SNEEK – Beter konden de Captains of Industry het niet treffen tijdens de Friso Bokaal, want er stond een prachtige bries op een woelig Sneekermeer. Winnaar werd Harry Hendriks, directievoorzitter van Philips Benelux. Hij stond aan het roer met Gerhard Pietersma, de schipper van Eernewoude, welk dorp een link heeft met de multinational. Immers, Frits Philips recreëerde vroeger in deze watersportplaats en had op het ‘Philips-eilandje’ een vakantiewoning. Eernewoude won de eerste manche en eindigde in de middagwedstrijd als vijfde. Daardoor bleven Pietersma en Hendriks Joure een tiende punt voor. Als derde eindigde Grouw

HEERENVEEN – De Carbage Run voor auto’s ouder dan 15 jaar en goedkoper dan € 500 telde een opvallend Fries koppel: Hermanna Kuiper en Frieda Deden. Ze deden mee in het ‘oude barrel’ van Jack Kuiper, de schoonvader van Hermanna. Maar de Mercedes 240D doet het nog best en ziet er ook nog pico bello uit. Om de auto wat af te waarderen was er een roestpimp aangebracht. De rally ging op maandag 9 juli in Hardenberg van start en de volgende etappeplaatsen waren Dresden, Krakow, Boedapest, Rijeka en Salzburg, waar vrijdag de dertiende werd gefinisht. Hermanna hadden er toen 3.000 km op zitten. De reden om deel te nemen

SNEEK – Binnenstad Bootverhuur gaat deze zomer weer elektrische boten verhuren in het centrum van Sneek. Nu vanaf het Hoogend, bij de Waterpoort. Vorig jaar is dit initiatief genomen door Recreatiecentrum Sneek  en is men begonnen met verhuur vanaf de Prins Hendrikkade. Daar bleek echter dat de boten niet in het oog sprongen. Vandaar de verhuizing naar de Waterpoort.

Ook voor inwoners van Sneek en omgeving is het verassend en ontdekkend om door de stadsgrachten te varen. Sneek volgt daarmee veel andere steden, waar elektrisch en fluisterstil door de grachten kan worden gevaren. Onder bijna alle bruggen kan me door.

De boten kunnen al voor

IRNSUM – Lezers van de Leeuwarder Courant hebben Sneekerhof in Irnsum tot beste Friese jachthaven verkozen. De Sulveren Bolder gaat derhalve naar Iwan (33) en Mirjam (28) de Jong van de winnende jachthaven. Ze zijn hartstikke blij met deze eerste publieksprijs voor fijnste aanlegplaats.

Tientallen pleziervaarders schreven over de haven aan het Prinses Margrietkanaal tegenover Terhorne. Dat het er zo mooi ligt in de luwte van de bomen, dat het er zo rustig en groen is, dat de voorzieningen netjes en schoon zijn, dat je er zo fijn op het terras kunt zitten, dat je er lekker kunt eten, dat de uitbaters behulpzaam en vriendelijk zijn. Dat

LANGWEER – De zevende editie van de Heerenveen Regatta is gewonnen door Rabobank Heerenveen. In de praam van Klaas Boersma was de ploeg van teamcaptain Wilant Steenhoek over twee manches veruit de beste op de Langweerder Wielen. Tweede en derde werden respectievelijk de DBC Groep en Groenewegen, die in de persoon van Foppe de Haan een watersportende coach aan boord had. Het evenement dat onder fraaie omstandigheden werd gehouden was zeer geslaagd.

De Rabobank had het voordeel dat er van de gasten enkele zwaargewichten ontbraken, alsook de boomlange commercieel directeur Jan Feenstra (wel aanwezig bij de prijsuitreiking), wat bij de

LEEUWARDEN – De tijd van Saskia van Uylenburgh, vrouw en muze van Rembrandt van Rijn, komt terug in Leeuwarden. De provincie geeft subsidie aan een stichting die op 29 september 2012 uitgebreid stilstaat bij het 400ste geboortejaar van Saskia. Voor nog eens drie andere culturele projecten stelt de provincie ook geld beschikbaar. Het gaat om projecten die geld krijgen uit de subsidieregeling ‘bezinningstoerisme’. Ze tonen aan dat er in Friesland veel activiteiten zijn die passen bij de ambitie om van Leeuwarden in 2018 de culturele hoofdstad van Europa te maken.

Zo was er in mei het project ‘Land van belofte’ waarin wandtapijten van

LAUWERSOOG – Als jonge inwoner van het dorpje Ee heeft Hans Wiegel de nog niet afgesloten Lauwerszee van nabij meegemaakt. Opstappen op de veerkade in Oostmahorn om een dagje Schiermonnikoog te beleven. ‘Al bij het vertrek was je vakantie begonnen,’ zei hij in het vernieuwde havenkantoor dat hij net als 22 jaar geleden, toen als commissaris der koningin, officieel opende. Twee gevelsteentjes getuigen van deze openingshandelingen. Misschien zit er ook nog een derde in, want Wiegel maakte met een biertje in de hand een montere en fitte indruk.

In 1969 werd de Lauwerszee afgesloten en sindsdien is er heel veel veranderd. De opstapplaats is nu

ALLINGAWIER – Landgoed Allingastate is na een restauratie en verbouwing heropend met een High Tea, waarbij burgemeester Hayo Apotheker van Súdwest-Fryslân present was. Allingastate is nu een Bêd & Brochje met een horecafunctie en wordt gerund door Miranda Schilperoort (zie foto). Volgens haar wordt het landgoed dat is gesticht door Âldfaers Erf, een gewilde trouwlocatie. In het midden op de foto kijkt Aldfaers Erf-initiator Yde Schakel toe.

LAAXUM – Dat een schuthaven honderd jaar geleden bij Laaxum geen overbodige luxe was bleek tijdens de eeuwviering. Het woei een storm van dik zes en de schuimige koppen stonden op een hol IJsselmeer. Slagregens gierden over land en water. Eigenlijk was het zonde voor het prachtige jubileumfeest dat door dorpsbelang en de Werkgroep Visserij en Scheepvaart was georganiseerd, maar aan de andere kant paste dit hondenweer wel bij de kleinste haven van Europa, zoals de Laaxumer ree in de volksmond ook wordt genoemd.

Allerlei activiteiten waren opgezet. Op de dijk stond een infokraam met documentatie en boeken, er werden visnetten

BEETSTERZWAAG – Gastdirigent Per Otto Johansson van het Noord Nederlands Orkest kwam ditmaal met een serieuze boodschap naar het 8ste Zomerconcert Lauswolt: Europa één! Aan het einde van het eerste deel van dit prachtige concert vormde de European Anthem van Beethoven (de Europese hymne, Alle Menschen werden Brüder) een geweldig slotakkoord. Johansson spoorde de 1.100 gasten aan om mee te zingen, maar uit de schuchterheid bleek dat Europa nog niet bij iedereen helemaal in het hart zit. Het was de tweede achtereenvolgende keer dat Johansson het NNO tijdens het Zomerconcert dirigeerde.

Wederom had hij een

HARLINGEN – KEIK 2012 was een groot succes. Ongeveer 2.400 bezoekers bezochten het evenement. De organisatie had een gevarieerd en uitgebreid programma samengesteld. KEIK is een jaarlijks terugkerend kunstevenement voor -bij voorkeur- Friese kunstenaars en wil de cultuur in Harlingen stimuleren en promoten. Het evenement vond plaats in en om de Grote Kerk te Harlingen.

KEIK biedt jonge kunstenaars een podium voor diverse kunstvormen. Hun werk dong mee om de Theo Brandsma-prijs en werd beoordeeld door Kees van Twist. De prijs is vernoemd naar een veelzijdige creatieveling die vier jaar geleden op 39-jarige leeftijd overleed. Winnaar werd

SINT ANNAPAROCHIE/LEEUWARDEN – Was 2006 het Rembrandt-jaar, 2012 is het Saskia-jaar. Dit keer wordt het 400ste geboortejaar van Rembrandts grote liefde en muze Saskia Uylenburgh gevierd in haar geboortestad Leeuwarden. Het Saskia-jaar is ingeluid in de Van Harenskerk in Sint Annaparochie met de presentatie van de biografie van Froukje de Jong-Krap: Saskia Uylenburgh 1612-1642 – Uit de schaduw van Rembrandt. In Sint Annaparochie heeft Saskia gewoond en ze is er getrouwd met Rembrandt, de grootste schilder uit de wereldgeschiedenis. Saskia’s portretten hangen in tal van internationale musea.

Saskia werd geboren in 1612 aan de Ossekop 11 in

LEMMER – Het Woudagemaal in Lemmer, het grootste en enige werkende stoomgemaal ter wereld, ondergaat een grootschalige restauratie. Een deel van het gemaal is drooggelegd voor de onderwater restauratie van het beton- en metselwerk. Dit biedt de gelegenheid om delen van het Woudagemaal te laten zien die normaal verborgen blijven. Het bezoekerscentrum onthulde onlangs een nieuwe exhibit waardoor het restauratieproject zichtbaar wordt.

De ingenieurs van Royal Haskoning hebben een 3D scan gemaakt van het Woudagemaal. Op 170 locaties werd met lasertechnologie elke centimeter van het gemaal in beeld gebracht. Het resultaat is een film waarin

DOKKUM – Na 1258 jaar was Bonifatius weer in Dokkum en in tegenstelling tot zijn bloedig einde in 754 werd hij nu glorieus onthaald. Wederom was zijn komst een spektakel, maar deze keer werd jubel zijn deel. We hebben het over Bonifatius de Musical met in een van de hoofdrollen Syb van der Ploeg als Friese druïde

Weer eens is bewezen hoe hoogstaand de kunst en cultuur in onze provincie is. Overal worden openluchtspelen opgevoerd en waar je ook komt, er wordt ontzettend hard, geïnspireerd en serieus gewerkt. Er wordt echt op details gelet. Met als gevolg een hoogwaardige kwaliteit.

Bonifatius de Musical was er een treffend voorbeeld van

LEEUWARDEN – Het paradijs van de Friese emigrant was niet altijd zo wreed als in het historische boek van Hylke Speerstra is beschreven. Een man die in een andere wereld goed kon aarden was Melis Van der Sluis, die in december 1951 met zijn zuster Gretha aan boord van M.S. Sibajak stapte om in Nieuw-Zeeland een nieuwe toekomst op te bouwen. Melis werd leraar en pottenbakker. Na twaalf jaar in het onderwijs te hebben gezeten werd hij professioneel pottenbakker en kon hij daar van leven. Melis groeide uit tot een toonaangevend kunstenaar. Op 9 juni werd een expositie van zijn werk in galerie De Roos van Tudor geopend. Die was te zien tot en

Na een voorbereiding van ruim een jaar zal deze zomer worden gestart met de realisatie van een Bio-LNG tankstation voor vrachtwagens in Heerenveen. Het project wordt financieel ondersteund door Provinsje Fryslân en gemeente Heerenveen. Bio-LNG is vloeibaar biomethaan, gemaakt van biogas dat ontstaat bij vergisting van organisch afval.

Het gaat om een proefproject van een consortium met de transportbedrijven Portena, Van der Werff en Oenema, het Friese Omrin, Volvo Trucks dealer M.S. de Vries en Zonen, het Friesland College, Duurzaamheidsplatform Heerenveen, Chive Fuels en Holland Innovation Team.Het project wordt gesteund door de

LEEUWARDEN – Twee eminente Leeuwarders – Rienk Wegener Sleeswyk (oud-president van de rechtbank Leeuwarden en Kamerheer van de Koningin) en makelaar Folkert Popma – plus een inmiddels vertrokken hoofdstedeling (ex-wethouder Marco Florijn, nu van Rotterdam), hebben alvast een vlag ontworpen voor de nieuwe gemeente Leeuwarden die wordt uitgebreid met een gedeelte van Boarnsterhim. Maar wat als Leeuwarden nog groter wordt? Volstaat de blauwe vlag, met daarop een gouden leeuw en een rode en witte verticale baan uit het wapen van het oude district Oostergoo (vlag met horizontale roodwitte banen), dan nog?

De nieuwe vlag werd gepresenteerd in

LEEUWARDEN – Koningin Beatrix heeft het vernieuwde Friese provinciehuis in Leeuwarden officieel geopend. Bij aankomst zong een grootkoor van meer dan tweeduizend zangers haar toe met het speciaal door Syb van der Ploeg gecomponeerde en geschreven lied ‘Mei-inoar ien’ (Met elkaar één). Syb zong zelf uiteraard mee. Dirigent Anne Oosterhaven leidde de korenzang.

In de Statenzaal sprak Coen Teulings, directeur van het CPB, de eerste Rede van Fryslân uit. Daarin werd een bespiegeling gegeven van het Friesland in het jaar 2040. Vervolgens vertolkte Gerrit Breteler, samen met koor en brassband ‘De Wâldsang’, de muzikale versie van deze rede die

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen