GREONTERP – In Blauwhuis zijn de katholieken wat ruimdenkender dan in Rome. Mede dankzij pastoor Peter van der Weide. Zo gaan de Maria Tenhemelopneming (‘Ter ere van de Glorievolle en Gezegende Maagd’) en de veertiende herdenking van het leven en werk van Gerard Reve (1923-2006) er samen. De grote volksschrijver woonde van 1964 tot 1971 in huize Het Gras in het gehucht Greonterp gelegen aan een doodlopende landweg vlakbij Blauwhuis, samen met eerst Willem Bruno van Albada (Teigetje) en vanaf 1969 ook met Hendrik van Manen (Woelrat). Zij vormden een ménage à trois die in 1975 strandde.

TERHERNE – Het is alsof de duivel ermee speelt. Wéér wist Pieter Meeter geen kampioen te worden en net als voorgaande jaren verspeelde hij zijn kansen door de rode vlag.

‘Ja, het is elk jaar hetzelfde liedje,’ lachte hij als een boer met kiespijn. ‘Ik probeer confrontaties wel uit de weg te gaan, maar dat lukt niet altijd.’ Pieter eindigde net naast het podium.

Het ging al op de eerste dag mis. In Grou kreeg de Akkrumer schipper veertien punten aan de kont. Bij Terherne op zijn thuiswater en voor de ogen van de eigen sponsors op de Frisian Queen overkwam hem dat weer.

FRANEKER – Kaatsen zit boordevol traditie en dus wordt er vastgehouden aan een vrije loting zonder plaatsing. Zo kan het gebeuren dat de beste parturen elkaar in de eerste omloop treffen met als gevolg een voorspelbaar verloop. Dit keer op de 166ste PC had men geluk. De topparturen zaten in ‘de goede blokjes’ en zouden elkaar pas in de halve finales ontmoeten. Toch werd het een vrij eenzijdige finale die door het trio Marten Bergsma (Minnertsga), Renze Hiemstra (Deinum) en koning Hans Wassenaar (Leeuwarden) werd gewonnen.

GROU – Vastgoedtycoon Cor van Zadelhoff en vermogensbeheerder Reinder Kuperus waren, zoals gewoonlijk de laatste jaren, genereuze gastheren bij de ouverture van het SKS skûtsjesilen in Grou. Op de Lemsteraak Groenevecht van Van Zadelhoff was een select, prominent gezelschap geïnviteerd. Er vielen heel wat ervaringen en meningen te delen, afgewisseld met smeuïge anekdotes  ’s Avonds werd de oergezellige dag afgesloten op het intieme terras van Hotel Oostergoo, waar een eenvoudige doch voedzame maaltijd werd genuttigd.

Cor van Zadelhoff verstaat de kunst dat hij zich werkelijk met iedereen kan onderhouden.

SPANGA – Dertig jaar Opera Spanga heeft evenzovele jaren een rebels karakter gehad. Dat wordt duidelijk in het boek ‘Opera in het weiland, 30 jaar rebellie in Spanga’. Haat, jaloezie, wraak en ontrouw vormden altijd de thema’s in de door Corina van Eijk geregisseerde opera's. Ditmaal waren het twee korte opera’s – Pagliacci en Il Tabarro begeleid door Filharmonie Noord onder leiding van Tjalling Wijnstra – waarin het verhaal draaide om overspelige vrouwen voor wie dat in haar visie een welbewuste keuze is of een emotionele vlucht.

NIJETRIJNE – Zonder overdrijven mag je stellen dat er op de hele wereld geen mooier openluchttheater bestaat als de Opera Nijetrijne, in 2019 voor de 19e keer opgevoerd op het erf van producent Yvon Scheperen haar man Frits van Servellen in natuurgebied De Rottige Meente. Een betoverende locatie. Je moet een heel eind door de waterrijke bush lopen om op deze diepverscholen plek te komen. En wie dat niet kan wordt gevaren. Als de zangers/acteurs rennen of springen trilt de bodem als een drilpudding onder je voeten. Het decor vormt altijd één geheel met de natuur en was wederom ingenieus in elkaar getimmerd.

HARLINGEN – ‘In 1985 heb ik mijn huis gekocht, verbouwd en aangebouwd. Had ik toen maar geweten wat ik nu weet,’ zegt bouwbioloog Halbe Vlietstra van Oldenboom Meinesz in Harlingen. Hij wil er maar mee zeggen: de tijd heeft niet stilgestaan. Er is ontzettend veel meer bouwkennis waar mensen vandaag de dag hun voordeel mee kunnen doen.

Lange tijd werden in de woningbouw chemische, uit olie gemaakte isolatiematerialen (glaswol, steenwol, PUR) toegepast. Materialen die een negatieve invloed op het binnenklimaat kunnen hebben.

OUDEMIRDUM – Gaasterland wil laten weten dat je op de vruchtbare grond van de kliffen, de grazige weilanden en rond de meren fantastisch kunt eten. En wil je dat laten weten en ervaren, dan moet je proeven. Dus werd voor het eerst op de Brink van Oudemirdum een culinair festijn gehouden. De muzikale omlijsting kwam van Mr en Mrs Hospes (Freerk Siemen Hospes en Tryntsje Hospes-Rinkema).

De organisatie lag in handen van Vereniging Oudemirdum Bruist. Vijftien restaurants namen deel aan het preuvenement dat de naam ‘Ite op de Brink’ droeg en dat werd ondersteund door Vermaning Horecaservice in Oudehaske.

JOURE – Kuindersma Verzekeringen heeft in ‘Ons Groene Boekje’ positie en koers bepaald. Voor alle duidelijkheid, want het kantoor wist en weet precies waar het staat, wat het voor ogen heeft en wat het voor mens en bedrijf kan betekenen.

‘Wij willen met dit boekje, dat bijgesloten is in dit Fries Journaal, onze rol kenbaar maken. Wat is ons DNA? Wel, dat is advies, advies en nog eens advies,’ zegt directeur Ynte Kuindersma, de derde generatie van dit familiebedrijf dat in 1903 is opgericht door pake Ynte en is voortgezet door heit Sjouke.

LEEUWARDEN – Het is de tijd van gouden jubilea voor Nan (74) en Martha (71) Bulthuis. In december 2019 waren ze vijftig jaar getrouwd en op 1 januari 2020 was het een halve eeuw geleden dat ze de 85 jaar bestaande dames- en herenkapsalon aan de Sexbierumerstraat in de Vosseparkwijk overnamen van Nans ouders. Samen met de twee kinderen en drie kleinkinderen wordt dat gevierd met een cruise op de Middellandse Zee. Aan stoppen denken ze nog niet. Bovendien knipt de 9-jarige Leanne al…

‘Ik wil wel tot mijn honderdste doorgaan,’ zegt Nan (Nanning Jan).

LEEUWARDEN – Katja Hoekstra is door de lezers van de Leeuwarder Studentenkrant verkozen tot leukste docent van Leeuwarden. Hoekstra werkt bij de opleiding Communicatie van NHL Stenden Hogeschool. Zij won met 19 procent van de ruim 2.300 stemmen. 

De docent liet Klaas Boorsma (Van Hall Instituut) en de winnaars van 2018 Freek Kap-van Bergen en 2017 Vincent Tillema (beide NHL Stenden Hogeschool) achter zich.

Katja moest even wennen aan haar nieuwe titel maar is er erg blij mee: ‘Geïnspireerd raken door iedereen om mij heen, studenten nieuwe dingen leren en ze laten inzien wat voor waarde dat heeft

OOST-VLIELAND – Als iemand de rol van manusje-van-alles een diepere betekenis heeft gegeven, is het Jan Houter wel. Beter bekend als ‘Jan van Vlieland’, zo vergroeid is hij geraakt met zijn eiland. In vrijwel alles wat er op poten is gezet heeft hij de hand gehad. De dinerafspraak voor deze rubriek stelt hij twee uren uit want hij is druk met  paraspringers die op Texel opstijgen en op het Vlielander strand landen, waarna ze met een rib terugvaren. Ideetje van hem.

‘Met dat soort activiteiten moet je er snel bij zijn, anders worden natuurregels bedacht en ben je kansloos.

SNEEK – Je zou het een ‘return of the legend’ kunnen noemen: de terugkeer van Jan Gerard van der Wal bij Fryslân Culinair. In 2000 richtte hij samen met Reitse Spanninga de club op en hij was met het vroegere designrestaurant Sir Sèbastian jaren lid. Sinds vijf jaar zwaait de topchef de scepter in Le Petit Bistro aan de Muntstraat in Sneek, een populaire zaak bij gastronomen. Vrijwel elke avond zit dit hele mooie, knusse restaurant met 22 couverts vol. Zonder reservering kom je niet aan tafel.

Dat Jan Gerard zich heeft aangesloten is voor Fryslân Culinair een prachtige verrijking van het aanbod.

HARICH – Met besparen op shownummers, spaarde het concours hippique Rijs nu alvast geld uit voor de royale viering van het 75-jarig bestaan. Volgens voorzitter Frederik Veltman moet CH Rijs volgend jaar een klapper worden. Een aantal sponsors staat garant. Dat er dan ook meer ‘jongfolk’ op af zal komen, baseert Veltman op een eerder door de landelijk bekende amazone Britt Dekker verzorgde dressuurshow.

HEEG – In een tijd dat paard en wagen nog het vervoermiddel was had het groeiende en bloeiende Amsterdam behoefte aan hooi, want de omgeving bood dat in onvoldoende mate. Dus werd vanuit Friesland hooi aangevoerd dat werd gewonnen en verhandeld vanuit waterplaatsen als Heeg. Daar boerde ene Atse Jans goed. Zo goed, dat de hooischipper, wiens familie later de achternaam Bergsma aannam, in en rond het dorp veel eigendommen verwierf en aan de Harinxmastrjitte een fraaie koopmanswoning kon laten bouwen. De voorzijde werd verrijkt met een prachtig gedecoreerde zandstenen klokgevel en ingangsomlijsting.

FIRDGUM – In 2017 stond de boerderij van de maatschap Vogels in Firdgum in lichterlaaie. Als een Phoenix herrees de onderneming uit haar as. Dit jaar waarin het akkerbouwbedrijf aan de Camstrawei een eeuw bestaat, markeert de historie: met een nieuw, onder architectuur  gebouw en grote moderne machines vliegen de ‘Vogels’ de toekomst in.

De maatschap bestaat uit vader Emile (1952) en zijn zonen Leo (1985) en Pieter (1987), die de vierde generatie vormen. Alleen Emile en Leo werken actief mee op het bedrijf, Pieter heeft een internationale carrière bij Rabobank achter de rug (China, Hongkong, Amerika)

KOLLUM – De opvallendste acteur in het openluchtspel Salomon – Het Kollumer Oproer was Henk Angenent, de laatste winnaar van de Elfstedentocht (1997) voor wie Friesland zijn tweede thuisland is. Hij werd ervoor benaderd door zijn vriend Syb van der Ploeg, die zelf de hoofdrol vertolkte als de vermaarde Salomon Levi, zijn betover-, over-, over-, over-, overgrootvader. Levi leidde in 1797 de opstand van drieduizend Kollumers tegen de Franse overheersers en betaalde zijn vrijheidsstrijd met een onthoofding in Leeuwarden.

DOKKUM – Een beetje winkelcentrum heeft een HEMA. Deze winkelformule, opgericht als de Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij, is maatgevend voor de status van een plaats. Het brede assortiment van HEMA zal wellicht iets concurreren met het aanbod van de gespecialiseerde zaken, aan de andere kant trekt HEMA veel mensen uit een regio naar de winkelcentra. 

Bert Reinders heeft drie HEMA’s: in Dokkum, Stiens en Kollum: ‘Als wij hier in Dokkum niet zouden zijn, zou de regiofunctie van de stad kleiner zijn. De cijfers wijzen dat uit. Toen ik in Stiens een HEMA opende kwam 28 procent van het winkelpubliek van buiten het dorp.

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen