Leeftijd 51.

Geboorteplaats Voorhout.

Woonplaats Sneek.

Burgerlijke staat Hijlien, zoon Ruben (21) en dochter Sabine (18).

Opleiding vwo Noordwijkerhout, Koninklijke Militaire Academie Breda, elektrotechniek TU Delft.

Functie Ondernemer en uitvinder, directeur/grootaandeelhouder Bright Spark in Joure.

Werk/carrière Technisch officier in de luchtmacht bij de squadrons 322 en 323 op Vliegbasis Leeuwarden, in 2002 oprichter van Bright Spark in Joure en managing director van dit bedrijf.

Restaurant Le Petit Bistro Sneek.

Kok Wouter Brandsema.

LEEUWARDEN/GOUTUM – De ontwikkeling van de nieuwe Leeuwarder/Goutumer wijk Middelsee ten zuiden van het Van Harinxmakanaal kon geen betere aanvang nemen dan met de bouw van de manege van Suzanne en Ronald Spoelstra. Deze manege, ook Middelsee geheten, is het summum qua doordachtheid, duurzaamheid en diervriendelijkheid. Suzanne en Ronald zijn trouwens ook de eerste bewoners van de wijk want naast de manege hebben zij op het drie hectare grote terrein een nieuw huis laten bouwen.

HARLINGEN – Met andere eigenaren/directeuren is Veltman Vis Service in Harlingen aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Jan en Gerlofke Schuil-Fopma hebben in 2019 het kwaliteitsbedrijf overgedragen aan Luuk Jellema (39) en Peter Horjus (46). Luuk is een vertrouwd gezicht want hij is reeds 15 jaar in dienst. Peter daarentegen komt bij Albert Heijn vandaan. Daar was hij teamleider. Peter is gepokt en gemazeld in de voedingsmiddelen en de retail.

Het tweetal vult elkaar goed aan. Luuk kent het bedrijf door en door en is commercieel sterk, Peter heeft operationele en logistieke kwaliteiten.

DOKKUM - Lineke Braaksma werd in de ruim twintig jaar dat ze er werkte een vertrouwd gezicht in de winkel van Van der Gang. Immer behulpzaam, altijd alert, steeds een goed advies. Zo hebben de klanten haar leren kennen. Haar vertrek, in verband met de pensioengerechtigde leeftijd, mocht niet met stille trom gebeuren. Dus werd ze even in het zonnetje en in de bloemetjes gezet. Vergezeld van een toast op haar enorme inzet en betrokkenheid. Dat werd gedaan op zaterdag 21 september 2019, de laatste dag van Lineke. Jan Michiel van der Gang plaatste haar voor voetlicht en bedankte Lineke voor zoveel jaren toewijding. 

HEERENVEEN – De schaatstoppers van weleer verbinden zich. Op initiatief van Hilbert van der Duim en Harm van der Pal is De Schoverlingen opgericht. Een schoverling is een schaatsbot uit de oudheid. 

‘Deze club wil vooral kampioenschappen in Thialf samen zien en verder organiseren we leuke bijeenkomsten en activiteiten. We willen elkaar in elk geval tweemaal per jaar treffen,’ zegt Hilbert, die voorzitter is.

‘Want waar zijn al die cracks van vroeger gebleven? We hebben als schaatsers veel met elkaar beleefd en met het ouder worden groeit de behoefte om elkaar te zien en contact te houden,’ vult Harm aan.

Het is goed toeven in Koffiebar KNUS in Dokkum, een nieuwe loot aan de horecastam in de stad. Niet alleen vanwege de specialty coffee (Brasil-Arabica), maar ook om de speciale soepen die in uitgesneden Italiaanse bollen worden geserveerd, de piadina’s (Italiaans platbrood) en natuurlijk door de entourage met hoge tafels in het hogere gedeelte waar je binnenkomt, de bar met daarin de soepgamellen en de papierrol aan de wand waarop het menu gekalligrafeerd is. In de splitlevellounges met vintagemeubels is het aangenaam relaxen onder de oude spoorrails die de zolder dragen. 

WOUDSEND – Woudsend vierde feest omdat de mooiste molen van Friesland, houtzaagmolen De Jager (één van de drie in het dorp), 300 jaar bestaat. De typisch Friese molen, fier gelegen aan de Ee, is een achtkante bovenkruier met stelling en gebouwd op een zaagschuur. Het Oudhollands gevlucht reikt tot net boven de 19 meter. De molen werd opgericht in een tijd (de Gouden Eeuw) dat er veel scheepsbouw in Friesland was. Kofschepen en andere kustvaartuigen rolden in hoog tempo van de werven.

IJzersterk, 100 jaar en koninklijk

SNEEK – Douma Staal bestaat 100 jaar en kreeg bij dit jubileum het predicaat Koninklijk, uitgereikt door commissaris van de koning Arno Brok aan directievoorzitter/eigenaar Geert Jan Douma, toevallig ook de Kamerheer van Koning Willem-Alexander in onze provincie. Nog meer dan de koninklijke link zal de reputatie van het bedrijf hebben meegeholpen aan deze erkenning. Douma Staal staat bekend als een toonaangevend, goed georganiseerd en sociaal bedrijf dat nauwe banden onderhoudt met de onderwijsinstituten in de regio.

HARLINGEN – Tot eind 2019 was Piet Paulusma weerman van SBS, waar hij landelijke faam verwierf met de bekendste oneliner in Nederland: Oant Moarn

Geboren Op 15 december 1956 in Tzum, tegelijk met tweelingbroer Lume.

Woonplaats Harlingen, in een grachtenpand aan het Franekereind aan de Elfstedenroute bij een knooppunt van drie bruggen. Mijn vorige woning was te klein, de weerkamer had ik in de garage. Toen we dit lege pand zagen zei de hele familie: dit is het!  

Relatie Ik ben single. Gelukkig kan ik nog steeds goed omgaan met mijn ex Joke Hofstee, de moeder van onze vier kinderen

Een avontuurlijke startmotor

SHANGHAI – Al meer dan 30 jaar zit Johan Lodewijk (1954), telg uit de vroegere aardappelfamilie van Het Bildt, met onderbreking van enkele andere buitenlandse avonturen in Azië. Hij heeft vele ups en downs beleefd, zowel zakelijk als privé. Maar hij is still going strong. Vestigingen opstarten is zijn kunstje. Dat past goed bij zijn opportunistische aard.

HEERENVEEN – Veel geld voor kinderen van ouders die het niet breed hebben door sportieve prestaties in Heerenveen. Door fietsen en hardlopen werd in totaal meer dan 7.000 euro opgebracht. Zo’n 200 fietsers die aan de Tour de Fean deelnamen hebben ruim 3.000 euro bijeen gereden voor Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport Friesland. Het geld werd over beide doelen verdeeld. De twee instanties zorgen ervoor dat het voor kinderen in de gemeente Heerenveen financieel mogelijk wordt gemaakt om mee te doen aan belangrijke activiteiten als sport, muziekles en schooluitjes. De organisatie werd verzorgd door de immer actieve en genereuze Lions

WAGENINGEN – In Wageningen kun je niet om de oorlog heen. Je rijdt het centrum in en de straatnamen herinneren je eraan dat hier geschiedenis is geschreven: 5 Mei Plein, Bevrijdingslaan, Generaal Foulkesweg enzovoorts. Midden in Wageningen staat een zaak die het einde van de Tweede Wereldoorlog markeert. Dat is Hotel De Wereld. Daar werden op 5 mei 1945 de besprekingen over de Duitse capitulatie gevoerd waarna de handtekeningen werden gezet in een pand even verderop. In 2020 zal Hotel De Wereld een van de belangrijke locaties zijn tijdens herdenking van 75 jaar vrijheid.

KOLMEERSLAND – De Friso Bokaal heeft voor de gelegenheid een broertje gekregen in de vorm van de Friso Cup. Geen strijd op het water tussen captains of industry, maar een zeilwedstrijd van de provincie voor zij die de Europese belangen van Friesland behartigen. Overeenkomst tussen de zeilpartijen: er wordt gestreden op de skûtsjes van de SKS. De gastheer is ook dezelfde: commissaris Arno Brok.

Hij sprak de deelnemers in het Fries toe.

GRONINGEN – In het Noorden bespeurde oud-premier Jan Peter Balkenende de trots die hij zo graag ziet. De man die ooit opriep tot een ‘VOC-mentaliteit’ onder politici, die volgens hem te somber en weinig vooruitstrevend zijn, stak de noorderlingen een hart onder de riem. Dat deed hij op het Ondernemersgala van de 50-jarige VNO-NCW Noord in Martiniplaza Groningen. 

Om de noordelijke impact te onderstrepen wees Balkenende op het project van Google in de Eemshaven. 

‘Dat u zulke interessante partners aan u weet te binden is veelzeggend,’ aldus Balkenende.

LEEUWARDEN – Het Energie Kenniscentrum Leeuwarden (EKL) is klaar. Dit uniek lichtgewicht gebouw bovenop de voormalige vuilstort Schenkenschans maakt onderdeel uit van de Energiecampus Leeuwarden. Dit energieneutrale en duurzaam gebouwde centrum biedt volop ruimte aan duurzame innovatie. Het kenniscentrum wordt opgezet, beheerd en gevoed met kennis van Ekwadraat en Koninklijke Oosterhof Holman.

DOKKUM – Jan-Michiel van der Gang, de energieke voorzitter van de Admiraliteitsdagen in Dokkum, kreeg de lachers op zijn hand toen hij de nieuwe burgemeester van Leeuwarden Sybrand van Haersma Buma begroette met de vraag: ‘Wat had u gedaan als u eerder had geweten dat hier een burgemeestersvacature was? Had u dan in Leeuwarden gezeten?’

‘Wij accepteren geen krimp, wij gaan groeien,’ zegt Jan Michiel van der Gang strijdbaar. Onvermoeibaar blijft hij bezig zijn stad Dokkum op de kaart te zetten. De kansen liggen er, vindt hij. Er is meer ruimte voor binnenstedelijke woningbouw nu de provincie minder strak vasthoudt aan de contingenten die vooral op Leeuwarden, Heerenveen en Sneek waren gericht. Bovendien groeit de vraag naar woningen in Dokkum. De stad is heel aantrekkelijk; ook voor starters, eenpersoonshuishoudens en voor mensen die betaalbaar willen wonen. En dus moeten er woningen voor hen komen, zo eenvoudig is het.

OOSTERZEE-BUREN – Niet eerder is er zo’n stevige brug geslagen tussen (Zuid)Afrikaanse kunst en Europa als in Nuweland, de schitterend verbouwde galerieboerderij van Wiebren en Anke Bergsma in Oosterzee-Buren, waar alle ruimte is en wordt gegeven aan hoogstaande kunst, design, meubels en woonaccessoires. Exposities van interessante kunstenaars zorgen voor verfrissing en afwisseling tegen een decor van de mooiste Afrikaanse interieurstukken. 

De laatste was van Marsi van de Heuvel (1987). Zij is gebiologeerd door planten. Die vormen de essentie van haar werk.

Planten denken niet, ze doen gewoon.

Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen