie van zijn werk in galerie De Roos van Tudor geopend. Die was te zien tot en

Na een voorbereiding van ruim een jaar zal deze zomer worden gestart met de realisatie van een Bio-LNG tankstation voor vrachtwagens in Heerenveen. Het project wordt financieel ondersteund door Provinsje Fryslân en gemeente Heerenveen. Bio-LNG is vloeibaar biomethaan, gemaakt van biogas dat ontstaat bij vergisting van organisch afval.

Het gaat om een proefproject van een consortium met de transportbedrijven Portena, Van der Werff en Oenema, het Friese Omrin, Volvo Trucks dealer M.S. de Vries en Zonen, het Friesland College, Duurzaamheidsplatform Heerenveen, Chive Fuels en Holland Innovation Team.Het project wordt gesteund door de

LEEUWARDEN – Twee eminente Leeuwarders – Rienk Wegener Sleeswyk (oud-president van de rechtbank Leeuwarden en Kamerheer van de Koningin) en makelaar Folkert Popma – plus een inmiddels vertrokken hoofdstedeling (ex-wethouder Marco Florijn, nu van Rotterdam), hebben alvast een vlag ontworpen voor de nieuwe gemeente Leeuwarden die wordt uitgebreid met een gedeelte van Boarnsterhim. Maar wat als Leeuwarden nog groter wordt? Volstaat de blauwe vlag, met daarop een gouden leeuw en een rode en witte verticale baan uit het wapen van het oude district Oostergoo (vlag met horizontale roodwitte banen), dan nog?

De nieuwe vlag werd gepresenteerd in

LEEUWARDEN – Koningin Beatrix heeft het vernieuwde Friese provinciehuis in Leeuwarden officieel geopend. Bij aankomst zong een grootkoor van meer dan tweeduizend zangers haar toe met het speciaal door Syb van der Ploeg gecomponeerde en geschreven lied ‘Mei-inoar ien’ (Met elkaar één). Syb zong zelf uiteraard mee. Dirigent Anne Oosterhaven leidde de korenzang.

In de Statenzaal sprak Coen Teulings, directeur van het CPB, de eerste Rede van Fryslân uit. Daarin werd een bespiegeling gegeven van het Friesland in het jaar 2040. Vervolgens vertolkte Gerrit Breteler, samen met koor en brassband ‘De Wâldsang’, de muzikale versie van deze rede die

BEETSTERZWAAG - De eerste Willem Lodewijk Conferentie vond plaats op Landgoed Lauswolt in Beetsterzwaag. In samenwerking met De Friesland Zorgverzekeraar zet VNO-NCW Noord hiermee een nieuwe topconferentie op de kaart. Onder het motto ‘Vernieuwend Vergezicht’ keken we van buiten naar binnen. Hoe kan Noord-Nederland er in 2025 uitzien? Waar liggen onze kansen en welke koers moeten we varen om onze doelen te bereiken? Het is hoog tijd voor vastberadenheid, creativiteit en een sterkere noordelijke samenwerking. Laten we niet wachten tot het één voor twaalf is.

Met meer dan 150 deelnemers was de eerste Willem Lodewijk Conferentie direct een

OOSTERBIERUM – ALS is een vreselijke verlammingsziekte. Veel en diepgaand onderzoek is nodig om deze ziekte te bestrijden, maar een effectievere behandeling van de patiënten zou al een mooi resultaat zijn. Natuurlijk is daar geld voor nodig. Nynke Hoogsteen van Rimag Beheer heeft een broer (Theo) die aan ALS lijdt. Uit eigen ervaring weet ze hoe deze ziekte ingrijpt op het leven van de patiënt en eveneens op de omgeving. Ze vatte tijdens het skûtsjesilen vorig jaar in Grou het plan op om samen met vrienden de Slachte-marathon te lopen en geld in te zamelen. Allerlei sponsoracties en donaties brachten € 14.000 op. Bij de finish in

AMSTERDAM/HEERENVEEN – Als marketeer bij Douwe Egberts had ze een mooie carrière in het verschiet. Maar Cathelijne Lania, geboren in Heerenveen, wilde meer dan het spekken van de aandeelhouders. Haar idealistische inslag bracht haar al eens naar Nepal waar ze na haar studie vrijwilligerswerk deed. Een zilverfabriek riep jaren later haar hulp in bij het aantrekken van meer business. In 2006 werd A Beautiful Story opgericht, gevestigd in Amsterdam. Met Nepalees vakmanschap worden bijzondere sieraden gemaakt die door Cathelijne in de markt worden gezet. De Friezin  is dit jaar uitgeroepen tot duurzame ondernemer van Amsterdam-Oost en is in de

SURHUISTERVEEN – Dalstra Reizen in Surhuisterveen heeft als eerste touringcarbedrijf in Noord-Nederland een convenant met ILenT (Inspectie Leefomgeving en Transport) ondertekend. Hiermee streeft Dalstra naar optimale veiligheid en duurzaamheid. Ook zet men in op een vermindering van de toezichtlast. Pieter Hofstra, voorzitter van Koninklijk Nederlands Vervoer, was bij de ondertekening aanwezig.

Om voor een convenant in aanmerking te komen moet een bedrijf voldoen aan verschillende criteria. Zo moeten de beheersmaatregelen voor veiligheid, kwaliteit en interne controle goed zijn. Verder zijn goede resultaten bij eerdere inspecties een

HEERENVEEN – Oudbouw is in. Eindelijk wordt de waanzin van slopen ingezien. Het zijn vaak de creatieve geesten die bestaande, lege gebouwen een bestemming geven. Zoals in Heerenveen, waar Bert Jonker van Clafis Ingenieus van de Technische School aan de Burgemeester Falkenaweg een broedplaats maakte voor werken, wonen en eten. Niet zonder slag of stoot. De gemeente Heerenveen wist op tal van punten nog behoorlijk tegen te werken

Nu is men het in Heerenveen ook niet gewend dat iets wat leegstaat of verouderd is voor de toekomst blijft behouden. Onder het schrikbewind van de socialist Rudi Boltendal en onder invloed van zijn geloofsgenoot

HEERENVEEN – De Heeren heeft het in digitale communicatie gespecialiseerde bureau Speak overgenomen. Speak is uitgegroeid tot een serieuze partij in multimediacommunicatie. Het bureau combineert commerciële creativiteit met de nieuwste digitale technieken. Klanten van Speak zijn o.a. Rabobank, Omrop Fryslân, Wagenborg Passagiersdiensten, NHL Hogeschool, Friesland College, Dokkumer Vlaggen Centrale, Rederij Doeksen en De Friese Wouden.

Speak is verhuisd naar het pand van De Heeren aan de Trekschuit 20 in Heerenveen dat recent is uitgebreid met een bovenverdieping. Speak zal als zelfstandig bedrijf onder eigen naam binnen de organisatie van

HEERENVEEN – Safety Level/Nijholt Staal- & Machinebouw, dé specialist in glasbalustrades en leuningsystemen, gaat voortaan verder onder de nieuwe naam OnLevel. De naamswijziging markeert na 12,5 jaar een nieuwe fase voor het bedrijf, dat exclusieve en veilige verdiepingsproducten van hoogwaardige bouwmaterialen (glas, aluminium en roestvast staal) maakt.

GROUW – UNIS Group in Grouw heeft plaatsgenoot Hager BV overgenomen. De afdeling elektromotorrevisie van Hager wordt geïntegreerd in UNIS, de overige activiteiten blijven zelfstandig bestaan onder de naam Hager. Alle medewerkers van Hager blijven na overname in dienst. Met de overname haalt UNIS kennis en vakmanschap in huis. Het naastgelegen pand biedt daarnaast uitbreidingsmogelijkheden voor de toekomst.

Hager is naast de revisie van elektromotoren gespecialiseerd in mobiele en duurzame elektrotechniek. Verder is Hager een voorraadhoudende groothandel in een zeer brede range aan producten gericht op de maritieme sector en

JOURE – Frank Crébas uit Emmeloord is 36 jaar en hij heeft al een leven als uit een jongensboek achter de rug. Bovendien heeft hij nog een hele mooie toekomst voor de boeg. Met de verkoop van Marktplaats.nl vergaarde hij een fortuin. Maar liefst € 225 miljoen bracht de advertentiesite op. Met dat geld zijn Frank en zijn ouders nu leuk, doch zinvol aan het ondernemen. Onder andere in kleding van brandnetels, want katoen is niet duurzaam. Verder bedrijft hij zijn passie voor militaire luchtvaart en het maken van luchtfoto’s bijna professioneel.

In Doppio in Joure was Frank te gast bij Jolanda Troelstra-Luinstra (Link To Result) en Erica

BOLSWARD – Trots staat burgemeester Hayo Apotheker van Súdwest-Fryslân op het bordes van het Bolswarder stadhuis met het heamieltrio. Heakeninginne Lysanne Wielsma (19) luidde de Friese zomer in. Ze wordt geflankeerd door Boukje Namminga (20) en Hilde Wolthuizen (20). Alle drie woonachtig in de Hanzestad. Lysanne volgt een opleiding voor filiaalmanager aan de Friese Poort in Sneek en werkt bij Vero Moda in Leeuwarden. Ze wil de HBO-studie merchandising/etaleur volgen en haar hobby is de paardensport. Boukje volgt een opleiding wellness aan het Friesland College in Heerenveen. Ze is sportief. Ze schaatst en fietst. De beklimming van de Alpe

TJALLEBERD – Prinses Máxima werd op basisschool De Streek in Tjalleberd als een popster door de enthousiaste leerlingen onthaald. Nu was het ook de muziek die haar naar het dorpje voerde. Ze is namelijk via het Oranjefonds de drijvende kracht achter het programma Kinderen maken Muziek. Máxima hoopt dat hierdoor de leegloop van studenten aan de conservatoria een halt wordt toegeroepen. Op De Streek bekeek ze het project ‘Pop in de school’, een van de 31 die onder het leerprogramma vallen. Uiteindelijk is het doel om uit de leerlingen op zes basisscholen in Heerenveen, Opsterland en Skarsterlân/Lemsterland een orkest samen te stellen.

LEEUWARDEN – De nieuwe filtermethode waarbij zeewier wordt gebruikt om zware metalen uit water te halen wordt doorontwikkeld. Vier bedrijven en een kennisinstelling gaan dit doen. De provincie Friesland levert een bijdrage van twee ton aan het project. De subsidie is afkomstig uit het regionaal innovatieprogramma Fryslân Fernijt III.

De methode draagt de naam CleanWater Adsorbens. Dit is gebaseerd op het principe waarbij het absorberende zeewier zware metalen uit water aan zich bindt. Het zeewier wordt met zuur en/of base behandeld waardoor het meer metaal absorbeert. Deze methode is een goed alternatief voor de filtermethode met zand en

LEEUWARDEN - Advocatenbureau Tulp Advocaten heeft dit jaar de Alpe d’Huez beklommen. Het opgehaalde geldbedrag werd geschonken aan het Jeugdsportfonds Friesland. Tijdens de persdag van Cambuur op werd de cheque uitgereikt aan Cor Greben voorzitter van het Jeugdsportfonds Friesland.

Bij de uitreiking van de cheque en de persdag van Cambuur, waren ook 15 enthousiaste kinderen van de Leeuwarder Plataanschool uitgenodigd. Deze kinderen sporten ook via het Jeugdsportfonds Friesland. Zij werden in het officiële Cambuurtenue gehesen en mochten zo één voor één op de foto. Aansluitend werd er een foto van de groep gemaakt met de voltallige selectie

DOKKUM - Voorafgaand aan het oefenduel tegen jubilaris Be Quick Dokkum heeft de eerste selectie van sc Heerenveen het officiële clubkostuum in ontvangst genomen bij Van der Gang herenkleding uit Dokkum. Van der Gang is al jarenlang verantwoordelijk voor de clubkleding van sc Heerenveen. Jan-Michiel van der Gang: 'Ieder jaar verzorgen wij het clubkostuum. Het moet enerzijds naadloos passen bij de traditie van de club, en anderzijds ook per persoon ‘op maat’ zijn.' Dit seizoen is gekozen voor een effen kostuum in Napolitaans blauw. 'Uiteraard met pompeblêden als detail. Voor de staf is er ook weer een mooie das. De spelers hebben een iets

Het bezoekerscentrum van het ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer heeft op dinsdag 12 juni jl. de 25.000ste bezoeker ontvangen. Dhr. Van de Streek uit Elburg kwam nietsvermoedend binnen en werd samen met zijn echtgenote hartelijk ontvangen door vrijwilligster Klaasje Van der Vecht. Elke dag verzorgt een groep vrijwilligers, uit een pool van 80 mensen, vanuit het bezoekerscentrum rondleidingen door het ir. D.F. Woudagemaal, het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. Sinds 1998 staat het Woudagemaal op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het bezoekerscentrum biedt jong en oud een magistrale beleving van stoom, architectuur en water. In het

BEETSTERZWAAG - Bij de vele tradities die Friesland rijk is, is de veiling van het haringvaatje van de Zonta dames zo na de derde maal al niet meer weg te denken van de societykalender. De Friese afdeling van de Zonta hield haar veiling in de tuin van Landgoed Lauswolt. Dit jaar werd de veiling volgens het Amerikaanse systeem gehouden, welke inhoud dat per bod de bieder 10 euro neertelt. Na een schuchtere start kwamen de bieders toch echt los. Huub Sterkenburg hield als veilingmeester het overzicht en wees tenslotte Loek Hermans aan als koper van het vaatje. De opbrengst van de veiling, kaartverkoop en sponsorgelden gaat geheel ten goede van

JOURE - De nieuwe haring is in Friesland tijdens haringparty's volop geproefd. 'Geen crisisharing, want hij is lekker vet,' sprak Hans Wiegel bij De Hinde in Hindeloopen. Frans Koning, 70 jaar en nog steeds aan het roer in De Koningshof in Heerenveen, mocht 300 gasten verwelkomen. Reitse en Tryntsje Spanninga van 't Plein hadden weer visboer Doede Bleeker gecharterd. Zoals altijd kregen de gasten de maatjes vers van het mes. Lees alles over de haringparty's in het Fries Journaal van juli/augustus, 6 juli bij de abonnees op de mat.

[banner]

DOKKUM - Op historische grond, in de Bonifatiuskapel van Dokkum, vond de première plaats van de indrukwekkende musical Bonifatius. Na afloop was er een afterparty waar uiteraard de Bonifatius Bitter van Berend Wouda werd geschonken.

Deze musical vertelt het levensverhaal van de omstreden missionaris Bonifatius (Richard Spijkers), die in het jaar 754 na Chr. bij Dokkum om het leven is gebracht. Bonifatius wordt in de musical neergezet als man van vlees en bloed. Tijdens zijn missie om de Friezen te bekeren krijgt hij te maken met uiteenlopende emoties en dilemma’s die ervoor zorgen dat hij een innerlijke strijd moet voeren tussen

HALFWEG - Willem van Hanegem was de gewiekste strateeg op het middenveld die zag wat er allemaal kon gebeuren. En hij speelde er op in, bij Feyenoord vooral bij het Nederlands elftal. Willem gaat diep is ook een EK-boek, met de geschiedenis van het Europees kampioenschap, van 1960 tot nu. Willems scherpe en originele kijk op voetbal is niet aan slijtage onderhevig. Op zijn 68ste ziet de volksheld nog alles en hij voorziet wat er gaat gebeuren. Wie goed naar de oude meester luistert, kan er veel van opsteken. Jaap Visser en Wessel Penning luisterden goed en schreven ze op, Willems wijsheden over het Feyenoord van Ronald Koeman en John

LEEUWARDEN - Vanmiddag heeft Koningin Beatrix het Friese provinciehuis in Leeuwarden officieel geopend. Zanger Syb van der Ploeg componeerde speciaal voor deze plechtigheid het lied Mei-inoar ien (Met elkaar één) en schreef de tekst. Dirigent Anne Oosterhaven leidde de korenzang. Het nieuwe provinciehuis is ontworpen door architect Sjoerd Soeters. Bijzonder aan het gebouw is dat binnen een stedelijke omgeving het monumentale gedeelte en de nieuwbouw perfect samengaan. Het gebouw is op tijd en binnen het beschikbare budget van 79,8 miljoen gerealiseerd en opgeleverd door Bouwgroep Friso.

[banner]

HEERENVEEN – Dat moet goed voelen voor burgemeester Tjeerd van der Zwan (PvdA) van Heerenveen: het is alles rood wat de klok slaat. Hij verwelkomde ruim 400 dames van de Red Hat Society. Ze gingen in een optocht van het treinstation naar het Abe Lenstra stadion waar ze werden vermaakt met cabaret en muziek. Van der Zwan deed in stijl mee: hij droeg een felrode stropdas. De Red Hat Society is eind vorige eeuw in Amerika opgericht en in 2005 kwam er een Nederlandse club. Het doel is plezier te maken. Vrouwen die vijftig jaar en ouder zijn dragen een rode hoed en paarse kleding. Jongere dames een roze hoed en lila kleding. Natuurlijk werden de

AMSTERDAM - De mooiste benen komen uit Friesland. Tjiske Annie Vries uit Drogeham heeft de titel 'Mooiste benen van Nederland 2012' gewonnen. Dit is bekendgemaakt tijdens de verkiezing ‘Mooiste benen van Nederland’ welke Cosmopolitan in samenwerking met Gillette Venus Pro Skin voor de 5e keer organiseerde.

[banner]

OLDEBERKOOP – Oranje volgens Guus is een foto-expositie van dertig jaar Oranje en is tot en met 1 juli te zien bij Hotel Restaurant Lunia. Guus Dubbelman heeft oog voor de andere kant van Oranje, de emoties, de tegenstellingen tussen blank en Surinaams, het sporthart dat aan menige prestatie ten grondslag ligt. Onlangs werd nog ander werk van hem uitgegeven, zoals De val van De Muur, het leven in Afrika, de Koerdische vluchtelingenkampen, het verdwijnen van het communisme in Roemenië en de massagraven in Zaïre.

[banner]

SNEEK - Na een rijk bandverleden (o.a. met het roemruchte Okke Hel) werd in 1987 de basis gelegd voor een lange en succesvolle carrière als troubadour. Deze mijlpaal (25 jaar) was voor Piter Wilkens dan ook aanleiding om een verzamel CD (o.a. It paad werom, Bêst genôch, Knoopkes, Dykskiep) uit te brengen, met de titel 'Bêst Genôch'. Om de keel te smeren is er een vloeibare samenwerking aangegaan met Heleen Sonnenberg van de Weduwe Joustra en beschikt Piter nu over het bijzondere slokje, zijn eigen Beerenburg: de 'Liter fan Piter'.

[banner]

Vroeger ging het in de politiek meestal over idealen, tegenwoordig louter om economie. Terwijl het toch zo simpel kan zijn. Het begrotingstekort op nul houden, dan hoeft het nooit meer over economie te gaan, want daar redden mensen en bedrijven zichzelf wel mee. Maar als je het al normaal vindt dat je jaarlijks drie procent ...

 

te lezen in het Fries Journaal - voor onze abonnees

ga naar de pagina abonnement of abonnement neem telefonisch contact op  0514-531891 of 06-21524276 of stuur een mail naar abonnement@friesjournaal.nl

‘Bouw een nieuw Thialf in Amsterdam. Thialf Amsterdam; dat klinkt nog goed ook. Ik heb al vaak meegemaakt dat potentiële sponsors afhaken omdat schaatsen in Heerenveen is. Als je een ijsstadion bouwt in Amsterdam. Of voor mijn part in Rotterdam of Utrecht, heb je veel meer potentiële bezoekers en potentiële investeerders dan in Friesland.’ Michiel Wienese van schaatsploeg 1nP.

‘We willen op vakantie wat anders doen dan normaal. In Friesland zitten we niet in de gayscene, bijna al onze vrienden zijn hetero. Dus op vakantie vinden we het dan wel leuk dat het speciaal voor homo’s is.’ Alfons en Glenn genieten van Fort

WAT Borrel ter gelegenheid van 12 jaar GeldXpert | WAAR Kenniscafé Millenniumgebouw Heerenveen | WANNEER Vrijdag 9 maart | WIE Gastheren Frits de Vries (rechts op de foto rechtsboven) en Menno de Vries (geen familie) en zo’n 70 gasten | BIJZONDERHEID Vijf nachtbrakers zaten twee uur ’s nachts vast in de lift. Liftbedrijf OTIS, politie en brandweer voerden een reddingsactie uit.

Frits de Vries, waarom met 12 jaar een feestje gevierd? We zouden het eerste decennium vieren maar dat ging vanwege de financiële crisis niet door. Vervolgens dachten we het tienjarig bestaan in het elfde jaar te vieren omdat men dat toch niet door zou hebben, maar

LEEUWARDEN – In de winter van 1986/87 gingen vierde- en vijfdeklassers van de RSG in Leeuwarden op de foto bij Ús Mem op het Zuiderplein om afscheid te nemen van Karolien Lemmink, die ging verhuizen. De klasgenoten van toen vonden het een goede idee om na 25 jaar een reünie te organiseren en nogmaals op de foto te gaan, en weer bij Ús Mem die is verhuisd naar de hoek Harlingersingel en Harlingerstraatweg. Frederik Wegener Sleeswijk (zoon van onze kamerheer van de vorstin) nam de organisatie op zich. Elf mensen konden niet aanwezig zijn. Na de fotoshoot kwamen de reünisten bijeen in Café Wouters om herinneringen op te halen.

Drie scholieren zijn genomineerd voor de eerste Jonge Dichter des Vaderlands waaronder Sannemaj Betten met haar gedicht De Havenverteller. In juni wordt bekend wie zich een jaar lang de jonge dichter van Nederland mag noemen. Sannemaj is druk met alle activiteiten die de nominatie met zich meebrengt zoals het opnemen van een poëzieclip. Via www.jddv.nl kan men de clips van de genomineerden bekijken en een stem uitbrengen. Naast Sannemaj is nog een Friezin genomineerd, Joanne Hoekstra uit Augsbuurt.

Volledige naam Sannemaj Betten

Geboortedatum en plaats 8-5-1995 Leeuwarden

Woonplaats Sint Jacobiparochie

Opleiding Ik zit op het moment

GROUW – Tijdens de laatste wedstrijd van sc Heerenveen tegen Feyenoord werd voetbalkijkend Nederland er weer eens mee geconfronteerd: de UNIS Group in Grouw is naarstig op zoek naar mensen. In een tijd dat veel bedrijven de eindjes aan elkaar moet knopen en mensen op straat komen te staan, stoomt de UNIS Group onverdroten en anticyclisch door. Inmiddels heeft het concern verkoopvestigingen in Polen, Hongarije, Roemenië, Italië, Spanje, Frankrijk en Duitsland en in Brazilië is een reparatievestiging. De man achter het succes is Peter de Vries (56). Een pur sang ondernemer met een Steve Jobs-achtige uitstraling. Hij ontdekte een gat in de

Met de komst van Chris Eimers komt er een oude bekende naar de Friesland Flyers. Als speler was de geboren Groninger al actief in Heerenveen. Voor het eerst in het seizoen 1991/1992. In het seizoen 1997/1998 kwam hij weer naar Friesland na een aantal jaren in Geleen en een seizoen in Engeland te hebben gespeeld. De terugkeer leverde meteen een bekerwinst op. Eimers was goed voor 49 punten in 26 wedstrijden.

Na dat seizoen vertrok hij naar Amsterdam en speelde daar de rest van zijn carrière. Hier voegde hij nog vier bekers en vier kampioenschappen aan zijn erelijst toe. In het seizoen 2008/2009 keerde Eimers weer terug naar Heerenveen

LEMMER – Het Prinses Margrietkanaal is per 1 februari 2012 toegankelijk voor grotere schepen. Scheepvaart met een diepgang tot 3.50 meter wordt van Lemmer tot aan Stroobos toegestaan. Zo wordt de weg vrijgemaakt voor meer transport over water. Dit is het resultaat van de afronding van de eerste fase van het Friese deel van het project ‘Verruiming vaarweg Lemmer-Delfzijl’.

Dit project is een samenwerkingsverband tussen de provincies Fryslân, Groningen en Rijkswaterstaat. Door verdieping en verbreding wordt de vaarweg vlot en veilig gemaakt voor grotere schepen, vierlaags containervaart en beperkte tweebaksduwvaart.

‘Dit is een mooie

WARNS – Ze hadden nog nooit van de Elfstedentocht gehoord, maar het verhaal over dit grootste sportevenement van Nederland sprak hen erg aan. De directie van de Spaanse Vuelta was in Friesland om te onderzoeken of een etappe door onze provincie een meerwaarde is voor de editie van 2015 die net als in 2009 mogelijk vanuit het noorden van ons land vertrekt. De kansen daarop zijn aanzienlijk en dat de Friese elf steden er onderdeel van zijn eveneens, want de delegatie was lovend over het parcours in de provincie.

‘Ik moet zeggen dat we zwaar onder de indruk zijn van het Friese landschap,’ zei Javier Guillén, de grote baas van de Vuelta

HOLWERD – Met een wervelende, varende modeshow op de Waddenzee presenteerde de fameuze ontwerpster Monique Collignon de nieuwe bedrijfskledinglijn van Wagenborg Passagiersdiensten BV. De catwalk bevond zich op het autodek van het veerschip Oerd, waar na afloop een intieme afterparty werd gehouden.

[banner]

Wagenborg geeft een extra dimensie aan het vervoer van passagiers. ‘Waarom zou je van werkkleding geen modieuze outfit maken? Mensen voelen zich daar heel prettig in en ik vind het ook representatiever dan een ruim zittende overal,’ zei directeur Ger van Langen van Wagenborg Passagiersdiensten, wiens charmante partner Etty van der

DOKKUM – De blazer is van alle tijden. Klassieker kan een kledingstuk niet zijn. De geschiedenis van de blazer gaat terug tot 1837 toen de bemanning van het Britse fregat Blazer er tijdens het bezoek van Koningin Victoria pico bello moest uitzien. De kapitein besloot dat de mariniers een kort blauw jasje met gouden knopen moesten dragen en de blazer, genoemd naar het schip, was een feit.

[banner]

Met de benoeming van Van der Gang in Dokkum tot één van de vier Dutch Regimental Depothouders in ons land schaart deze gerenommeerde herenkledingzaak zich bij een select gezelschap. De anderen zijn Town & Country in Arnhem, Edgar N in

AKKRUM – Het is rustig op deze woensdagochtend in hotel-restaurant Goerres. Nog weinig reuring, maar dat is stilte voor de storm. De meivakantie is aanstaande en dan zal de sfeervolle zaak volstromen met hotelgasten, toeristen en watersporters. Volgens uitbaters Frans Goerres en Petra Bos wordt dat ook tijd. ‘We hebben tot nu toe een koud voorjaar en dan hebben wij minder gasten. Zodra de zon schijnt zit ons terras aan het water vol en is het een komen en gaan van boten aan onze steiger. In 2011 was het voorjaar prachtig en de zomer tegenvallend, dan nu maar andersom,’ klinkt het optimistisch.

Een jaar geleden vierde de familie Goerres het

Naam André Sterk | Leeftijd 67 | Woonplaats Lemmer | Burgerlijke staat Gehuwd met Dowine drie zoons (Bertus, Theo en Laurens) | Functie Gepensioneerd ondernemer | Locatie De Hinde Hindeloopen | Chef-kok Harmen Ligthart | Gastvrouw Bea Ligthart | Bediening Karin Westerhof

Wanneer begon je met werken? ‘Ik was 14 en zat op de ULO. Toen werd ik van de 3e naar de 2e klas gezet. Dat was niet best. Heit zei: wil je werken? Ik zei ja. Wel, zei hij, maandagochtend om vijf uur aan de slag. Als je 21 bent, zei hij, is een kwart van de zaak van jou. Ik heb namelijk twee broers, Gerard en Peter, die ook in het bedrijf terechtkwamen met dezelfde

GRONINGEN – Volksgaarkeukens zijn er altijd geweest. Helaas zijn ze uit het horeca-aanbod verdwenen. Wie denkt dat je er niet meer kreeg dan een smakeloze prak heeft het mis. Neem het WEEVA (Woon En Eethuis Voor Allen, sinds 1871) in Groningen. Vanouds een beroemde gaarkeuken met de slogan: ‘Wie Weeva’s stamppot heeft gegeten, Zal zeker nooit ’t adres vergeten’. Na 141 jaar bestaat het WEEVA nog steeds en is het nu een fameus restaurant dat is geïntegreerd in het Martini Hotel inclusief But Gett Hostel met in totaal 400 kamers.

De man die nieuw leven in WEEVA blies is de bekende Groninger horecaondernemer Frans Kappenburg. Vorig jaar werd

HEERENVEEN – Toen ondernemer Bert Jonker (Clafis Ingenieus) twee jaar geleden de oude Technische School (van 1908) aan de Burgemeester Falkenaweg in Heerenveen kocht zag hij in het voorste gedeelte van het pand vrijwel meteen een restaurant. Hij liet de school zien aan de andere leden van zijn kookclubje: Hans de Bruijne, Jan Kees Sorgdrager, Albert Heikens, Robert Hoekstra en Bert Benthem. Ze zagen zich allemaal al zitten in deze ruimte met een industriële uitstraling. En zo is Het Ambacht ontstaan. Een bijzonder restaurant, waar Henk Markus de scepter zwaait, waar zoveel mogelijk biologisch en met streekproducten wordt gekookt en waar in

TACOZIJL – Hilda Boesjes-Beljon en Stoffel Zandstra (rechts) overhandigen de eerste exemplaren van de Wouda Stoomgemaal cd aan burgemeester Dick Stellingwerff van Lemsterland (links) en bestuurslid Wytze de Haan van Wetterskip Fryslân. Dat gebeurde natuurlijk in het monumentale stoomgemaal bij Tacozijl, dat op de werelderfgoedlijst van de UNESCO staat. Aanleiding tot het maken van de cd was het prachtige stoomgemaallied dat Stoffel schreef en componeerde ter gelegenheid van de opening van het nieuwe bezoekerscentrum van het ir. D.F. Woudagemaal op 4 oktober 2011. Syb van der Ploeg zong toen dat lied met het Lemster Shantykoor, dat samen met

MARSSUM – Piter Wilkens is 25 jaar troubadour. Vandaar de release ‘Bêst Genôch’: een verzamel cd met een kwart eeuw Wilkens-hoogtepunten. Op de tracklist de jubileum-cd staan hitnummers als ‘It paad werom’, ‘Bêst genôch’, ‘Knoopkes’, ‘Dykskiep’, ‘Greideroas’ en een gloednieuw nummer dat in april in de ether is te horen.

Het jaar 2012 kan worden bestempeld als een ‘jubeljaar Wilkens’. Na een rijk bandverleden (o.a. met het roemruchte Okke Hel) werd in 1987 de basis gelegd voor een lange en succesvolle carrière als troubadour. In 1993 verscheen de eerste cd van Piter, ‘Sjongersbloed’, en in 2010 de voorlopig laatste studioplaat ‘De Fleanende

LEEUWARDEN – Wat drijft een 56-jarige succesvolle advocaat met een drukke praktijk in Leeuwarden tot het maken en op de markt brengen van een (dubbel) album? ‘Die vraag is/wordt mij vaak gesteld,’ zegt Justus Werle. ‘Het antwoord is simpel: het waarmaken van een jongensdroom!’

‘Sinds een jaar of vijftien zing ik, als laatbloeier, in mijn vrije tijd in poprockbandjes en sinds kort ook bij een bigband. Het toeval wilde dat ik vier jaar geleden met mijn band Frilly Fish speelde tijdens een Kerstgala, waar ook Liesbeth List optrad. Na een korte soundcheck/auditie was zij bereid om daar met mij De Pastorale te zingen!,’ vertelt Justus

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen