Foto: Ondertekening contract door de heren Polstra, Van der Zwaag en Meima.

Na een succesvolle pilot in eigen bedrijf brengt Empatec het ontwikkelprogramma Werkstap op de markt. Werkstap is een totaalpakket van software met bijbehorende persoonlijke ondersteuning waarmee snel en efficiënt belangrijke competenties ontwikkeld worden. Medewerkers worden daardoor productiever. Dit maakt Werkstap ook uitermate geschikt voor re-integratie. Het zorgt voor meer en betere kansen op de arbeidsmarkt. Re-integratie verloopt zo effectiever en tegen lagere kosten. Werkstap is een concept dat ontwikkeld is door PTC uit Wezep. De kern is dat door heel praktische en maatgerichte opdrachten in de praktijk kennis en kunde

Foto: vlnr. Riekele Heida en Piety Heida, bewoners van het pand, Kees Oosterveld en Luc Lageveen, directieleden Oosterveld Installatietechniek. © Lenus van der Broek

Oosterveld Installatietechniek uit De Blesse heeft onlangs het 1000ste zonnepaneel te geplaats. Dat gebeurde op het dak aan de zuidkant van de woonboerderij van Piety en Riekele Heida aan de Bovenweg in De Blesse.

In 1991 installeerde dit bedrijf het eerste zonnepaneel. De nieuwste panelen hebben een steeds hoger rendement en daarom wordt dit steeds interessanter voor een bedrijf of particulier. Bovendien wordt nog steeds een rijkssubsidie voor dit energiebesparend project verleend. De investering moet wel financieel verantwoord zijn, maar volgens de directie van Oosterveld Installatietechniek is er na acht jaar een omslag en is de

De directie, vlnr.: Theo van der Werff (l.) en Arjen Tulner (r.) met in hun midden de huidige commissaris Jouke van der Werff.

Tijdens de open dag van Van der Werff Logistics werd de nieuwe op- en overslagloods op het terrein aan It Dok Heerenveen gepresenteerd aan klanten en gasten. Oud-directeur Jouke van der Werff, die nu nog als commissaris aan het bedrijf is verbonden, is verheugd dat er een hal van circa 3.000 vierkante meter is verrezen. Met daarbij nog een wasstraat – schone wagens vormen een visitekaartje – en een tankstation met sterk verbeterde Traxx dieselolie.

Een memorabele ontwikkeling, als Jouke van der Werff denkt aan pake Jouke die in 1916 als melkrijder in Wijtgaard begon.

‘Mijn vader Theo bouwde het bedrijf allengs uit tot een

Scapino in zee met Portena

Portena Logistiek in Heerenveen verzorgt vanaf volgend jaar de distributie van het schoenenconcern Scapino in Assen. Beide partijen zijn een partnership voor de duur van minimaal vier jaar overeengekomen. De distributie behelst het transport van rolcontainers vanaf het Scapino DC in Assen naar de ca. 200 filialen in Nederland met retourladingen terug naar Assen.

Scapino heeft voor Portena als nieuwe logistieke partner gekozen vanwege de schaalgrootte, de hoogwaardige kwaliteit, de representatieve uitvoering, het geautomatiseerd logistiek proces, het fijnmazig distributienetwerk en de ruime ervaring in winkeldistributie.

Algemeen directeur

Van Beek Autobedrijf van het Jaar

Autobedrijf Marco van Beek uit Steenwijkerwold heeft de landelijke titel ‘Autobedrijf van het Jaar 2012-2013’ gewonnen. Tijdens het Jaarcongres van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven ontving dit autobedrijf de felbegeerde trofee.

Directeur/eigenaar Marco van Beek is aangenaam verrast met de uitslag van deze verkiezing. ‘Wij zijn ontzettend blij met deze landelijke titel. Tijdens de hele verkiezingsperiode hebben we waanzinnig veel aandacht van onze klanten en relaties ontvangen.’

Consumenten konden van begin maart tot eind april dit jaar hun stem uitbrengen op één van de 3.400 bij BOVAG aangesloten

DEERSUM – Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu ziet geen spanningsveld tussen schaalvergroting in de melkveehouderij (bedrijven met zo’n 300 koeien) en het milieu.
‘Zolang nieuwbouw maar inpasbaar is in de omgeving. En dat is altijd een lokale kwestie. Gemeenten hebben daarin hun eigen verantwoordelijkheid,’ zei Atsma op het Duurzaamheidsevent van de Rabobanken Heerenveen-Gorredijk en De Stellingwerven, dat plaatsvond op de boerderij van de voormalige schaatscrack Ids Postma in Deersum en waar Hans van den Boom (manager Food & Agri Business bij Rabobank Nederland), melkveehouder Tjerk Hof en

Algemeen directeur Saskia Bak en haar zakelijke collega Roel Woering.

De vrienden van het Fries Museum hebben medio oktober voor het eerst een kijkje in het nieuwe gebouw aan het Wilhelminaplein kunnen nemen. Met een aanwas van 60 leden enige dagen eerder bij de opening van het plein, is het aantal gestegen tot bijna 400. Een 150 tal daarvan, ditmaal nog in gezelschap van hun partners, ging onder leiding van museummedewerkers door het opvallend ruime gebouw met drie etages. Er zal een deel van de collectie uit het oude museum in worden ondergebracht, aangevuld met hedendaagse kunst.

‘Het is pand is nu nog kaal, maar op technische voorzieningen na klaar. En het moet nog uitdampen,’ aldus algemeen

‘Goeije maten’: Syb van der Ploeg en Thom van der Heide.

 

‘Wy binne goeije maten.’ Daarmee verklaart Thom van der Heide van Frouckje State in Ryptsjerk waarom Syb van der Ploeg met De Kast in dat restaurant het premièreweekend van de nieuwe cd Dreamflecht yn de tiid afsloot. In persoonlijke sfeer kreeg het een tintje met Make a Wish promotie. De aan een hersentumor lijdende Hanneke Vulperhorst (15) uit Leeuwarden mocht tijdens het concert vertellen over haar wens – een vliegreis naar Amerika – waarbij ze zelfs in de cockpit had mogen zitten. Haar gezonde leeftijdsgenote Lotte Broersma zong daarna met Syb in een duet de sterren van de

Klaas Jansma als kunstpresentator en exposante Janneke Hengst.

Kunstenaars die bij de opening van een expositie over hun werk vertellen, hoor je niet vaak. In de Leeuwarder galerie Kleine Hoogstraat was dat wel het geval. Van het trio exposerende kunstenaars Petra Nirdosh van Heesbeen, de Leeuwarder Arjen Beintema, die ook een vioolsolo ten gehore bracht, en Janneke Hengst, was het laatstgenoemde die de presentatie overliet aan Klaas Jansma.

‘Een relaas uit onverwachte hoek,’ zo typeerde galeriehoudster Giny Zandstra de introductie van de inmiddels als skûtsjesylreporter gestopte Jansma.

‘En it kaam der ek noch flot út,’ vond Klaas.

Janneke Hengst schaart zich met

Van l.n.r. Geeske Visser, Henk Veenstra, Jannewietske de Vries en Maarten Offinga op de djembé’s, waarmee bij gunstig weer het heien van de eerste paal begeleid zou worden.

Raakte ik in een oefenlokaal met op djembé’s trommelende kinderen verzeild, en vroeg mij af of ik wel op mijn plaats was. De werkelijkheid gebood echter dat daar, in het Staverse multifuntioneel centrum De Kaap, wegens slecht weer het startsein zou plaatsvinden van de uitbreiding van de Johan Frisosluis. Echt werd het pas toen de Friese gedeputeerde Jannewietske de Vries, voorzitter Geeske de Vries van Stavers Belang, wethouder Maarten Offinga van Súd-West Fryslân en districtsmanager Henk Veenstra van Ballast Nedam, allen gehuld in witte jassen met de tekst ‘Stavoren, poort van Fryslân’ de zaal

Boerenliefde

De ene film met meer succes dan de andere, of dat hij – zoals bij de Hel van ’63 – in een rechtszaak verwikkeld raakte, maar Steven de Jong is inmiddels wel weer aan een nieuwe productie begonnen. ‘De tiende bioscoopfilm en dus een jubileum,’ zegt de in Hartwerd wonende Steven. Mede daarom vonden de eerste opnamen voor ‘Leve Boerenliefde’ plaats in Bolsward. Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar ook de tv-serie Boer Zoekt Vrouw was van invloed op zijn beslissing om ‘alles uit de kast, maar dan met een ‘c’ geschreven, te halen. De regen en het daarmee gepaard gaande

ASSEN – Jaarlijks loopt de vastgoedbranche in Noord-Nederland uit voor het Vastgoedsymposium Regio Groningen-Assen. Hoewel Friesland niet wordt meegenomen in de vastgoedrapportage waren ook dit jaar weer vele Friese ondernemers en managers present waaronder Eddie de Leeuw (VAMOS Vastgoed), Siep Jan Riedstra (MOM Beheer), Luite Berkenbosch (RBMT Makelaars) en Jan Wassenaar (FGH Bank). Het symposium trok dit jaar ruim 350 bezoekers.

 

In het gloednieuwe theater ‘De Nieuwe Kolk’ in Assen werd voor de achtste maal het vastgoedrapport gepresenteerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door studenten van de studierichting

Jeroen van Balen

HEERENVEEN - Dat Noord-Nederland beschikt over gedreven en innovatieve ondernemers bleek weer eens tijdens de Noordelijke Conferentie Duurzaam Verdienen in het Abe Lenstra stadion in Heerenveen. Duurzaam innoveren loont was het centrale thema van de middag voor de sectoren Bouw, Kantoor & Inrichting en Maakindustrie. De conferentie, met ongeveer160 deelnemers, stond onder leiding van Eric Jansen, directeur van KvK Noord-Nederland. Cradlekring Noord nam het initiatief in samenwerking met Bouwend Nederland Regio Noord en de conferentie werd ondersteund door Provincie Fryslân, Projectbureau A7Westergo en NOM. Dirk van den Berg

Kunstzinnige zonnepanelen op Afsluitdijk

HARLINGEN – Vier leerlingen van RSG Simon Vestdijk in Harlingen ontvingen een beloning voor hun ontwerp van zonnepanelen. De beloning werd overhandigd door gedeputeerde Tineke Schokker. In opdracht van de provincie maakten de leerlingen een kunstzinnig ontwerp voor zonnepanelen op de Afsluitdijk om zo de aandacht te vestigen op schone energie.

 

De opdracht sluit aan bij de pilot Blue Energy. Dit is een onderdeel van de Ambitie Agenda Afsluitdijk. Blue Energy zou een duurzame manier van energiewinning zijn, hetgeen overigens wordt betwist. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zoet en zout water. Op Breezanddijk komt in de loop van

LEEUWARDEN – Friesland streeft naar een duurzame provincie. Iedere Fries kan helpen om Friesland duurzamer te maken. Met verschillende projecten willen de provincie en de Friese Milieu Federatie laten zien hoe. In de afgelopen jaren voerden zij daarvoor onder andere projecten uit op het gebied van voedsel, kleding en afval.

Dat de projecten tot resultaten leiden, blijkt uit de zogenaamde ecologische voetafdruk. De ecologische voetafdruk geeft aan hoeveel ieder individu van onze aarde vraagt, weergegeven in ruimtebeslag. Het consumptiepatroon beïnvloedt de voetafdruk. Niet alleen het verbouwen van voedsel vraagt ruimtebeslag, maar

Foto van het werkbezoek van Waterschap ARA-Sul uit Mozambique aan Wetterskip Fryslân.

LEEUWARDEN – Het project Schoon Water voor Mozambique krijgt vanuit de fondsen voor Ontwikkelingssamenwerking voor de periode 2012 tot 2015 een extra bijdrage van € 3 miljoen. Wetterskip Fryslân, Vitens, Vereniging Friese Gemeenten en provincie Friesland hebben namelijk onlangs besloten het sanitatieproject uit te breiden naar vijf steden in het midden van het Afrikaanse land. Met de uitbreiding van het project krijgen één miljoen mensen in het Afrikaanse land te maken met dit Friese initiatief.

 

Het project Schoon Water voor Mozambique is in 2010 in vier steden in het zuiden van Mozambique van start

Vlnr.: Humberto Tan, Reitse Spanninga, Frits Barend en Epke Zonderland.

JOURE - Aan tafel! Frits Barend (staand, rechts) interviewde voor zijn sportmagazine Helden, dat eind november verschijnt, Olympisch rekstokkampioen Epke Zonderland in restaurant ‘t Plein in Joure. De nu al legendarische Epke is de grootste sportheld van ons land. Bij het diner was ook aanwezig presentator Humberto Tan (zittend, links), die de huldiging in de Ridderzaal begeleidde. Epke werd daar koninklijk onderscheiden. Een moment waarop hij even volschoot. Reitse Spanninga was als gastheer blij dat hij Epke mocht ontvangen. In het kielzog van de turnkampioen waren ook diens manager Johan Boesjes en trainer Daniël Knibbeler

Marloes Horst

NEW YORK - Topmodel Marloes Horst uit Terhorne, woonachtig in New York, is als een komeet omhooggeschoten. Ze siert wereldwijd covers van het internationale magazine Vogue. Haar ster is bijna even hoog gerezen als die van haar Friese evenknie Doutzen Kroes. Beide jongedames zijn exponenten van het lingerielabel Victoria’s Secret.  In hun spoor maken meer Friezinnen kans op een grote carrière. Vrouwen uit onze provincie staan aan de top omdat ze volgens kenners rijzig zijn, struis, natuurlijk, sensueel, nuchter en intelligent. Onze provincie kan geen betere reclame krijgen.

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen